Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Śląskie Laboratorium GIS

Strona główna > Konferencje

Konferencje

Konferencje organizowane w 2016 roku.


Organizator: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki oraz Centrum Studiów Polarnych (KNOW)
Data i miejsce: 10 czerwca 2016, Sosnowiec
Tytuł konferencji: Interdyscyplinarne Seminarium pt.: „Konflikty w gospodarowaniu przestrzeni± i zasobami Ziemi”. Szczegóły: http://www.zasobyziemi.us.edu.pl

Konferencje organizowane w 2015 roku.


Organizator: Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Nauk o Ziemi (współorganizator), Słowacka Asocjacja Hydrogeologów, Katedra Hydrogeologii Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie (główny organizator), Instytut Geologii Inżynierskiej Wydziału Górniczo-Geologicznego Wyższej Szkoły Górniczej - Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.
Data i miejsce: 25-26 czerwca 2015, Bratysława
Tytuł konferencji: HYDROGEOCHEMIA'15 nt.: „Aktualne trendy w hydrogeochemii” Szczegóły: http://khgi.wnoz.us.edu.pl/HYDROGEOCHEMIA.html
Organizator: Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Nauk o Ziemi International Association of Hydrogeologists Polish Association of Hydrogeologists UNESCO
Data i miejsce: 25-29.05.2015 Ustroń, Polska
Tytuł konferencji: International Conference "Groundwater Vulnerability - From Scientific Concept to Practical Application".
Szczegóły:http://khgi.wnoz.us.edu.pl/vulnerability.html

Konferencje organizowane w 2014 roku.


Organizator: Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Nauk o Ziemi U¦
Data i miejsce: 25 - 27 czerwca 2014 , Sosnowiec - Bełchatów
Tytuł konferencji: V Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Hydrogeologów pt. „INTENSIVE GROUNDWATER DRAINAGE”.
Szczegóły:http://khgi.wnoz.us.edu.pl/warsztaty.html


Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl