Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Strona główna > Szlifiernia

Oferta Szlifierni

Szanowni Pracownicy

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2007 r. przygotowalnia prób WNoZ oferuje swoje usługi w zakresie m.in. wykonywania szlifów cienkich do mikrosondy, zgładów polerowanych itd., a także mielenia i cięcia skał.

Zainteresowani taką usługą proszeni są o składanie pisemnych zleceń, zawierających określenie rodzaju usługi, ilość prób, a także źródło finansowania.

Po wykonaniu zlecenia i podpisaniu protokołu odbioru wystawiona zostanie faktura (dla zleceniodawcy "zewnętrznego"), bądź nota obciążająca (dla zleceniodawcy będącego pracownikiem UŚ).

Nota taka jest pełnoprawnym dokumentem finansowym do rozliczenia pozycji "usługi obce" w kosztorysie grantu MNiSzW.

W przypadku wskazania jako źródła finansowania badań statutowych lub własnych nastąpi tzw. "wewnętrzne przeksięgowanie".

Koszt poszczególnych usług został tak skalkulowany, by umożliwić zakup materiałów zużywalnych i bieżącą konserwację, czy naprawy sprzętu. Ceny dla zleceniodawców będących pracownikami UŚ są pomniejszone o podatek VAT i zysk dla Uczelni.

Zlecenia należy składać u mgra Mariusza Gardockiego (tel.219, e-mail).

W załączeniu przekazujemy druk zlecenia usług (doc).

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl