Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Kontakt:

Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. Damian Absalon

tel. (032) 368 93 12
e-mail

Dziekanat studiów doktoranckich
mgr Elżbieta Miernikowska

pok. 103
tel. (032) 368 94 31 (667)
e-mail
Godziny urzędowania WKR/IKR w okresie odbioru dokumentów od kandydatów:
6:00 - 15:30

Informacje,
regulaminy:

Do pobrania:

Strona główna > Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Informacje dot. studiów doktoranckich w zakresie nauk o Ziemi prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego - kryteria rekrutacji w roku akademickim 2017/2018

Rekrutacja odbywa się drogą rozmów kwalifikacyjnych.

Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty ( w białej teczce): Opiekunem naukowym może zostać samodzielny pracownik naukowy Wydziału Nauk o Ziemi reprezentujący specjalność, w zakres której wchodzi przewidywana rozprawa doktorska

Czas trwania : 4 lata

Tryb studiów:

W ciągu 4 lat doktorant zobowiązany jest zaliczyć 70 godz. wykładów obowiązkowych i 50 godz. wykładów fakultatywnych z listy proponowanej przez Wydział oraz 60 godz. seminarium doktoranckiego, ponadto słuchacz dzienny zobowiązany jest w ramach pensum odbyć zajęcia dydaktyczne w wymiarze nie mniej niż 10 godz. i nie więcej niż 90 godz. rocznie.

Wykłady odbywają się w godzinach popołudniowych (od 16:00 poniedziałek-piątek, od 10:00 soboty) wg ustalanego wcześniej harmonogramu


Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl