Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Śląskie Laboratorium GIS

Strona główna > Doktoraty

Doktoraty

Doktoraty obronione

dr Alan Mandal
Tytuł: ¦rodowisko mieszkaniowe Katowic i jego zróżnicowanie przestrzenne
Promotor: prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka
Data nadania: 20. 06. 2017 r.
dr Maciej Rybicki
Tytuł: Charakterystyka oraz geneza materii organicznej towarzysz±cej złożom Zn-Pb regionu ¶l±sko-krakowskiego
Promotor: dr hab. prof. U¦ Leszek Marynowski
Data nadania: 20. 06. 2017 r.
dr Katarzyna Pukowiec
Tytuł: Tożsamo¶ć krajobrazu kulturowego na przykładzie Górnego ¦l±ska i Zagłębia D±browskiego
Promotor: dr hab. prof. U¦ Urszula Myga-Pi±tek
Data nadania: 20. 06. 2017 r.
dr Maksymilian Solarski
Tytuł: Występowanie zjawisk lodowych w zbiornikach wodnych Wyżyny ¦l±skiej w warunkach antropopresji
Promotor: dr hab. Mariusz Rzętała
Data nadania: 20. 06. 2017 r.
dr Justyna Smolarek
Tytuł: Charakterystyka geochemiczna ordowicko-sylurskich zdarzeń globalnych
Promotor: dr hab. prof. U¦ Leszek Marynowski
Data nadania: 16. 05. 2017 r.
dr Tomasz Brachaniec
Tytuł: Paraautochtoniczne polskie tektyty – charakterystyka geochemiczna i ich dystrybucja w osadach neogeńskich południowo-zachodniej Polski
Promotor: prof. dr hab. Łukasz Karwowski
Data nadania: 16. 05. 2017 r.
dr Roksana Zarychta
Tytuł: Rekonstrukcja zmian rzeĽby terenu wybranych piaskowni na Wyżynie ¦l±skiej w ¶wietle metod geostatystycznych
Promotor: dr hab. prof. U¦ Jacek Różkowski
Data nadania: 28. 02. 2017 r.
dr Anna Żemła-Siesicka
Tytuł: Analiza przestrzenna infrastruktury turystycznej w krajobrazie Beskidu ¦l±skiego
Promotor: prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk
Data nadania: 28. 02. 2017 r.

Doktoraty obronione - archiwum

Otwarte przewody doktorskie.

mgr Monika Olberek-Żyła
Tytuł: „Proces suburbanizacji w otoczeniu Bielska-Białej w wymiarze osadniczym i społecznym”.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Runge
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2017r.
mgr Kinga Mazurek
Tytuł: „Stabilno¶ć pokrycia terenu na obszarach o zróżnicowanej antropopresji”.
Promotor: dr hab. Renata Dulias
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2017r.
mgr Marlena Dyszy
Tytuł: „Przeobrażenia przestrzenno-funkcjonalne strefy podmiejskiej konurbacji katowickiej na przykładzie wybranych gmin wiejskich”.
Promotor: dr hab. Elżbieta Zuzańska-Ży¶ko
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2017r.
mgr Barbara Bieta
Tytuł: „Wpływ wysokiego budynku na drgania podłoża w jego otoczeniu”.
Promotor: prof. dr hab. inż. Wacław Zuberek
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 20.06.2017r.
mgr Jan Zimnol
Tytuł: „Ocena walorów klimatu Goczałkowic-Zdroju w aspekcie działalno¶ci uzdrowiskowej i rekreacji”.
Promotor: dr hab. Zuzanna Bielec-B±kowska
Promotor pomocniczy: dr Mieczysław Le¶niok
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 11.04.2017r.
mgr Dorota ¦rodek
Tytuł: „Minerały z chlorem i fluorem ze skał pirometamorficznych”.
Promotor: dr hab. Irina Galuskina
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 14.03.2017r.

Otwarte przewody doktorskie - archiwum

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl