Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Śląskie Laboratorium GIS

Strona główna > Władze

Władze Wydziału

Dziekan

dr hab.prof.U¦ Leszek Marynowski

tel. 517027334

e-mail: leszek.marynowski@us.edu.pl

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

dr hab. Ewa Łupikasza

tel. 517027635

e-mail: ewa.lupikasza@us.edu.pl

Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

dr hab.prof.U¦ Urszula Myga-Pi±tek

tel. 517027656

e-mail: urszula.myga-piatek@us.edu.pl

Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

dr hab. Michał Zatoń

tel. 517027757

e-mail: mzaton@wnoz.us.edu.pl

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl