Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Śląskie Laboratorium GIS

Strona główna > formularze

Nauka - formularze


- WNIOSEK O PRZYZNANIE ¦RODKÓW NA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH SŁUŻˇCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH


- Regulamin konkursu - dotacja dla mlodych badaczy


- Regulamin przyznawania stypendiów, stanowi±cy zał±cznik do zarz±dzenia 167 Rektora Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2013


- Wzór wniosku o przyznanie stypendium


Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl