Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Śląskie Laboratorium GIS

Strona główna > SZJK

System Zapewnienia Jako¶ci Kształcenia

System Zapewnienia Jako¶ci Kształcenia

Wzór ankiety

Skład WZZJK

Procedura odwołań

Procedura ankietowania

Raport oceny własnej WNoZ 2013-2014

Protokół hospitacji pracowników WNoZ

Protokół hospitacji doktoranta

Dla studenta savoir-vivre

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl