Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Strona główna > Biblioteka > Udostępnianie zbiorów

BIBLIOTEKA WNoZ - UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Uwaga !!! W piątek 22 grudnia wszystkie agendy biblioteki WNoZ będą czynne do godz. 13.00

Godziny pracy Biblioteki Wydziału Nauk o Ziemi w okresie świątecznym

Harmonogram pracy Biblioteki WNoZ


Prosimy pamiętać, że podpisanie karty obiegowej może nastąpić tylko po dokonaniu zwrotu WSZYSTKICH wypożyczonych pozycji (w wypożyczalni i składnicy map BWNoZ a także w innych bibliotekach sieci Uniwersytetu Śląskiego) oraz uregulowaniu należności związanych z nieterminowym zwrotem.

WYPOŻYCZALNIA

Wypożyczalnia Biblioteki WNoZ mieści się na III piętrze budynku głównego w pok. 307 tel. 32-3689-262 , e-mail: bwnoz@wnoz.us.edu.pl.

Prawo do korzystania z wypożyczalni ( wypożyczania książek na zewnątrz ) posiadają wszyscy pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego. Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi działająca w ramach sieci biblioteczno-informacyjnej Uniwersytetu Śląskiego informuje: - zamawiania, rezerwacji i prolongat książek dokonujemy za pomocą katalogu elektronicznego (sygnatury BNZ)

link: https://integro.ciniba.edu.pl/integro/catalog

- nowi użytkownicy systemu (pracownicy oraz studenci, którzy nigdy nie wypożyczali w sieci bibliotek UŚ lub studenci, którzy przechodzą na kolejny stopień studiów) dokonują zapisu online za pomocą elektronicznego formularza,

link do formularza rejestracyjnego:

https://integro.ciniba.edu.pl/integro/registration?_lang=pl

Nowo założone konto będzie zablokowane do momentu osobistej autoryzacji danych - w ciągu 14 dni od wysłania formularza należy się osobiście zgłosić do biblioteki z odpowiednim dokumentem. Studenci i doktoranci UŚ muszą przedłożyć indeks tradycyjny oraz ważną elektroniczną legitymację studencką/doktorancką. Pracownicy UŚ muszą przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu lub aktualną legitymację pracowniczą. Eemeryci UŚ - zaświadczenie z uczelni macierzystej o przejściu na emeryturę.

INSTRUKCJA KOTZYSTANIA Z KATALOGU INTEGRO:
http://www1.bg.us.edu.pl/pdf/Katalog-instrukcja.pdf

Przypominamy:
- użytkownik jest zobowiązany sam kontrolować stan swojego konta w systemie OPAC (m.in. dokonywać prolongat samodzielnie przed upływem terminu zwrotu oraz zwracać wypożyczone książki w odpowiednim terminie).
- za nieterminowe zwroty system nalicza karę pieniężną.

Szanowni Państwo,
w przypadku brak możliwości zarezerwowania lub prolongowania dokumentów (przyciski Zarezerwuj lub Prolonguj są nieaktywne) prosimy, aby w swojej przeglądarce wyczyścić historię przeglądania lub usunąć pliki Cookies (ciasteczka) - wówczas wszystko wróci do normy.

Szczegółowych informacji udzielają dyżurujący bibliotekarze.

CZYTELNIA

Czytelnia Biblioteki WNoZ mieści się na parterze w budynku Auli Międzywydziałowej w pok. 011 tel. 32-3689-661.

W czytelni udostępniamy zbiory biblioteczne wszystkim zainteresowanym. Warunkiem korzystania ze zbiorów jest przedłożenie dyżurującemu bibliotekarzowi dowodu tożsamości i wpis do księgi odwiedzin. Na każde zamawiane wydawnictwo należy wypisać czytelnie rewers na podstawie katalogu.

SKŁADNICA MAP

Składnica Map mieści się na IV piętrze Budynku Głównego w pok. 406

Prawo korzystania z wypożyczalni map posiadają: studenci i uczestnicy studiów doktoranckich oraz pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Mapy wypożycza się na okres 2 tygodni. Na każdą wypożyczoną mapę należy prawidłowo wypełnić rewers. Poza Składnicę Map nie wypożycza się: atlasów, zbiorów specjalnych tj. map wydanych przed 1945 r., map w postaci cyfrowej oraz map, które posiadamy tylko w jednym egzemplarzu.
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl