Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Strona główna > Badania

Główne kierunki badawcze Wydziału

Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii

BADANIA PODSTAWOWE ŚRODOWISKO I JEGO OCHRONA BADANIA NA RZECZ PRZEMYSŁU USŁUGI I EKSPERTYZY

Katedra Geologii Podstawowej

Katedra Geologii Stosowanej

Katedra Paleontologii i Stratygrafii

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego

Katedra Geografii Ekonomicznej

Katedra Klimatologii

Katedra Geomorfologii

Katedra Geografii Fizycznej

Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu

Turystyka w ujęciu regionalnym: waloryzacja, potencjał, oddziaływania. Rozwój regionalny i zarządzanie krajobrazem w kontekście polityki krajobrazowej i przestrzennej Polski.
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl