Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Strona główna > Biblioteka > Zasoby

BIBLIOTEKA WNoZ - ZASOBY

KSIĄŻKI

Profil zbiorów wyznaczają kierunki studiów i prac naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia literaturę z zakresu geografii, geologii, geofizyki i nauk pokrewnych. Oprócz zakupów książek Biblioteka otrzymuje wiele darów.

CZASOPISMA

Czasopisma stanowią wartościową i dużą część zbiorów biblioteki. Całość zbiorów czasopism pochodzi z trzech źródeł wpływu: prenumeraty, darów oraz wymiany.

- Wykaz czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę WNoZ

ZBIORY KARTOGRAFICZNE

Uwzględniając specyfikę Wydziału Biblioteka gromadzi także zbiory kartograficzne udostępniane w Składnicy Map. Zbiory te, systematycznie uzupełniane pochodzą głównie z zakupów dokonywanych w oparciu o zamówienia wykładowców, sugestie studentów, na podstawie ofert przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych, geologicznych oraz ofert księgarń. Łączna liczba posiadanych pozycji kartograficznych to około 17.500 map, ponad 500 atlasów, blisko 50 map ściennych i około 150 kompletów zdjęć lotniczych.

- Wykaz map dostępnych w Składnicy Map

PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni WNoZ gromadzone są prace doktorskie obronione na Wydziale w wersji oryginalnej. Można z nich korzystać zgodnie z Zarządzeniem Rektora:

Zarządzenie nr 57/2006

z dnia 8 grudnia 2006r., Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie publicznego udostępniania niepublikowanych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich zgromadzonych w Archiwum Uniwersytetu Śląskiego oraz rozpraw doktorskich zgromadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego .

Spis doktoratów obronionych na WNoZ
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl