Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Strona główna > Biblioteka

BIBLIOTEKA WNoZ

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec

fax 032 291 58 65
e-mail: bwnoz@wnoz.us.edu.pl

KRÓTKA HISTORIA

Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego została powołana i zorganizowana w 1975 roku. Służyła i służy do dziś pracownikom i studentom Wydziału. Gromadzi literaturę z zakresu nauk o Ziemi oraz dziedzin pokrewnych (m.in. statystyka, turystyka, planowanie przestrzenne, sozologia, matematyka, fizyka, chemia). Jest biblioteką specjalistyczną, wchodzącą w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego.

W początkach swojej działalności Biblioteka mieściła się w budynku Instytutu Geografii przy ul. Szkolnej 4 w Sosnowcu. W roku 1982 została przeniesiona do nowego budynku Wydziału Nauk o Ziemi przy ulicy Będzińskiej (dawna Mielczarskiego) w Sosnowcu. W ciągu 30-letniej działalności baza lokalowa Biblioteki podlegała licznym zmianom. W ostatnim okresie do najważniejszych zmian organizacyjnych należało przyłączenie Składnicy Map (2003r.) oraz powstanie nowej Czytelni Ogólnej (2004r.).

Całość inwestycji, gmach Auli Międzywydziałowej w którym mieści się Czytelnia, została sfinansowana przez Fundację na Rzecz Nauki w ramach programu MILAB. Natomiast fundusze na komputeryzację Czytelni pochodzą z nagrody jaką Wydział Nauk o Ziemi otrzymał za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej na rzecz ochrony środowiska od Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

35 LAT NAUK O ZIEMI
W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM


PRACOWNICY

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja Tel. Pok. E-mail
1 mgr Renata Ćmiel kustosz, kierownik biblioteki 323689...661,675 016,314 renata.cmiel@us.edu.pl
2 mgr Magdalena Gil specjalista 323689...426 Składnica Map 406 magdalena.gil@us.edu.pl
3 mgr Urszula Iwańska kustosz 323689...272 Opracowanie 311 urszula.iwanska@us.edu.pl
4 mgr Irena Nowak st. specjalista 323689...426 Składnica Map 406 irena.nowak@us.edu.pl
5 mgr Marzena Nowak kustosz 323689...262 Wypożyczalnia 307 marzena.nowak@us.edu.pl
6 mgr Barbara Tyc kustosz 323689...661,675 Czytelnia 012 barbara.tyc@us.edu.pl
7 mgr Joanna Warot kustosz 323689...272 Opracowanie 310 joanna.warot@us.edu.pl
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl