Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Strona główna > Stacja NOAA

Stacja Satelitarna NOAA

Stacja satelitarna SKYCEIVER WIN - HRPT System szwajcarskiej firmy TECNAVIA służy do cyfrowego odbioru danych i ich przetwarzania na wysokiej rozdzielczości obrazy satelitarne z satelitów okołobiegunowych serii NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration - USA). Stacja zakupiona została w lipcu 1999 roku przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w wyniku realizacji grantu aparaturowego KBN (decyzja budżetowa nr 2335/IA/160/97 - nr wniosku IA - 0695/97) przez Katedrę Klimatologii oraz Katedrę Geomorfologii. Charakteryzuje się całkowicie zautomatyzowanym procesem odbioru i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, standardową kalibracją obrazu zgodnie z specyfikacjami NOAA oraz możliwością zdefiniowania wymagań użytkownika co do obszaru obrazowania.

Polska 20051029 09:40 UTC NOAA-17 RGB312

Laboratory for Receiving and Interpreting Satelite Images
Department of Climatology, University of Silesia

Dzięki zastosowaniu systemu wysokiej rozdzielczości przesyłu danych i obrazów HRPT (High Resolution Picture Transmition) możliwe jest tworzenie obrazów satelitarnych w pięciu standardowych kanałach spektralnych w pasie obrazowania o szerokości ok. 2700 km przy rozdzielczości w punkcie podsatelitarnym 1,1 km. System pozwala także na kalkulację indeksu zróżnicowania wegetacji roślin (NDVI), pomiar temperatury powierzchni Ziemi (LST) oraz wierzchołków i powierzchni chmur, pomiar temperatury powierzchni wodnych (SST), nakładanie konturów granic państw, wyświetlanie współrzędnych geograficznych z dokładnością do 1 piksela (1x1km) oraz nakładanie umownej palety barw na obrazy satelitarne.

Pozycję satelitarnej stacji odbiorczej WNoZ UŚ w Sosnowcu wyznaczają współrzędne geograficzne 50o 17' N oraz 19o 08' E. Dzięki dużej wysokości umiejscowienia anteny (358 m. n.p.m. - dach budynku WNoZ) na zdjęciach rejestrowany jest obszar całej Europy. Północny zasięg stacji obejmuje Wyspę Niedźwiedzią maksymalnie do 80o N, na wschodzie sięga po masyw Uralu i Morze Kaspijskie maksymalnie 60o E, na południu obejmuje obszar Północnej Afryki maksymalnie po Zwrotnik Raka oraz na zachodzie Islandię i Wyspy Kanaryjskie maksymalnie po 20o W.

Burze orograficzne w Alpach
Alpy 19990713 16:07 UTC RGB 413

Laboratory for Receiving and Interpreting Satelite Images
Department of Climatology, University of Silesia

Bezpośrednio po zakończeniu odbioru transmisji satelitarnej pracę rozpoczyna program przetwarzający zebrane dane surowe i powstają obrazy satelitarne w formacie TIFF w określonych kanałach spektralnych. Wszystkie produkty są przeglądane pod kątem przydatności do analizy i fotointerpretacji z zakresu meteorologii i klimatologii satelitarnej, a następnie archiwizowane na nośnik magnetyczny w postaci płytki CD-ROM, co umożliwia ich wykorzystanie w przyszłości przez pracowników oraz studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Zapraszamy do współpracy.
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl