Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Strona główna > Biblioteka > Katalogi

BIBLIOTEKA WNoZ - KATALOGI

Informacje o zawartości księgozbioru znajdziemy w katalogach: alfabetycznym i rzeczowym.

KATALOG ALFABETYCZNY

Katalog alfabetyczny rejestruje całość zbiorów Biblioteki Wydziału znajdujących się w Wypożyczalni i Czytelni. Z katalogu można korzystać jeśli znany jest autor i tytuł poszukiwanego dzieła. Opisy wydawnictw uszeregowane są według alfabetu polskiego, z uwzględnieniem polskich znaków diakrytycznych (ą ć ę ł ń ó ś ż ź ), a z pominięciem znaków diakrytycznych obcych. Opisy dzieł drukowanych innym alfabetem (np. rosyjskim, bułgarskim, greckim) są transliterowane na alfabet łaciński.

Karty katalogowe ułożone są według haseł autorskich (jeden, dwóch lub trzech autorów), albo haseł tytułowych (dla prac zbiorowych, tzn. mających ponad trzech autorów lub prac wydanych pod redakcją). W katalogu alfabetycznym występują trzy rodzaje kart :

Karta główna
Zawiera pełen opis identyfikujący dane dzieło. W prawym rogu karty katalogowej umieszczona jest sygnatura, która oznacza miejsce przechowywania książki w bibliotece (np. BNZ Mag. - magazyn, BNZ Czyt. - czytelnia, BNZ Reg. - zbiory regionalne czytelnia). Odsyłacze i karty cząstkowe są kartami pomocniczymi i poprzez skrót zob. (zobacz) kierują zawsze do karty głównej w katalogu alfabetycznym.

KATALOG RZECZOWY

Informuje czytelnika, jakie prace z danej dziedziny wiedzy można znaleźć w Bibliotece. Jest pomocny, gdy nieznany jest nam autor i tytuł konkretnej książki, a poszukujemy dzieł na określony temat. W tym przypadku układ kart katalogowych jest określony przez zasady Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) według której całokształt piśmiennictwa dzieli się na podstawowe działy od 0 do 9. W obrębie każdego działu karty katalogowe ułożone są w porządku alfabetycznym.

KATALOG KOMPUTEROWY

Od 2000 roku w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni opracowujemy wspólny katalog komputerowy w systemie PROLIB. Możliwości poszukiwania publikacji w tym katalogu są dużo większe niż w katalogach tradycyjnych ponieważ obejmuje on zbiory wszystkich bibliotek UŚ. Dostęp do katalogu OPAC jest możliwy poprzez stronę internetową Biblioteki UŚ pod adresem: http://www.bg.us.edu.pl. Opisy książek zgromadzonych w Bibliotece WNoZ poprzedza siglum BNZ.
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl