Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Strona główna > Archiwum wiadomości

Archiwum

Miło nam poinformować, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

Wśród tegorocznych laureatów jest dwóch pracowników Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: dr Magdalena Opała-Owczarek z Katedry Klimatologii oraz dr Małgorzata Wistuba z Katedry Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego.

Więcej informacji o konkursie na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-wynikow-konkursu-o-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow_20171212.html.

Dodano: 14.12.2017

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 19.12.2017 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału. W programie zebrania są wystąpienia:

dr. Tomasza Salamona - „Specyfika rozwoju lądolodów plejstoceńskich i sedymentacji glacigenicznej na obszarze przedpola gór południowej Polski".

dr. Jarosława Badery - „Aktualne działania i kierunki polityki surowcowej państwa”

Zapraszamy!
Organizatorzy: dr hab. Franciszek Kłosowski dr hab. inż. prof. UŚ Jacek Różkowski

Dodano: 13.12.2017

Szanowni Państwo,
W związku z przystąpieniem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach do programu ochotniczych szkoleń wojskowych "Legia Akademicka", organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych studentów na spotkanie w dniu 13.12.2017r.

10.00 - prelekcja dla studentów AWF Katowice i studentów z innych uczelni, którzy chcą wziąć udział w programie Legia Akademicka – Aula im. Lechosława Deca (Budynek Główny, parter)
10.00. – 14.00 – stoiska wystawowe – teren AWF Katowice

Rektor
Prof. dr hab. Adam Zając

Dodano: 11.12.2017

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Geografii Regionalnej i Turyzmu więcej...

Dodano: 6.12.2017

Śląski Festiwal Nauki - fotorelacja

Dodano: 4.12.2017

Polecamy Państwu wywiad z prof. dr hab. Przemysławem Śleszyńskim z IGiPZ PAN, o tym ile kosztuje nas chaos przestrzenny.

Cały wywiad dostępny pod linkiem: http://jagiellonski24.pl/2017/11/29/chaos-przestrzenny-kosztuje-nas-kilkadziesiat-miliardow-rocznie-rozmowa/

Zainteresowanym sprawami ładu przestrzennego polecamy także zapoznanie się z kampanią reklamową Krajobraz Mojego Miasta http://krajobrazmojegomiasta.pl/

Dodano: 4.12.2017

Szanowni Państwo,

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zaprasza absolwentów oraz studentów II roku studiów II stopnia kierunek geologia do odbycia staży zawodowych. Wymiar stażu to 480 godzin, realizowany przez 3 miesiące, płatny, całkowity koszt ponosi PIG-PIB.

Wszystkie szczegóły dotyczące ww. sprawy znajdują się w załączonym piśmie.
oferta staży 1 , oferta staży 2

Z poważaniem
Dziekan Dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski

Dodano: 29.11.2017

Szanowni Państwo,

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych oraz Wyższy Urząd Górniczy zapraszają na seminarium informacyjne nt. problemów związanych ze stwierdzaniem kwalifikacji geologa górniczego.

Spotkanie odbędzie się dnia 5 grudnia 2017 r. (wtorek) w sali 123, rozpoczęcie o godz. 10.00

Na seminarium zostaną zaprezentowane i omówione aktualne uregulowania prawne w obszarze stwierdzania kwalifikacji geologa górniczego oraz wymagania dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego i kwalifikacji w zakresie doświadczenia zawodowego. Za główny cel przedmiotowego spotkania stawia się wypracowanie jednolitego wykazu przedmiotów z geologii (stanowiących podstawę do przyjęcia wniosku o stwierdzenie kwalifikacji geologa górniczego), zebranie opinii i propozycji (dopuszcza się ustalenie zakresu w formie korespondencyjnej) oraz opracowanie i podpisanie (w WUG) przez interesariuszy ostatecznego jednolitego wykazu.

Zapraszamy Pracowników Wydziału, Studentów oraz wszystkich zainteresowanych.

Z poważaniem
Dziekan Dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski

Dodano: 27.11.2017

„GeoHazardSilesia - Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi.” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu specjalistycznego dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego - „BHP w górnictwie wraz z zajęciami w kopalni podziemnej

ogłoszenie - pdf , wzór oferty pdf

Dodano: 23.11.2017

Konferencja "Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły"

W dniach 24-25 listopada br na WNoZ UŚ w Sosnowcu odbędzie się konferencja naukowa Komisji Edukacji Geograficznej PTG - doroczne spotkanie dydaktyków geografii, nauczycieli tego przedmiotu szkolnego, autorów i wydawców podręczników, rzeczoznawców MEN z zakresu geografii, a także pracowników wyższych uczelni zainteresowanych kształceniem geograficznym.

Pełna informacja o konferencji wraz z programem znajduje się na stronie internetowej Komisji: http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=najblizsze-konferencje"

Dodano: 22.11.2017

Z okazji 150-tych urodzin polskiej noblistki Marii Curie - Skłodowskiej Państwowa Akademia Nauk wypuściła specjalny numer magazynu “Academia” poświęcony wyróżniającym się badaniom naukowym prowadzonym przez kobiety. Jedną z autorek jest doktorantka z naszego wydziału mgr Dorota Środek, która opisała swoje badania dotyczące możliwych zastosowań minerałów znajdowanych w obrębie wapniowo - krzemianowych skał pirometamorficznych. Całość artykułu jest dostępna pod adresem:
www.naukaonline.pl/nasze-teksty/nauki-o-ziemi/item/4164-a-skaly-nam-przewodza

Dodano: 22.11.2017

Nagroda dla doktorantów WNoZ

Miło nam zakomunikować, że jubileuszowa międzynarodowa konferencja X Geosymposium of Young Researchers "Silesia 2017", która odbyła się w terminie 21-23.09.2017 w Kopalni Guido w Zabrzu, zorganizowana przez doktorantów WNoZ: Sylwię Skreczko, Barbarę Bietę, Patrycję Michałowicz, Pawła Rutkiewicza oraz Daniela Gawiora w ramach działalności Koła Naukowego Doktorantów oraz Samorządu Doktorantów WNoZ otrzymała I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepsze wydarzenie naukowe Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.

Wręczenie nagrody odbędzie się w sobotę 25.11.2017 w Lublinie, w ramach posiedzenia DFUP.

Dodano: 22.11.2017

W dniu 16 listopada 2017 r. w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się I Forum Przestrzeni, na którym podpisano m.in. list intencyjny rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów przestrzeni i krajobrazu województwa śląskiego.

Sygnatariuszem porozumienia są: Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk o Ziemi, Politechnika Śląska – Wydział Architektury, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Urząd Marszałkowski, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Architektów Polskich.

O wydarzeniu czytaj więcej na:

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=9236
http://forumprzestrzeni.slaskie.pl/

O innych ważnych inicjatywach na rzecz planowania przestrzennego i krajobrazu można przeczytać na stronach kampanii promocyjnej http://krajobrazmojegomiasta.pl/

Dodano: 20.11.2017

Miło nam poinformować, że w konkursie pt. GEOLOGIA 2017 organizowanym przez Ministerstwo Środowiska, aż dwóch pracowników i jeden absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach otrzymali nagrodę w kategorii MŁODZI.

Laureatem został dr Rafał Warchulski (w momencie składania wniosku był jeszcze doktorantem), który pracuje obecnie jako starszy referent - broker innowacji / technologii w Biurze Współpracy z Gospodarką.

Dwa wyróżnienia zostały przyznane dr. Krzysztofowi Szopie oraz dr. Tomaszowi Brachańcowi. Dr Krzysztof Szopa jest adiunktem w Katedrze Geochemii Mineralogii i Petrografii, natomiast dr Tomasz Brachaniec ma status wolontariusza w tej samej Katedrze. Laureat i osoby wyróżnione zostały wyłonione z kandydatów pochodzących z różnych instytucji z całej Polski. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi w przyszłym miesiącu w gmachu budynku Ministerstwa Środowiska.

Szczegóły o laureatach i samym konkursie można znaleźć pod adresem
https://www.mos.gov.pl/o-ministerstwie/konkursy/szczegoly/news/wyniki-konkursu-ministra-srodowiska-nagroda-geologia-2017/ .

Dodano: 20.11.2017

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 28.11.2017 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału. W programie zebrania są wystąpienia:

dr hab. profesora IPIŚ PAN Tadeusza Magiery (PAN Zabrze) "Technogeniczne cząstki magnetyczne jako wskaźniki zanieczyszczenia środowiska glebowego".

dr Mariusza Grabca "Stan i współczesne zmiany systemów lodowcowych południowego Spitsbergenu w świetle badań metodami radarowymi"

Zapraszamy!
Organizatorzy: dr hab. Franciszek Kłosowski , dr hab. inż. prof. UŚ Jacek Różkowski

Dodano: 16.11.2017

INVITED LECTURES ON KARSTOLOGY

Wszystkich zainteresowanych jaskiniami i speleologią, ale również podróżami i poznawaniem świata zapraszamy na wykład z cyklu INVITED LECTURES ON KARSTOLOGY.

Tym razem gościem spotkania będzie Csabo Egri, speleolog z Węgierskiego Towarzystwa Speleologicznego, a jednocześnie pracownik Departamentu Speleologii Ministerstwa Ochrony Środowiska Węgier, który przedstawi nam spektakularne fotografie 3D ze świata jaskiń. Głównym tematem prezetowanych fotografii będą jaskinie hydrotermalne, w tym klasyczne jaskinie tego typu na Węgrzech.

Wykład odbędzie się 20 listopada 2017 o godz. 16.00 w sali im. Kazimierza Kozłowskiego (001) na naszym Wydziale. Jest to spotkanie otwarte dla wszystkich pracowników, doktorantów, studentów i gości naszego Wydziału.

Plakat

Dodano: 14.11.2017

Uwaga Studenci

W tym roku akademickim rozpoczynamy na szerszą skalę nową – indywidualną formę kształcenia. Propozycja tutoringu jest skierowana do wyróżniających się studentów II i III roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz I i II roku studiów magisterskich wszystkich kierunków. Listę propozycji tutoriali zawiera poniższy załącznik. Prosimy o osobisty kontakt zainteresowane osoby z wskazanym tutorem – najpóźniej do dnia 15 listopada. Po tym terminie nie będzie możliwe uruchomienie tematu zajęć. Wszystkie szczegóły organizacyjne i formalne wyjaśnią wskazani tutorzy. Zapraszamy!

PROPOZYCJE TUTORIALI w roku akademickim 2017.2018

Dodano: 6.11.2017

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Regionalnej i Turyzmu wiecej...

Dodano: 13.10.2017

W wyniku interdyscyplinarnych badań prowadzonych wspólnie przez naszych pracowników (Michał Rakociński, Leszek Marynowski, Michał Zatoń) i absolwentów (Agnieszka Pisarzowska, Sabiela Musabelliu) oraz brazylijskich naukowców (Lucas D. Mouro, Marcelo A. Carvalho, Antonio C.S. Fernandes i Breno L. Waichel), udało się odcyfrować warunki jakie panowały w brazylijskim basenie Paraná (zachodnia Gondwana) we wczesnym permie niedługo po ustąpieniu zlodowacenia permsko-karbońskiego.

Okazało się, że wody morskie charakteryzowały się wysoką produktywnością w których często występowały warunki beztlenowe i denitryfikacja. Chociaż warunki te nie były sprzyjające dla wielu zwierząt morskich, to jednak w znacznym stopniu przyczyniły się do ich doskonałego zachowania w badanych osadach.

Wyniki badań ukazały się w najnowszym numerze czasopisma Global and Planetary Change: http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S0921818117303569

Dodano: 10.10.2017

W związku z pięćdziesiątą, jubileuszową Inauguracją Roku Akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, 9 października 2017 r. zostaje ustalony Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dodano: 4.10.2017

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

Zajęcia dydaktyczne dla II i III roku studiów I stopnia oraz II roku studiów II stopnia rozpoczynają się 4 października

Zajęcia dydaktyczne dla I roku na studiach II stopnia rozpoczynają się 16 października

Studenci I roku studiów I stopnia wszystkich kierunków – uczestniczą w dniu 4 października w obowiązkowym szkoleniu bibliotecznym, a 5 października w obowiązkowym „Dniu Adaptacyjnym UŚ”

Zajęcia kursowe dla I roku studiów I stopnia wszystkich kierunków rozpoczynają się od 6 października

Dodano: 27.09.2017

W dniu 27 września 2017 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli miała miejsce konferencja i dyskusja poświęcona polityce demograficznej Unii Europejskiej – „Demography in the future of EU cohesion policy – strategic discussion”. W spotkaniu obok przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i przedstawicielstw regionalnych z Hiszpanii, Niemiec i Polski, udział wziął Dr hab. Robert Krzysztofik z Katedry Geografii Ekonomicznej UŚ reprezentujący środowisko naukowe.

Istotą spotkania była próba zdefiniowania wyzwań jakie stoją przed instytucjami unijnymi, krajowymi i regionalnymi w kształtowaniu polityki demograficznej UE. Rolę szczególną miały tu zagadnienia dotyczące starzenia się społeczeństw krajów Unii, depopulacji miast i regionów, kwestii migracji oraz relacji: gospodarka – społeczeństwo.

Wystąpienie Dr hab. Roberta Krzysztofika poświęcone było kwestiom definicyjnym dotyczących zjawisk demograficznych szczególnie w odniesieniu do takich atrybutów jak: spójność polityki względem zróżnicowań terytorialnych, istotność skali odniesień w czasie czy hierarchiczny model podejmowania decyzji. .

Dodano: 29.09.2017

Seminarium „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”.

W dniach 28-29 września 2017 na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbędzie się II Interdyscyplinarne Seminarium „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”. W programie, oprócz sesji referatowych i posterowej, znalazły się 3 panele dyskusyjne wokół aktualnych sytuacji konfliktowych z udziałem ekspertów oraz warsztaty terenowe. Szczegóły na stronie www.zasobyziemi.us.edu.pl.

Dodano: 27.09.2017

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

mają zaszczyt zaprosić

na Uroczystą Inaugurację
Roku Akademickiego 2017/2018
44. w historii Wydziału Nauk o Ziemi

która odbędzie się w dniu 3 października 2017 roku
o godzinie 11:00
w Międzywydziałowej Auli
przy Wydziale Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60

Wykład inauguracyjny pt.:
„Świat metropolii”
wygłosi Dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko

Uprzejmie prosimy Studentów I-szych lat studiów
o przybycie na godz. 10:30

Dodano: 21.09.2017

Jubileuszowa 50. inauguracja roku akademickiego

W poniedziałek 9 października 2017 roku Uniwersytet Śląski zainauguruje pięćdziesiąty rok akademicki. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (plac Wojciecha Kilara 1). JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają do udziału w inauguracji.

Szczegółowe informacje na stronie
http://www.us.edu.pl/jubileuszowa-50-inauguracja-roku-akademickiego

Uwaga - pula dostępnych biletów wyczerpana.

Dodano: 21.09.2017

Zakończyła się czwarta wyprawa pracowników Wydziału Nauk o Ziemi w ramach organizowanych od 2003 r. Polskich Wypraw Naukowych do Peru (PWNP).

Inicjatorem i kierownikiem PWNP jest prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tegoroczne badania prowadziły dwie grupy: pierwsza działała w dniach 1-21 lipca w Dolinie Wulkanów i Dolinie Colca, natomiast druga w dniach 23 sierpnia-15 września w rejonie Huambo, Kanionu Colca i w Dolinie Colca (Kordyliera Zachodnia w Andach). Pracownicy WNoZ UŚ: prof. dr hab. Jerzy Żaba, dr hab. Justyna Ciesielczuk, dr Andrzej Tyc i dr Krzysztof Gaidzik oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo i Marcin Ciesielczuk (AGH) uczestniczyli w drugiej turze wyprawy.

Głównym celem tegorocznego udziału pracowników WNoZ UŚ w Polskiej Wyprawie Naukowej do Peru były badania przejawów współczesnej aktywności tektonicznej w strefie subdukcji na płycie nadjeżdżającej oraz mineralizacji wokół źródeł termalnych, ewolucji strukturalnej i petrografii formacji Ashua i Arcurquina. Tegoroczne badania objęły również aktywne zjawiska krasu hypogenicznego w rozległej strefie występowania kenozoicznych trawertynów Huambo, których przejawem są duże leje zapadliskowe. W dwóch z nich odkryte i udokumentowane zostały jaskinie, pretendujące do najgłębszych znanych na świecie jaskiń w trawertynach.

Dodano: 19.09.2017

Szanowni Państwo,
testujemy nową bazę czasopism elektronicznych Taylor & Francis. Test będzie aktywny do 30 września 2017.

Taylor & Francis - wybrane kolekcje: Test umożliwia dostęp do ponad 2 tys. czasopism z nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych.

Dostęp: http://www.ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1745%3Ataylor-a-francis-wybrane-kolekcje&catid=19%3Atestowy-dostp-do-baz&Itemid=49&lang=pl

strona www CINIB-y -- źRÓDŁA ELEKTRONICZNE --- TESTY I NOWOŚCI

Dodano: 12.09.2017

Szanowni Państwo, Nasza Uczelnia aktualnie opracowuje projekt, dzięki któremu może powstać miejsce spotkań studentów, w tym kontaktów z kolegami i koleżankami ale również z nauką i biznesem. We wszystkich projektach, które Uczelnia dla Państwa przygotowuje niezmiernie ważne są ankiety potwierdzające, że na projekt jest zapotrzebowanie.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o uzupełnienie bardzo krótkiej ankiety sondażowej (poniżej link). W ankiecie znajdziecie Państwo również krótki opis projektu.

https://docs.google.com/forms/d/1UFopuWLV6WqdJE9Mq79v9fyvsU3PZ4OS9QpPO6pl-kI/edit

Dodano: 11.09.2017

Eksplozja nuklearna, czy naturalne trzęsienie ziemi?

W bieżącym tygodniu mieliśmy okazji usłyszeć z mediów o dwóch niezwiązanych ze sobą wydarzeniach: próbie nuklearnej przeprowadzonej przez Korę Północną w dniu 3 września około godziny 3:30 czasu UTC oraz o wstrząsie górniczym jaki wystąpił na kopalni Murcki-Staszic w dniu 5 września o godzinie 4:45 czasu środkowoeuropejskiego.

Te nie związane ze sobą zjawiska wywołały we wnętrzu Ziemi fale sejsmiczne, które zostały zarejestrowane na stacji sejsmometrycznej Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Najszybsze fale sejsmiczne, pochodzące od próby jądrowej, potrzebowały tylko 11 minut, aby dotrzeć do Wydziału, natomiast pokonanie trasy z Katowic do Sosnowca zajęło im niecałe pół sekundy.

Wizualne porównanie obu zjawisk (patrz rysunek) pozwala w prosty sposób przedstawić różnice pomiędzy zapisami eksplozji i wstrząsu. Mechanizm trzęsienia ziemi, w którym głównie działają pary sił, powoduje powstanie fal podłużnych P i poprzecznych S. Mechanizm eksplozji jest z kolei izotropowy, czyli siły w ognisku działają w wszystkich kierunkach z jednakową wartością. Różnice w mechanizmach obserwuje się na zapisach sejsmicznych, które dla wstrząsów naturalnych charakteryzują się obecnością faz sejsmicznych fal P i S wyemitowanych ze źródła, natomiast dla eksplozji takie rozróżnienie nie występuje, co w prosty sposób pozwala na ich interpretację przez sejsmologów.

Jak widać, geofizyka również pracuje na użytek militarny w celu nasłuchiwania, czy na świecie nie dochodzi do niekontrolowanych prób jądrowych. Spora część sejsmologów pracuje w wiedeńskiej siedzibie ONZ (http://www.ctbto.org/), zajmującej się przestrzeganiem traktatu CTBT o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową.

Chcesz wiedzieć więcej ?
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us2000aert#executive
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=615967

Dodano: 7.09.2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu naboru na specjalne stypendium naukowe Polar-KNOW dla doktorantów środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych III stopnia oraz dla doktorantów II, III i IV roku z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, Instytutu Geofizyki PAN oraz Instytutu Oceanologii PAN.

Szczegóły w załączeniu oraz na stronie www: http://www.polarknow.us.edu.pl/stypendia-polar-know/

Dodano: 5.09.2017Stoisko Wydziału Nauk o Ziemi na Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego w Katowicach 29.08 - 1.09. 2017.
Prezentacja oferty badań aplikacyjnych dla przedsiębiorców.

Dodano: 30.08.2017

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Ekonomicznej więcej....

Dodano: 19.07.2017

Szanowni Państwo

Informuję, że z uwagi na wymianę central telefonicznych połączenia skrócona zaczynające się na 91X zostały zlikwidowane. PO wdrożeniu całego nowego systemu zostanie stworzony nowy system wybierania wewnętrznego. Na dzień dzisiejszy połączenia należy wykonywać przez np. 032 359 2000

Z poważaniem, mgr inż. Grzegorz Parzoch

Dodano: 19.07.2017

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem prac mających na celu modernizację infrastruktury telefonicznej w dniach od 4 lipca do 31 sierpnia 2017 roku mogą występować chwilowe przerwy w łączności telefonicznej we wszystkich budynkach Uniwersytetu Śląskiego. Prace będą prowadzone w ten sposób, aby niedostępność usług telefonicznych w godzinach 8.00-16.00 była możliwie najmniejsza. Ewentualne problemy z łącznością telefoniczną bardzo proszę zgłaszać pracownikom Sekcji Teletechnicznej.

Z poważaniem, Marcin Serweciński

Dodano: 13.07.2017

Grant INTERACT przyznany pracownikowi WNoZ

Dr Magdalena Opała-Owczarek z Katedry Klimatologii uzyskała finansowanie grantu “Growth-ring record of modern extreme weather phenomena in the Low Arctic (REACT)” w ramach programu INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic ze środków Unii Europejskiej (European Commission HORIZON 2020).

Kierowane przez nią badania będą dotyczyły wpływu ekstremalnych zjawisk meteorologicznych na roślinność tundrową w rejonie Niskiej Arktyki. W bieżącym roku zaplanowane są badania terenowe oparte o infrastrukturę stacji badawczych Rif Field Station w północnej Islandii (https://rifresearch.is) oraz CEN Whapmagoostui-Kuujjuarapik Research Station

()http://www.cen.ulaval.ca/en/page.aspx?lien=stationkuujjuarapik położonej na wschodnim wybrzeżu Zatoki Hudsona w Kanadzie.

Przebieg prac badawczych można śledzić na blogu: https://arcticresearch.wordpress.com/category/blogs-from-the-field/reaction-of-arctic-plants-along-dendro-transect-iceland-canada/

Dodano: 4.07.2017

Nowe związki organiczne, poliaromatyczne pochodne benzohopanów i diaromatyczne 23- oraz 24-norbenzohopany z dolnojurasjkich "warstw blanowickich"

Na łamach czasopisma Energy & Fuels ukazał się artykuł opublikowany przez mgr. Macieja Rybickiego (doktorant na WNoZ UŚ), prof. UŚ dr. hab. Leszka Marynowskiego (pracownik WNoZ UŚ) oraz prof. Berndta R.T. Simoneita (Oregon State University), pt. Benzohopane Series, Their Novel Di-, Tri-, and Tetraaromatic Derivatives, and Diaromatic 23- and 24-Norbenzohopanes from the Lower Jurassic Blanowice Formation, Southern Poland".

W utworach “warstw blanowickich” stwierdzono występowanie dwudziestu jeden nowych, nieopisywanych wcześniej w literaturze związków organicznych, w tym siedemnastu dwu-, trój-, oraz tetraaromatycznych pochodnych związków z grupy benzohopanów cyklizowanych w pozycjach C-16 oraz C-20, a także czterech diaromatycznych 23- oraz 24-norbenzohopanów. Przedstawiono ich widma mas, możliwe struktury oraz ich ścieżkę powstawania. Różnorodność dystrybucji pochodnych benzohopanów w utworach „warstw blanowickich” ujawniła różnice w stopniu biodegradacji poszczególnych próbek. Z poczynionych obserwacji wynika, że dwu-, trój- i tetraaromatyczne pochodne benzohopanów cyklizowanych w pozycji C-16 mogą być bardziej odporne na biodegradację niż pozostałe benzohopany.

Opublikowana w Energy & Fuels praca stanowi część rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Rybickiego http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.energyfuels.6b03154

Dodano: 3.07.2017

Wyjazd do Krasiejowa

9 czerwca br. grupa studentów i pracowników naszego Wydziału wraz z osobami towarzyszącymi udała się do Parku Nauki i Rozrywki JuraPark w Krasiejowie.

Była to forma wykładu plenerowego, dzięki któremu studenci mogli uzupełnić wiedzę z zakresu historii ewolucji życia na Ziemi. Po kompleksie oprowadzał dr Andrzej Boczarowski – wykładowca z WNoZ UŚ. W przyswojeniu wiedzy pomogły eksponaty– rekonstrukcje dinozaurów w skali 1:1 oraz nowoczesna, trójwymiarowa technologia w postaci Tunelu Czasu i Kapsuły Czasu.

Dzięki nim odwiedzający „przenieśli się” w czasy prehistoryczne. Ważnym punktem programu wyjazdu było czynne stanowisko paleontologiczne, w którym kryją się jeszcze nieodsłonięte szczątki dawnych organizmów.

Organizator wyjazdu – Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ dziękuje Panu dr Andrzejowi Boczarowskiemu za miłe przyjęcie i oprowadzenie po terenie Parku, a Panu Dziekanowi za udzielenie pozwolenia na wyjazd i finansowe wsparcie. Uczestnicy mają nadzieję na możliwość zorganizowania kolejnej edycji wyjazdu „Śladami dinozaurów” w nieodległej przyszłości.

Dodano: 29.06.2017

Konkursy ze środków KNOW

Uprzejmie informujemy że w okresie: od 2017-06-21 00:00:00 do 2017-07-20 23:59:59 zostają otwarte w ramach wsparcia finansowego Centrum Studiów Polarnych – Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) konkursy zatytułowane: Wszelkie informacje na temat konkursów można uzyskać na stronie - http://www.polarknow.us.edu.pl/Komisje/

Dodano: 21.06.2017

Drodzy Studenci !

Zwracamy się do Was z prośbą o wypełnienie krótkiej, 7-pytaniowej ankiety.

Tym razem dotyczy ona „kredytów studenckich”, czyli rozwiązań, które w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponują niektóre banki. UWAGA! W ankiecie nie ma pytań dotyczących konkretnych produktów bankowych! Chcemy się tylko dowiedzieć jaki jest poziom wiedzy o tym rozwiązaniu i jak je oceniacie.

Wypełnienie ankiety nie zajmuje więcej niż 5 minut, można to zrobić w trakcie przerwy obiadowej, a nam to bardzo pomaga!

Ankietę znajdziecie tutaj: https://ankieter.us.edu.pl/surveys/258/

Trzeba się zalogować jak do USOSweb’u, ale ankieta jest w pełni anonimowa.

Z góry dziękujemy Wam za Wasz czas!

Dodano: 14.06.2017

Galeria zdjęć z obchodów XXV Dni Ziemi na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Dodano: 5.06.2017

3 czerwca 2017 Wydział Nauk o Ziemi UŚ wziął udział w 21. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zespół pracowników i studentów reprezentujący WNoZ w składzie: dr Marta Chmielewska (koordynator), dr Wojciech Krawczyński, dr Maciej Mendecki, dr Jolanta Pełka-Gościniak, Aleksander Brom, Piotr Bujanowski, Agata Kasperczyk, Marcelina Kondas, Julia Korzec, Paweł Kościelniak, Tomasz Marcinkiewicz, Izabela Nowaczyńska i Patrycja Piotrowska, przygotował 6 pokazów:

 1. Jak „bujają się” budynki, czyli wpływ częstotliwości trzęsień ziemi na infrastrukturę
 2. Skarby Ziemi ukryte na plażach świata
 3. Dzieje Ziemi w skamieniałościach zaklęte
 4. Ziemia z perspektywy kosmosu
 5. Jak woda, wiatr i człowiek kształtują powierzchnię Ziemi
 6. Nie straszny nam wulkan


Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Dodano: 5.06.2017

Zagłosuj na Studenta i Doktoranta roku 2017!

Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy!

Znamy już laureatów tegorocznej edycji Wyróżnień JM Rektora UŚ! Możecie się z nimi zapoznać na stronie wyróżnień... ...i powinniście to zrobić, bo do Was należy najważniejsza decyzja: Który spośród nich zasługuje na miano Studenta i Doktoranta roku 2017!

Jak co roku cała społeczność akademicka może głosować za pośrednictwem USOSweb - wystarczy się zalogować i odpowiedzieć na 2 proste pytania: ...i gotowe! Zagłosuj już teraz - spełnij swój obywatelski obowiązek!

Wszelkie informacje dostępne na stronie - http://student.us.edu.pl/wyroznienia-jm-rektora-us

Bezpośredni link do strony głosowania.

Dodano: 30.05.2017

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Klimatologii ....komunikat., formularz.

Dodano: 25.05.2017

W piątek 2 czerwca 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbędą się obchody XXV Dni Ziemi. W programie przewidziano wykłady popularnonaukowe, prezentację zaplecza badawczego Wydziału, a specjalna atrakcją będą skoki z dachu wieżowca Wydziału. Skoki z dachu są częścią inicjatywy Dream Walker Around the World in 80 Jumps.

PROGRAM OBCHODÓW XXV DNI ZIEMI w Sosnowcu 2 czerwca 2017 r.

Dodano: 30.05.2017

Szkolenie BK: „Employer Branding. Moda czy potrzeba?”

Czym jest Employer Branding? Przyjdź na szkolenie organizowane przez Biuro Karier oraz firmę Capgemini i dowiedz się czy budowanie wizerunku pracodawcy to nowa moda czy odpowiedź na realne potrzeby więcej...

Dodano: 30.05.2017

Warsztaty BK: „Po omacku” - skuteczna komunikacja

Nie wiesz jak skutecznie się komunikować? Chciałbyś zdobyć tą umiejętność, a jednocześnie dobrze się bawić? Zapraszamy na warsztaty „Po omacku”, które odbędą się 7 czerwca 2017 r. w Biurze Karier więcej ...

Dodano: 30.05.2017

Wydarzenie BK: Dzień Otwarty w Głównym Instytucie Górnictwa

Interesujesz się górnictwem? Chciałbyś poznać specyfikę pracy i projekty realizowane w jednym z największych instytutów badawczych? Już 30 maja 2017 r. Główny Instytut Górnictwa zaprasza do swojej siedziby w ramach "Dnia Otwartego w GIG" więcej....

Dodano: 29.05.2017

Szkolenie w zakresie korzystania z baz SCOPUS oraz ScienceDirect

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka zaprasza pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego na szkolenie w korzystaniu z baz Scopus i ScienceDirect. Szkolenie odbędzie się w Sali Dydaktycznej CINiBA 6 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 więcej

Dodano: 22.05.2017

Szkolenie SWAT

Śląskie Laboratorium GIS oraz Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy ogłasza nabór na szkolenie „SWAT”, które odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2017. Łączny czas trwania kursu to 18 godzin zegarowych zajęć. Zgłoszeń należy dokonać w terminie do 31 maja 2017 pod adresem: slabgis@us.edu.pl.

Model SWAT (Soil and Water Assessment Tool) to przykład hydrologicznego modelu deterministycznego budowanego w obszarach zlewni rzek. Jest modelem odwzorowującym procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne za pomocą równań matematycznych. Aplikacje modelu SWAT są wykorzystywane między innymi do analizy przewidywań wpływu zmian klimatycznych, zagospodarowania i pokrycia terenu na poszczególne komponenty obiegu wody, osadów, związków azot, fosforu i pestycydów.

Symulacje na modelu SWAT mogą obejmować długie okresy czasowe, z różnym krokiem czasowym. O skuteczności zastosowań modelu do rozwiązań różnych zagadnień może świadczyć fakt, że do roku 2012 powstało ponad 1000 artykułów w oparciu o prezentacje wyników obliczeń z modelu SWAT w czasopismach z IF. Program jest publicznie dostępnym oprogramowaniem rozwijanym przez USDA Agricultural Research Service.

Więcej informacji o możliwościach i zastosowaniu programu na http://swat.tamu.edu/software/swat-executables/

Więcej informacji na stronie: http://www.slabgis.us.edu.pl/szkolenie-swat-3/

Dodano: 19.05.2017

Centrum Studiów Polarnych serdecznie zaprasza na wykład: „Ice Concerns for Hydraulic Engineering, Especially in Cold Mountainous Terrain”, który wygłosi Prof. Dr. Robert Ettema z Department of Civil & Environmental Engineering, Colorado State University, Fort Collins, USA,w dniu 29 maja 2017 r., o godz. 11.00 w sali 1516 (XV piętro) na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec. (plakat informacyjny, abstrakt wystąpienia)

Dodano: 29.05.2017

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2017 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ustala dzień 25 maja br. (czwartek) Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych. Wprowadza ponadto dnia 26 maja br. (piątek) godziny rektorskie do godz. 13.00 wolne od zajęć dydaktycznych. Powyższe ustalenia nie dotyczą Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Dodano: 22.05.2017

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
Dr. Andrzeja Johna

wieloletniego i zasłużonego pracownika naszego Wydziału, twórcy i kierownika Zakładu Chemii Węgla, mistrza ceremonii inauguracji akademickich na Uniwersytecie Śląskim

W Zmarłym tracimy życzliwego nauczyciela i wychowawcę licznych rzesz geologów i chemików
oraz promotora i opiekuna młodej kadry naukowej

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego
wyrazy najszczerszego współczucia
składają
Władze Dziekańskie oraz cała społeczność akademicka
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona
w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Koszutce w środę 24 maja 2017 r. o godz. 13.30.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się po Mszy na cmentarzu parafialnym
Parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach.

Dodano: 22.05.2017

Wyniki konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki

Znamy wyniki najnowszych konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki. Finansowanie swoich projektów otrzymali nasi pracownicy i doktoranci - lista wyróżnionych

Dodano: 17.05.2017

W czasopiśmie Geomorphology ukazał się artykuł „Talus slope evolution under the influence of glaciers with the example of slopes near the Hans Glacier, SW Spitsbergen, Norway” autorstwa mgr. Krzysztofa Senderaka – doktoranta w Centrum Studiów Polarnych oraz dr Marty Kondrackiej i dr. hab. Bogdana Gądka – pracowników naszego wydziału.

Autorzy przedstawili wyniki badań geomorfologicznych przeprowadzonych na stokach doliny lodowca Hansa na SW Spitsbergenie. Ich celem było poznanie budowy wewnętrznej, interakcji z lodowcem i ewolucji stoków utworzonych w środowisku polarnym w wyniku depozycji materiału skalnego, który odpadł od nadległych ścian skalnych. W badaniach wykorzystano bezinwazyjne metody geofizyczne – tomografię elektrooporową i georadar.

W ten sposób pozyskano dane, które pozwoliły opracować model wczesnych etapów rozwoju stoków usypiskowych. Formy te występują powszechnie we wszystkich obszarach górskich. Rozpoznanie zapisu zmieniających się w czasie i w przestrzeni warunków środowiskowych w strukturze usypisk powinno być pomocne między innymi w globalnych studiach nad zmieniającym się klimatem, plejstoceńskim i holoceńskim zlodowaceniem, rozwojem i degradacją wieloletniej zmarzliny, ewolucją rzeźby terenu oraz geozagrożeniami.

Artykuł jest dostępny pod adresem: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X16309382

Dodano: 17.05.2017

Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego zaprasza uprzejmie na posiedzenia naukowe które odbędzie sie w najbliższą środę.

W programie referat: Justyna Ciesielczuk, Monika J. Fabiańska, Pádhraig Kennan, Magdalena Misz-Kennan „How spheroidal hematite was formed on Mars: an experimental study”

Zebranie Oddziału PTMin odbędzie się dnia 17 maja br. (środa)
o godzinie 14.00, w sali 002, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Dodano: 15.05.2017

Na łamach czasopisma Gondwana Research ukazał się artykuł autorstwa m.in. naszych pracowników: dr hab. Aleksandry Gawędy, dr hab. Jolanty Burdy oraz dra Krzysztof Szopy. Artykuł opisuje ewolucję prewaryscyjską masywu tatrzańskiego, sięgając aż do 600 mln lat wstecz.

Jest to pierwsze, tak szczegółowe opracowanie paleogeografii wspomnianego obszaru, które zostało uzyskane m.in. dzięki datowaniu cyrkonów i wnikliwej analizie geochemii badanych skał.

Szczegóły można znaleźć na stronie wydawnictwa Elsevier: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1342937X16304282

Dodano: 12.05.2017

Nowe minerały odkryte przez doktorantów z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii

Komisja ds. Nowych Minerałów, Nomenklatury i Klasyfikacji (CNMNC) istniejąca w obrębie Międzynarodowego Towarzystwa Mineralogicznego (IMA) w dniu 30 kwietnia 2017 zatwierdziła dwa nowe minerały: chlorellestadyt Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5Cl (IMA No. 2017-013) i sharyginit Ca3TiFe2O8 (IMA No. 2017-014). Odkryć dokonano w skałach pirometamorficznych z wulkanów: Szadył Choch z obszaru Kaukazu w Osetii Południowej oraz Bellerberg z dystryktu Eifel w Niemczech.

Minerały te zostały odkryte i opracowane przez międzynarodowe zespoły badawcze, w skład których wchodzili: mgr Dorota Środek, mgr Maria Książek, dr hab. Irina O. Galuskina, prof. Joachim Kusz, dr Mateusz Dulski, dr Viktor Gazeev, dr hab. Evgeny Galuskin (chlorellestadyt) oraz mgr Rafał Juroszek, dr Hannes Krüger, dr hab. Irina Galuskina, dr Biljana Krüger, Lidia Jeżak, Bernd Ternes, dr Justyna Wojdyla, dr Tomasz Krzykawski, dr Leonid Pautov i dr hab. Evgeny Galuskin. Wstępne dane dotyczące nowoodkrytych faz mineralnych zostaną opublikowane na łamach międzynarodowych czasopism mineralogicznych: Mineralogical Magazine i European Journal of Mineralogy.

Dodano: 12.05.2017

Szkolenie BK: "BYĆ KIMŚ. Kariera w finansach"

Jesteś zainteresowany branżą finansową? Nie wiesz jakie kroki podjąć, by rozpocząć karierę w tej sferze? Już dziś zapraszamy na szkolenie „BYĆ KIMŚ. Kariera w finansach”, które odbędzie się 15 maja 2017 r. w Biurze Karier . więcej...

Dodano: 10.05.2017

Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG ,
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu ,
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ,
Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki

zapraszają do udziału w


XXII Seminarium krajobrazowym pt.:

Nowe wyzwania wobec regionalizacji PolskiKonferencja odbędzie się w dniach 11-13 maja 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, sesja terenowa na Wyżynie Częstochowskiej

Program

Dodano: 9.05.2017

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 do 5 maja dziekanat studencki będzie nieczynny.

Dodano:28.04.2017

X Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2017

W dniach 20 – 23 kwietnia 2017 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach odbyła się jubileuszowa 10 edycja warsztatów studenckich z zakresu geofizyki – GEOSFERA 2017.

Łącznie w warsztatach i sesjach referatowych uczestniczyło ponad 120 studentów i ponad 30 gości specjalnych z polskich uniwersytetów podejmujących w swoich badaniach tematykę geofizyki: Uniwersytet Śląski (organizator Studenckie Koło Naukowe Geofizyków PREM), Uniwersytet Warszawski (organizator University of Warsaw Student Chapter of Association of Petroleum Geologist), Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Instytut Nauk Geologicznych PAN oraz przedstawiciele firm i instytucji: Centrum Studiów Polarnych, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Instytut Geofizyki PAN, Society of Exploration Geophysics, Orlen Upstream, PGNiG GeoTalent, GeoVolt, Węglokoks Kraj Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych.

W trakcie tego spotkania uczestnicy mieli okazje wysłuchać wykładów specjalistów światowej sławy: prof. Piotra Krzywca, dr Martina Landro oraz prof. Marka Grada, a także poznać czym zajmują się naukowo studenci biorący udział warsztatach. Zaprezentowali oni swoje prace w 20 prezentacjach wygłoszonych podczas sesji referatowych i posterowych. Ponadto studenci uczestniczyli w 12 praktycznych warsztatach zakresu geofizyki i geologii złów prowadzonych przez specjalistów pracujących w czołowych firmach geofizycznych w Polsce oraz pracowników akademickich. Zajęcia prowadzone były zarówno w terenie jak i salach laboratoryjnych Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej. Honorowy patronat nad GEOSFERĄ 2017 objęli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. Więcej informacji na stronie wydarzenia: http://www.skngf.us.edu.pl/geosfera/

Dodano:28.04.2017

Śladami dinozaurów! – JuraPark Krasiejów

Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ serdecznie zaprasza studentów, doktorantów oraz pracowników WNoZ do wzięcia udziału w kolejnym wyjeździe do JuraParku Krasiejów. Wyjazd odbędzie się 9 czerwca br. o godzinie 7:30 spod Żylety.

Koszt wyjazdu wynosi zaledwie 15 zł. Gospodarzem całego wydarzenia będzie dr Andrzej Boczarowski, który oprowadzi grupę po całym kompleksie.

Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na fanpage’u SKNG i wydarzeniu: Śladami dinozaurów! – JuraPark Krasiejów.

Dodano:27.04.2017

Uwaga - decyzją Rektora Uniwersytetu Śląskiego dzień 4 maja zostaje ustalony dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dodano: 24.04.2017

Konkursy ze środków KNOW

Uprzejmie informujemy że w okresie: od 2017-04-15 00:00:00 do 2017-04-30 23:59:59 zostaje otwarty w ramach wsparcia finansowego Centrum Studiów Polarnych – Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) konkurs zatytułowany:

Wyróżnienia naukowe za działalność na polu pozyskiwania środków na badania naukowe w krajowych lub zagranicznych postępowaniach konkursowych w ramach działań projakościowych Centrum Studiów Polarnych KNOW Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wszelkie informacje na temat konkursów można uzyskać na stronie - http://www.polarknow.us.edu.pl/Komisje/

Dodano: 13.04.2017

Dodano: 10.04.2017

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Paleontologii i Stratygrafii więcej.

Dodano: 10.04.2017

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Fizycznej więcej.

Dodano: 10.04.2017

We wtorek 4 kwietnia 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się inauguracja Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM) i pierwsze seminarium pt. „Nauka dla samorządu – wiedzieć, żeby działać” .

Nasi pracownicy z Katedry Geografii Ekonomicznej oraz z Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu kierują następującymi zespołami badawczymi w tym przedsięwzięciu: Dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko – Zespół ds. gospodarki przestrzennej i obszarów funkcjonalnych; Dr Sławomir Sitek - Zespół ds. rewitalizacji; Dr Andrzej Soczówka – Zespół ds. transportu oraz Dr hab. Prof. US Urszula Myga-Piątek – Krajobrazy miejskie; Dr Sławomir Pytel - Zespół ds. turystyki.

http://www.obserwatoriummiasto.us.edu.pl/o-nas/#jp-carousel-993

http://www.us.edu.pl/uczelnie-beda-wspolpracowac-w-ramach-obserwatorium-procesow-miejskich-i-metropolitalnych

Dodano: 6.04.2017

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Paleontologii i Stratygrafii więcej

Dodano: 4.04.2017

W piątek 21 kwietnia 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi odbędą się obchody V Międzynarodowego Dnia Geografa pod hasłem „Zrozumieć Ziemię”. W programie: wykłady, warsztaty dla uczniów, prelekcje i konkursy. Zapraszamy do udziału uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami oraz społeczność akademicką. Szczegóły https://www.facebook.com/events/436376720032306/?active_tab=discussion i na plakacie.

Dodano: 19.04.2017

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 25.04.2017 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału. W programie zebrania jest wystąpienie:

dr Małgorzaty Szwed (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu) pt. „Długookresowe zmiany wybranych zmiennych hydro-klimatycznych na obszarze Polski i ich wpływ na różne dziedziny życia”.

Zapraszamy!
Organizatorzy: dr hab. Franciszek Kłosowski, dr hab. inż. prof. UŚ Jacek Różkowski

Dodano: 13.04.2017

Wiosenna giełda minerałów 8 i 9 kwietnia 2017r.

Zapraszamy Wystawców oraz Zwiedzających do uczestnictwa w Międzynarodowej Wystawie i Giełdzie Minerałów Skał i Skamieniałości w Sosnowcu.

LIX Sesja Gemmologiczno-Paleontologiczna Sobota 8 kwietnia 2017r., godz. 17.00 Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, Będzińska 60 - Aula Międzywydziałowa

Program sesji:

Kwarc jubilerski - Dr Włodzimierz Łapot (Wydział Nauk o Ziemi UŚ)

Tajemnice łukowskiej kry jurajskiej - podsumowanie ekspedycji kół naukowych Wydziału Nauk o Ziemi - Jakub Słowiński, Izabela Nowaczyńska (Wydział Nauk o Ziemi UŚ)

Ewolucja? To proste-część III spektakl popularno naukowy - Dr Andrzej Boczarowski (Wydział Nauk o Ziemi UŚ)

Dodano: 4.04.2017

Climate-KIC

Projekt Climate-KIC [http://www.climate-kic.org] jest europejską inicjatywą, opracowującą i wdrażającą przełomowe rozwiązania dotyczące wyzwań związanych z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem oraz ochroną klimatu.

Działania Climate-KIC wynikają z innowacyjnych i twórczych działań wszystkich partnerów, działających globalnie i lokalnie w sektorach akademickim, biznesowym i publicznym. W ramach projektu Climate – KIC promujemy głównie dwie inicjatywy: konkurs ClimateLaunchpad 2017 oraz program grantowy Accelerator Programme 2017

. Przystąpienie do programu grantowego jak i Konkursu ClimateLaunchpad może przynieść uczestnikom wymierne korzyści m. in. poprzez otrzymanie grantu do 30 tysięcy Euro, uczestnictwo w szkoleniach krajowych i zagranicznych, jak również zdobycie doświadczenia i nawiązanie interesujących międzynarodowych kontaktów biznesowych z innymi start-upami działającymi w pokrewnych dziedzinach. Więcej informacji o inicjatywie Climate-KIC znajdą Państwo na naszej stronie www.darr.pl

Dodano: 6.04.2017

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy [BGF Pobyt badawczy].

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin wymienionych na końcu niniejszej wiadomości.

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Szczegółowe informacje dotyczące programów rządu francuskiego można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Francuskiego w Polsce.

Więcej informacji znajdą Państwo również na stronie Działu Współpracy z Zagranicą UŚ.

Dodano: 31.03.2017

Studenci WNoZ (II i III roku lic. oraz II roku MU)

Od 21 marca 2017 rozpoczyna się nabór wniosków finansowanych z projektu GeoHazardSilesia do odbycia krajowej wizyty studyjnej „Surowce mineralne i zasoby przyrody ożywionej dla gospodarki” Istnieje możliwość zrealizowania w 2017r. małego projektu, wizyty w zakładzie górniczym lub innej firmie związanej z gospodarowaniem zasobami przyrody (surowcami, wodą, powietrzem, lasami, krajobrazem itp.). Zadania można realizować w grupach (najmniej 5 osób, najwięcej 10 osób – w sumie 30 studentów).

Wyjazdy 5 dniowe (4 noclegi) z projektu zapewnione finansowanie: noclegów, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia.

Wyjazdy mogą być realizowane przez inicjatywne grupy studentów rekrutujących się z różnych kierunków studiów na WNoZ, kół naukowych, samorządu studenckiego. W czasie wyjazdu można realizować badania, zbierać dodatkowe materiały przydatne do realizacji pracy lic. lub magisterskiej, zapoznawać się ze specyfiką działalności danej firmy, uzupełnić wiedzę o nie uwzględniane w programie studiów aspekty praktyczne.

Dla sprawnej organizacji zadania konieczne jest aby grupa posiadała opiekuna, pracownika lub doktoranta WNoZ, który będzie odpowiedzialny za merytoryczną część realizacji wizyty studyjnej dla danej grupy. Konieczne jest nawiązanie współpracy z przemysłem (opiekun lub opiekunowie ze strony „przemysłu” mogą otrzymać wynagrodzenie z projektu za prowadzenie zajęć, konsultacji itp.)

Koordynator projektu dr hab. prof. UŚ Jerzy Cabała

info na: www.geohazardsilesia.us.edu.pl

Dodano: 24.03.2017

Rusza nabór do IX edycji Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach!

Drodzy Studenci, drogie Studentki!

Jak co roku zbliża się czas na pochwalenie się swoją wyjątkowością, błyśnięcie osiągnięciami i stanięcie w szranki po najważniejszą nagrodę naszej uczelni – Wyróżnienie JM Rektora UŚ! Choć tradycyjnie przyznajemy wyróżnienia w konkretnych kategoriach, to chcemy, byście zgłaszali całą paletę swoich dokonań, a nie tylko wycinek pasujący do zadeklarowanego, „wyróżniającego się obszaru”.

Jeśli więc posiadasz osiągnięcia na gruncie: naukowym, popularnonaukowym, sportowym, artystycznym, kulturalnym, społecznym

to nie zwlekaj tylko wejdź na stronę wyroznienia.us.edu.pl i zgłoś swój udział w konkursie!

Termin przyjmowania wniosków na WNoZ - 10.04.2017 r.

Miejsce składania:

Dodano: 13.03.2017

III Wieczór z geografią przed maturą

31 marca 2017 r. (piątek) w Auli WNoZ UŚ odbędzie się III Wieczór z geografią przed maturą - otwarte wykłady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmujące wybrane treści z zakresu rozszerzonego podstawy programowej geografii w szkole ponadgimnazjalnej w nawiązaniu do zadań arkuszy maturalnych.

Program

Dodatkowe informacje: https://www.facebook.com/events/1866746690264850/

Dodano: 30.03.2017

Bezzałogowe Systemy Latające w naukach o Ziemi

Szanowni Państwo,
Dnia 4 kwietnia (wtorek) o godz. 12:00 zapraszamy do sali 123 na kolejną prezentację z cyklu GIS w naukach o Ziemi. Wykład na temat Zastosowania Bezzałogowych Systemów Latających w fotogrametrii niskopułapowej poprowadzony zostanie przez wykwalifikowanych pracowników firmy NOVELTY RPAS z Gliwic, która od 10 lat specjalizuje się w projektowaniu i produkcji profesjonalnych systemów opartych o płatowce, platformy wirnikowe i sterowce. Zapraszamy serdecznie studentów i pracowników.

Program wykładu

Z poważaniem, Ryszard Chybiorz

Dodano: 31.03.2017

W styczniowym numerze Applied Geochemistry ukazał się artykuł pracowników Wydziału Nauk o Ziemi (dr Sabiny Jakóbczyk-Karpierz, dr. Sławomira Sitka i prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka) opublikowany wspólnie z profesorem Rasusem Jakobsenem z Geological Survey of Denmark and Greenland, pt:

Geochemical and isotopic study to determine sources and processes affecting nitrate and sulphate in groundwater influenced by intensive human activity - carbonate aquifer Gliwice (southern Poland)

W artykule przedstawiono wyniki badań nad źródłem azotanów i siarczanów w wodach podziemnych zbiornika gliwickiego opartych na badaniach izotopowych, znacznikowych i modelowaniu geochemicznym. Zastosowanie szerokiego spektrum narzędzi pozwoliło m.in. na wskazanie zanieczyszczeń pochodzenia miejsko-przemysłowego oraz tych, których prawdopodobnym źródłem są nawozy rolnicze. Ponadto zinterpretowano główne procesy, którym podlegają siarczany i azotany występujące w badanych wodach. Jest to szczególnie istotne w kontekście podejmowania kroków zmierzających do poprawy jakości wód w Polsce.

Szczegóły: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883292716305558

Dodano: 20.03.2017

Sosnowieckie Forum Dyskusyjne Nauczycieli Geografii

25 marca 2017 roku o godz. 10.30 w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się Sosnowieckie Forum Dyskusyjne Nauczycieli Geografii – doroczna konferencja nauczycieli geografii i przyrody oraz autorów podręczników szkolnych. Przedmiotem tegorocznego spotkania będzie koncepcja podstawy programowej z geografii w reformowanej szkole oraz nowe stojące przed nauczycielami wyzwania. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. relację z działań Komisji Edukacji Geograficznej PTG, dotyczących włączenia się geografów w prace nad podstawą programową z geografii.

Program forum (pdf)

Dodano: 16.03.2017

Konkursy ze środków KNOW

Uprzejmie informujemy że w okresie: od 2017-03-21 00:00:00 do 2017-04-20 23:59:59 zostają otwarte w ramach wsparcia finansowego Centrum Studiów Polarnych – Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) konkursy: Wszelkie informacje na temat konkursów można uzyskać na stronie - http://www.polarknow.us.edu.pl/Komisje/

Z okazji Światowego Dnia Wody Wydział Nauk o Ziemi zaprasza na sesję referatową, która rozpocznie się w dniu 22 marca w sali 002 o godz. 12.00. W programie: Kontakt z organizatorami: Zespół ds. Promocji, marek.ruman@us.edu.pl, marek.soltysiak@us.edu.pl

Dodano: 20.03.2017

UWAGA !!! - Informujemy, że decyzją Dziekana prof. Leszka Marynowskiego 21 marca zostaje ogłoszony dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dodano: 20.03.2017

Dzień otwarty ECDL - 23 marca 2017

Śląskie Laboratorium GIS zaprasza pracowników i studentów Wydziału Nauk o Ziemi UŚ na dzień otwarty ECDL.
Szczegóły i harmonogram

Dodano: 17.03.2017

W ostatnim numerze Evolutionary Biology ukazał się artykuł międzynarodowego zespołu badawczego zatytułowany „Towards a better understanding of the origins of microlens arrays in Mesozoic ophiuroids and asteroids”, w skład którego weszli m.in. absolwenci (dr P. Gorzelak, Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie) i pracownicy naszego wydziału (prof. UŚ dr hab. Mariusz Salamon i mgr Tomasz Brachaniec).

Autorzy artykułu wykorzystując zaawansowane metody analityczne (m.in. mikrotomografię synchrotronową oraz dyfrakcję elektronów wstecznie rozproszonych) dowiedli, że złożony system fotosensoryczny z mikrosoczewkami u pewnych grup szkarłupni najprawdopodobniej pojawił się znacznie wcześniej, niż dotąd sądzono. Ten sam zespół na łamach Nature Communications sugerował wcześniej, że stało się to w późnej kredzie. Obecnie konkludowano, że złożone systemy fotoreceptorów z mikrosoczewkami pojawiły się co najmniej 57 mln lat wcześniej, tj. we wczesnej kredzie. Artykuł wzbudził zainteresowanie redakcji Nature, która zdecydowała się umieścić informację na ten temat w sekcji Research Highlights wczorajszego wydania tego prestiżowego periodyka.

Artykuł wzbudził zainteresowanie redakcji Nature, która zdecydowała się umieścić informację na ten temat w sekcji ResearchHighlights wczorajszego wydania tego prestiżowego periodyka.

link do artykułu
link do Nature

Dodano: 16.03.2017

Dodano: 14.03.2017

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego zaprasza całą społeczność akademicką na debatę "Czy potrzebne jest państwo prawa?" adresowaną do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Debata odbędzie się w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 11.00 w auli nr 8 ul. Bankowa 11 b, w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

W spotkaniu udział wezmą wybitni polscy prawnicy - Pan prof. Stanisław Waltoś oraz Pan prof. Andrzej Zoll.

Państwa głos w debacie jest niezwykle cenny, dlatego pozostajemy z nadzieją na możliwość goszczenia Państwa w murach Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

Z wyrazami szacunku.
prof. dr hab. Czesław Martysz
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dodano: 14.03.2017

Zapis wykładu Dr. Volkera Racholda - WNoZ, 20 luty 2017.

Dodano: 13.03.2017

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 21.03.2017 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału. W programie zebrania jest wystąpienie:

dr Jarosława Badery „Czy „tubylcom” potrzebne są kopalnie? Konflikty społeczno-środowiskowe wokół przedsięwzięć górniczych”

Zapraszamy!
Organizatorzy: dr hab. Franciszek Kłosowski, hab. inż. prof. UŚ Jacek Różkowski

Dodano: 14.03.2017

Wszystko o #MAP_UJ!

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego i firma HERE, wraz z Kołem Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Ludomira Sawickiego, organizują pierwszą edycję mapathonu – #MAP_UJ!

Wydarzenie to ma charakter konkursu, w którym uczestniczą zespoły składające się ze studentów posiadających wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej. W ciągu 24 godzin uczestnicy pracują nad znalezieniem najlepszego rozwiązania, na któryś z problemów przedstawionych przez organizatorów konkursu.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wysłać zgłoszenie do 17.03.2017 przez wypełnienie formularza

Szczegółowe informacje na stronie : https://mapujblog.wordpress.com/

Dodano: 13.03.2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w X Ogólnopolskich Warsztatach Geofizycznych GEOSFERA 2017. GEOSFERA to warsztaty geofizyczne organizowane rokrocznie od 2008 przez koła naukowe polskich uczelni wyższych. Warsztaty od lat poszerzają wiedzę uczestników z zakresu geofizyki stosowanej oraz geologii. Pozwalają ponadto na zapoznanie się z ofertami firm z branży oraz umożliwiają prezentację własnych badań i osiągnięć naukowych w trakcie sesji studenckich. Nieodłącznym elementem GEOSFERY są badania terenowe przy użyciu specjalistycznego sprzętu w ramach tzw. dnia pomiarowego. GEOSFERA integruje studentów z całej Polski oraz pozwala na nawiązanie międzyuczelnianych kontaktów.

Nadchodząca dziesiąta, jubileuszowa edycja GEOSFERY odbędzie się w dniach 20-23 kwietnia 2017 roku w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Obszar Gór Świętokrzyskich jest doskonałym poligonem dydaktycznym geologii, niemającym sobie równych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Rejestracja na X edycję Ogólnopolskich Warsztatów Geofizycznych GEOSFERA 2017 potrwa do 10.03.2017. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa. Abstrakty w języku polskim, zawierające od 150 do 300 słów, prosimy wysyłać na adres geosfera@us.edu.pl do 10.03.2017. Cena uczestnictwa: 190 zł.

Zapraszamy do śledzenia nas na www.facebook.pl/GEOSFERA2017 oraz na www.geosfera.us.edu.pl. Link do rejestracji: http://www.skngf.us.edu.pl/geosfera/rejestracja/.

Patroni, partnerzy i sponsorzy: Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Dziekan Wydziału Geologii w Warszawie, Uniwersytet Warszawski; Marszałek Województwa Świętokrzyskiego; Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny; ORLEN Upstream; PGNiG; GeoTalent; European Association of Geoscientists & Engineers; Society of Exploration Geophysicists; Instytut Geofizyki PAN; Instytut Geologii PAN; Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

Dodano: 7.03.2017

Szanowni Państwo,

Przypominam o trwającym naborze wniosków w ramach wewnętrznego konkursu na projekty badawcze finansowane z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w zakresie nauk o Ziemi.

Wnioski w dwóch egzemplarzach, w zaklejonej kopercie, należy złożyć w Wydziałowej Pracowni Obsługi Dydaktyki i Prac Badawczych w terminie do 10.03.2017, do godziny 15:00.

Ewa Łupikasza
Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Dodano: 2.03.2017

UWAGA !!! - pracownicy i studenci WNoZ

Otwarte zebranie informacyjne dotyczące projektu GeoHazardSilesia. Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi współfinansowanego ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Budżet projektu 1,73 mln zł

7 marca 2017r. o godzinie 11.30 w sali 002.

Zaproszenie

Szczegółowe informacje na stronie - http://www.geohazardsilesia.us.edu.pl/

Dodano: 1.03.2017

Precyzyjne odbiorniki GPS/GNSS w naukach o Ziemi

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na prezentację z cyklu GIS w naukach o Ziemi. Wykład odbędzie się we wtorek 7 marca 2017 roku w godzinach 12:00 - 13:30 w sali 123 budynku Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.


Po wykładzie przewidziano demonstrację działania sprzętu w terenie.

Program wykładu

Dodano: 1.03.2017

Dr hab. Magdalena Misz-Kennan wraz Jolantą Kus z Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (Niemcy) opublikowały artykuł przeglądowy na temat procesów wietrzenia węgla oraz jego utleniania w warunkach laboratoryjnych. Artykuł ten został przygotowany w ramach grupy edytorskiej działającej przez kilka lat w Międzynarodowym Komitecie Petrologii Węgla (ICCP, www.iccop.org).

Wspomniane procesy mają ogromne wpływ na zachowanie węgla w czasie jego wykorzystania w procesach technologicznych (np. podczas spalania, koksowania, upłynniania) jak również podczas transportu węgla i jego składowania. Artykuł obejmuje przegląd istniejącej wiedzy na temat samych mechanizmów wietrzenia i utleniania węgla oraz wpływu tych procesów na węgle co jest widoczne mikroskopowo jako obwódki z utleniania, nieregularne spękania oraz zmiany refleksyjności i fluorescencji. Zwietrzały i utleniony węgiel wykazuje również zmiany wartości opałowej i zawartości części lotnych.

Kus J., Misz-Kennan M., ICCP. 2017. Coal weathering and laboratory (artificial) coal oxidation. International Journal of Coal Geology 171, 12–36.
Szczegóły: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016651621630756X

Dodano: 3.03.2017

Szkolenie BK: "Grywalizacja"

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób mechanizmy stosowane w grach komputerowych wpływają na modyfikację zachowań innych ludzi? Przyjdź na szkolenie „Grywalizacja - wykorzystanie gier do zwiększania zaangażowania ludzi” organizowane przez Biuro Karier i firmę NGA HR i zgłąb wiedzę na ten temat więcej...

Dodano: 1.03.2017

Szkolenie “SWAT”

Śląskie Laboratorium GIS oraz Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy ogłasza nabór na szkolenie „SWAT”, które odbędzie się w dniach 6, 7 i 13 kwietnia 2017. Łączny czas trwania kursu to 18 godzin zegarowych zajęć. Zgłoszeń należy dokonać w terminie do 10 marca 2017 pod adresem: slabgis@us.edu.pl.

Model SWAT (Soil and Water Assessment Tool) to przykład hydrologicznego modelu deterministycznego budowanego w obszarach zlewni rzek. Jest modelem odwzorowującym procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne za pomocą równań matematycznych. Aplikacje modelu SWAT są wykorzystywane między innymi do analizy przewidywań wpływu zmian klimatycznych, zagospodarowania i pokrycia terenu na poszczególne komponenty obiegu wody, osadów, związków azot, fosforu i pestycydów.

Symulacje na modelu SWAT mogą obejmować długie okresy czasowe, z różnym krokiem czasowym. O skuteczności zastosowań modelu do rozwiązań różnych zagadnień może świadczyć fakt, że do roku 2012 powstało ponad 1000 artykułów w oparciu o prezentacje wyników obliczeń z modelu SWAT w czasopismach z IF. Program jest publicznie dostępnym oprogramowaniem rozwijanym przez USDA Agricultural Research Service. Więcej informacji o możliwościach i zastosowaniu programu na http://swat.tamu.edu/software/swat-executables/ Więcej informacji na stronie: http://www.slabgis.us.edu.pl/szkolenie-swat/

Dodano: 2.03.2017

Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG ,
Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu ,
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ,
Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki

zapraszają do udziału w


XXII Seminarium krajobrazowym pt.:

Nowe wyzwania wobec regionalizacji PolskiKonferencja odbędzie się w dniach 11-13 maja 2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, sesja terenowa na Wyżynie Częstochowskiej

Dodano: 1.03.2017

Geosymposium is an international conference devoted to young scientists, PhD Students and young doctors interested in Earth Sciences. The conference is of an interdisciplinary character, thanks to which it provides an excellent platform for the presentation of research results in the field of geology, geophysics, geography and environmental protection. The nature of Geosmposium is to promote constructive discussion on raised issues from a variety of points of view. That is the source of its high potential to contribute to improvement of the current work of young researchers and establish collaboration on joint projects between them in the future. http://www.geosymp.wnoz.us.edu.pl/

21-23.09.2017 Zabrze , organizator - Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi UŚ

Patroni i sponsorzy: Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Studiów Polarnych (KNOW), Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów (URSD), Główny Instytut Górnictwa (GIG)

Dodano: 1.03.2017

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do lektury artykułu, który ukazał się w najnowszym numerze prestiżowego czasopisma Nature. Artykuł prezentuje spojrzenie na kondycję polskiej nauki z perspektywy zagranicznych uczonych i możliwości ich zatrudniania w jednostkach naukowych.

http://www.nature.com/naturejobs/2017/170223/pdf/nj7642-507a.pdf

Z poważaniem,
Władze Dziekańskie WNoZ UŚ

Dodano: 23.02.2017

W ostatnim numerze Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology ukazał się artykuł autorstwa pracowników (prof. E. Głuchowskiego, prof. UŚ M. Salamona, mgr T. Brachańca) oraz absolwentów (dr M. Łukowiak, dr P. Gorzelaka) Wydziału Nauk o Ziemi zatytułowany:

Skeletal microstructure of uintacrinoid crinoids and inferences about their mode of life.

Dr M. Łukowiak i dr P. Gorzelak są obecnie pracownikami Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie.

Przedmiotem pracy stała się grupa enigmatycznych kredowych liliowców (uintakrynidów), których tryb życia od lat budził wiele kontrowersji. Badania z zastosowaniem zaawansowanych metod instrumentalnych pozwoliły po raz pierwszy scharakteryzować mikrostrukturę szkieletu tych liliowców. Wyniki badań rzuciły nowe światło na sposób życia uintakrynidów. Okazuję się, że budowa mikrostrukturalna tych liliowców do złudzenia przypomina tą spotykaną u dzisiejszych bentonicznych liliowców i różni się znacząco od tej spotykanej u form nektonicznych i pseudoplanktonicznych. Odkrycie to uprawdopodabnia hipotezę, że uintakrynidy prowadziły bentoniczny tryb życia.

Szczegóły: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018216306642

Dodano: 21.02.2017

Warsztaty BK: "Think outside the box – warsztaty kreatywne"

Czujesz, że masz pokłady kreatywności w sobie, które chciałbyś rozwinąć? Zapraszamy na warsztaty „Think outside the box – warsztaty kreatywne”, które odbędą się w Biurze Karier już 27 lutego br. więcej...

Dodano: 21.02.2017

Różnorodność biologiczna Oceanu Południowego

Centrum Studiów Polarnych serdecznie zaprasza na wykład: “Różnorodność biologiczna Oceanu Południowego”, który wygłosi Prof. dr hab. Krzysztof Jażdżewski z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, w dniu 21 lutego 2017 r., o godz. 11.00 w sali 128 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec.

Dodano: 20.02.2017

Konkursy ze środków KNOW

Uprzejmie informujemy że w okresie: od 2017-02-21 00:00:00 do 2017-03-20 23:59:59 zostają otwarte w ramach wsparcia finansowego Centrum Studiów Polarnych – Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) konkursy: Wszelkie informacje na temat konkursów można uzyskać na stronie - http://www.polarknow.us.edu.pl/Komisje/

Dodano: 15.02.2017

Jakie tajemnice kryją tysiącletnie drzewa z Tadżykistanu?

W związku z globalnymi zmianami środowiska badania warunków klimatycznych ostatniego tysiąclecia zaliczane są do najistotniejszych problemów badawczych w ostatnich latach.

W najnowszym numerze prestiżowego czasopisma Dendrochronologia ukazała się publikacja pracowników Wydziału Nauk o Ziemi (dr Magdaleny Opały, prof. dr. hab. Tadeusza Niedźwiedzia, prof. UŚ dr. hab. Oimahmada Rahmonova, dr Łukasza Małarzewskiego oraz absolwenta UŚ dr hab. Piotra Owczarka, obecnie Uniwersytet Wrocławski) dotycząca badań dendroklimatycznych prowadzonych w Tadżykistanie więcej...

Dodano: 14.02.2017

XLIII Olimpiada Geograficzna na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu

Wyniki: http://ptg.wnoz.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=85

Dodano: 13.02.2017

Centrum Studiów Polarnych serdecznie zaprasza na wykład:

“History, Development and Main Actors of International Polar Research”

który wygłosi Dr. Volker Rachold – Head, German Arctic Office Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research (AWI), Potsdam, Germany, w dniu 20 lutego 2017 r., o godz. 10.00 w sali 123 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec. (abstrakt)

Dodano: 9.02.2017

Uprzejmie informujemy, iż dnia 21.02.2017 roku (wtorek) w godzinach od 09.00 do 11.00 w Dziekanacie p.117 będą wydawane druki rozliczeń za rok ubiegły - PIT 2016.

Dodano: 9.02.2017

Konkursy ze środków KNOW

Uprzejmie informujemy że w okresie: od 2017-02-15 00:00:00 do 2017-03-15 23:59:59 zostaje otwarty w ramach wsparcia finansowego Centrum Studiów Polarnych – Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) konkurs: Wszelkie informacje na temat konkursów można uzyskać na stronie - http://www.polarknow.us.edu.pl/Komisje/

Dodano: 9.02.2017

Ameryka + Azja = Amazja, czyli jak powstanie przyszły superkontynent

Ocean Arktyczny i Morze Karaibskie się zamkną, a Azja zderzy się z Amerykami. Naukowa interpretacja wizji zapisanych w Apokalipsie? Nie, to naukowe przewidywania, w jaki sposób za ponad 100 mln lat większą część półkuli północnej pokryje Amazja – nowy superkontynent.

Szczegóły na Przystanku Nauka:
http://przystaneknauka.us.edu.pl/artykul/przedwczoraj-pangea-pojutrze-amazja-rzecz-o-tektonice-i-superkontynentach

Dodano: 9.02.2017

Stypendia Rządu Korei

The Korean Government Scholarship Program is designed to provide higher education in Korea for international students in order to promote international exchange in education and mutual friendship between the participating countries.

Scholarship program covers air fare, monthly allowance, medical insurance fee, all the tuition fee, thesis publication cost, etc.
Applicants have to apply for this program via either an embassy or a designated university. Overseas Korean adoptees have to apply only via an embassy if their countries are allotted within the adoptee quotas.

More information

Dodano: 9.02.2017

Warunki redoks i zmiany aktywności mikrobialnej podczas wielkiego wymierania na granicy ordowik – sylur

Wymieranie na granicy ordowiku i syluru należy do tak zwanej “wielkiej piątki” fanerozoicznych wielkich wymierań i jest, wraz z wymieraniem permskim i kredowym, globalnie stwierdzonym zdarzeniem kryzysowym. Niedawno opublikowana praca mgr Justyny Smolarek (doktorantki na WNoZ UŚ), prof. Leszka Marynowskiego i współautorów prezentuje pionierskie studium z zastosowaniem kompleksowych metod badawczych w celu scharakteryzowania warunków utleniająco – redukcyjnych podczas depozycji późno-ordowickich i wczesno-sylurskich skał głębokiego szelfu z Gór Świętokrzyskich, oraz skał płytkiego morza epikontynentalnego z obniżenia bałtyckiego.

W pracy tej udowodniono występowanie warunków euksynicznych w kolumnie wody, potencjalnej przyczyny masowego wymierania na granicy O/S. Badania biomarkerów pozwoliły na pierwsze szczegółowe prześledzenie zmian aktywności morskich mikroorganizmów związanych z etapami glacjacji i deglacjacji na kontynencie Gondwana. Pojawienie się wzmożonej aktywności cyjanobakterii tuż po wymieraniu górno-ordowickim, wiąże wielkie wymieranie ordowik/sylur z innymi kryzysami biotycznymi w historii fanerozoiku, gdzie również obserwowana jest taka aktywność.

Najdobitniejszym dowodem na istnienie euksynii (brak tlenu i obecność H2S) w fotycznej strefie kolumny wody jest identyfikacja biomarkerów pochodzących z zielonych bakterii siarkowych, takich jak isorenieratan, maleimidy czy arylowe izoprenoidy. W przypadku większości badanych skał osadowych zanotowano obeność arylowych izoprenoidów z największą koncentracją na granicy ordowik/sylur. Utwory katu i rhuddanu badanych profili wykazały wzbogacenie w Me,i-Bu maleimidy, potwierdzające obecność euksynii w fotycznej strefie kolumny wody. Tuż przed granicą O/S zanotowano liczne piryty framboidalne o niskich średnicach. Tym samym, dobrze udokumentowana euksynia łączy późno-ordowickie masowe wymieranie z innymi fanerozoicznymi masowymi wymieraniami (późno-dewońskie, późno-permskie, późno-triasowe), które również były wiązane z oceanicznymi zdarzeniami beztlenowymi i euksynią w strefie fotycznej. Opublikowany w Global and Planetary Change artykuł, stanowi część rozprawy doktorskiej mgr Justyny Smolarek.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818116302545

Dodano: 3.02.2017

W dniu 28.01.2017 r. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbyło się zakończenie I edycji studiów podyplomowych "Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej".

Prodziekan WNoZ dr hab. prof. UŚ Urszula Myga-Piątek wraz Kierownikiem studiów prof. dr hab. Stanisławem Czają uroczyście wręczyli uczestnikom świadectwa ukończenia studiów.

Wszystkim słuchaczom I edycji jeszcze raz serdecznie GRATULUJEMY!!!

Dodano: 1.02.2017

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdziecie Państwo linki do pełnej relacji z Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki pt.: "Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej", która odbyła się 26-27.01. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Zachęcam do zapoznania się z tym materiałem, szczególnie młodych pracowników nauki i doktorantów.

Dzień 1: https://www.youtube.com/watch?v=CLlyqyblIZM&t=8680s

Dzień 2: https://www.youtube.com/watch?v=aRMDe2R8yKg

Z poważaniem,
Leszek Marynowski
Dziekan WNoZ UŚ

Dodano: 30.01.2017

Meteoryty kopalne - meteoryt z Lechówki

Meteoryty kopalne są bardzo rzadkimi obiektami znajdowanymi w różnych osadach. Obecnie znanych jest tylko kilkanaście meteorytów kopalnych. Do tego grona dołączył meteoryt z Lechówki, który został znaleziony i opisany przez pracowników Katedry Geochemii Mineralogii i Petrografii naszego Wydziału (dr Krzysztofa Szopa, mgr Tomasz Brachaniec, prof. Łukasz Karwowski oraz dr Tomasz Krzykawski).

Znalezisko jest interesujące nie tylko ze względu na rzadkość występowania, lecz na umiejscowienie go w osadach z granicy kredy i paleogenu. W tych samych utworach, zespół pod kierownictwem prof. G. Rackiego stwierdził anomalię irydową, która jest wynikiem zaistnienia zdarzenia Chicxulub.

Więcej na temat odkrycia można dowiedzieć się w artykule o tytule „Remnants of altered meteorite in the Cretaceous-Paleogene clay boundary in Poland” opublikowanym na łamach czasopisma Meteoritics and Planetary Science - http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/maps.12815/full .

Dodano: 30.01.2017

Konkursy ze środków KNOW

Uprzejmie informujemy że w okresie: od 2017-02-01 00:00:00 do 2017-02-28 23:59:59 zostaje otwarty w ramach wsparcia finansowego Centrum Studiów Polarnych – Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) konkurs: Wszelkie informacje na temat konkursów można uzyskać na stronie - http://www.polarknow.us.edu.pl/Komisje/

Dodano: 25.01.2017

Konkursy ze środków KNOW

Uprzejmie informujemy że w okresie: od 2017-01-25 00:00:00 do 2017-02-20 23:59:59 zostają otwarte w ramach wsparcia finansowego Centrum Studiów Polarnych – Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) następujące konkursy: Wszelkie informacje na temat konkursów można uzyskać na stronie - http://www.polarknow.us.edu.pl/Komisje/

Dodano: 25.01.2017

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 31.01.2017 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału. W programie zebrania jest wystąpienie:

dr Iwony Jelonek „Metody petrograficzne jako innowacyjny wskaźnik wiedzy w ocenie prognozowania jakości paliw stałych oraz materii organicznej”

Zapraszamy!
Organizatorzy : dr hab. Franciszek Kłosowski , dr hab. inż. prof. UŚ Jacek Różkowski

Dodano: 23.01.2017

BK: "Warsztaty kreatywności"

Czy wiesz, że w każdym z nas drzemie twórczy potencjał? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak tworzyć innowacyjne rozwiązania oraz co hamuje, a co pobudza kreatywność, skorzystaj z „Warsztatów kreatywności” organizowanych w Biurze Karier już 25 stycznia 2017 r. Zapisy trwają! więcej...

Dodano: 20.01.2017

Nie daj się skasować kartami bankowymi! Zapoznaj się z drugim tematem Ekonomii na Bank i niech plastik już nigdy nie będzie dla Ciebie zagadką! Ekonomia na Bank to projekt edukac

yjny, którego celem jest przekazanie Tobie, Studentowi, podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu świata finansów.
Uczestnictwo jest w pełni darmowe! Wejdź na stronę www.ekonomianabank.us.edu.pl, kliknij „Zacznij naukę” i przejdź do wyboru tematów.

Dodano: 20.01.2017

Wydarzenie BK: Program CRC

Interesujesz się informatyką? Chcesz zdobyć wiedzę od najlepszych specjalistów z branży? Już dziś zapraszamy do udziału w programie CRC (Corporate Readiness Certificate) oferującym bezpłatne kursy z obszaru IT wiecej...

Dodano: 20.01.2017

TORFOWISKA SYBERII ODKRYWAJĄ CIEMNĄ STRONĘ ROZWOJU TECHNIKI

Jak dowiedzieć się, od jakiego momentu w historii rozwoju naszej cywilizacji osiągnęliśmy sytuację, w której powietrze jest zanieczyszczone nie tylko w miastach i ośrodkach przemysłowych, ale również w najdalszych zakątkach Ziemi; innymi słowy osiągnęło zasięg globalny? więcej..

Dodano: 20.01.2017

Wykłady z Kartografii na Zaproszenie Invited Lectures on Cartography

Serdecznie zapraszamy na wykład - KIERUNKI ROZWOJU I TRENDY WE WSPÓŁCZESNEJ KARTOGRAFII (Mapy fundamentalną częścią procesu poznania naszego świata), który wygłosi Jerzy Zieliński - wybitny kartograf, wieloletni pracownik Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Dnia 19 stycznia 2016 r., godz. 14.00

Aula (I piętro) Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Dodano: 17.01.2017

Grant Palaeontological Association dla naszego naukowca

Mgr Zuzanna Wawrzyniak z Katedry Paleontlogii i Stratygrafii, została laureatem Whitington Award przyznawanej co roku przez Palaeontological Association na projekty badawcze oparte o paleontologiczne kolekcje muzealne. Badania jednych z najstarszych roślin lądowych prowadzone będą w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

Gatulujemy!

Dodano: 12.01.2017

Projekt BK: GRANTY na innowacyjne pomysły

Chcesz zmienić sytuację studentów i absolwentów na rynku pracy? Uwolnij swój potencjał i zdobądź grant w wysokości nawet 100 tys. złotych na realizację swojego nieszablonowego pomysłu! Przyjdź 13 stycznia 2017 r. na - ostatnie już - spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż” i dowiedz się, jak to zrobić. więcej...

Dodano: 12.01.2017

Poślizg lądolodu nie tylko po iłach

Rozwój strumieni lodowych szybko wyprowadzających lód do strefy marginalnej lądolodów ułatwiały drobnoziarniste osady występujące w ich podłożu.

Jak wynika z ostatniej pracy Tomasza Salamona opublikowanej na łamach prestiżowego Quaternary Science Reviews, również podłoże zbudowane z osadów gruboziarnistych mogło w pewnych okolicznościach stwarzać warunki sprzyjające szybkiemu przepływowi lodu.

Badania glin lodowcowych zdeponowanych przez lądolód skandynawski na aluwialnych żwirach przedpola Karpat w czasie zlodowacenia elstery wykazały, że w stopie lądolodu utrzymywało się bardzo wysokie ciśnienie wody, pomimo gruboziarnistego charakteru osadów podścielających. Powodowało ono okresowe odspajanie lądolodu od podłoża i jego bazalny poślizg.

Kluczową rolę w tym przypadku odgrywała obecność słabo przepuszczalnych osadów poniżej żwirów oraz występowanie w strefie glacimarginalnej wieloletniej zmarzliny utrudniającej swobodny drenaż wód w kierunku przedpola lądolodu.

Głównym celem badań autora było określenie dynamiki lądolodu na obszarze o zróżnicowanej rzeźbie i budowie geologicznej przedpola gór. Studia te wpisują się w szeroki nurt badań lądolodów plejstoceńskich i związku ich rozwoju z klimatem. W dobie prognozowanych zmian klimatycznych, coraz wyraźniej zaznaczających się w funkcjonowaniu współczesnych systemów lodowcowych, stają się one szczególnie istotne.

Salamon, T., 2016. Subglacial conditions and Scandinavian Ice Sheet dynamics at the coarse-grained substratum of the fore-mountain area of southern Poland. Quaternary Science Reviews, 151: 72–87.

Dodano: 10.01.2017

Zostań wolontariuszem konferencji Narodowego Kongresu Nauki!

Zostań wolontariuszem konferencji Narodowego Kongresu Nauki w Katowicach! 26 i 27 stycznia 2017 r. Uniwersytet Śląski z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje konferencje programową w ramach Narodowego Kongresu Nauki pt. "Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej" więcej..,.

Dodano: 6.01.2017

Trzęsienia ziemi obserwowane na Górnym Śląsku posiadają bimodalnym charakter, który jest przejawem występowania zarówno wstrząsów wywołanych działalnością górniczą oraz tych, które są najprawdopodobniej spowodowane naturalnymi naprężeniami wynikającymi z ruchów płyt. Rozróżnienie obu grup wstrząsów jest trudne ze względów metodologicznych, ponieważ mechanizmy wstrząsów nie wskazują jasno na jego pochodzenie.

W dniu 2 stycznia 2017 roku o godzinie 22:59:48,1 CET wystąpił względnie silny wstrząs na północ od Mikołowa (patrz mapa EMSC).

Pojawia się pytanie czy był to wstrząs naturalny, czy indukowany? Trzęsienie ziemi miało magnitudę 3,3 i zostało po 3 sekundach zarejesrtowane przez stanowisko sejsmologiczne na naszym Wydziale (patrz zapis). Niewielka odległość epicentralna między stacją WNoZ a ogniskiem spowodowała, że na zapisie zaobserwowano tylko fale bezpośrednie P i S. Jeżeli odczułeś ten wstrząs, możesz przyczynić się do wykreślenia map intensywności zgłaszając swoje odczucia na przykładowych stronach:

1. Strona Europejskiego Centrum Sejsmologicznego Euro-Med Seismological Center
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=557066
2. Górnośląska Regionalna Sieć Sejsmologiczna Głównego Instytutu Górnictwa
http://www.grss.gig.eu/pl/

Dodano: 6.01.2017

Projekt pt. „Ekonomia na bank”

Uniwersytet Śląski wraz z Bankiem PKO BP SA przygotowuje projekt edukacyjny pt. „Ekonomia na bank”, którego głównym celem jest wsparcie w poszerzaniu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności w zakresie ekonomii i finansów studentów UŚ obejmujące korzystanie z instytucji i narzędzi (oraz usług) finansowych. Dlatego też przedsięwzięcie kierowane jest przede wszystkim do młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z ekonomią życia studenckiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ekonomianabank.us.edu.pl.

Dodano: 18.12.2016

Prof. Janusz Janeczek nowym przewodniczącym Rady NCN

W dniu 15 grudnia 2016r. na posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki wybrano w drodze głosowania nowego przewodniczącego. Został nim prof. Janusz Janeczkek z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Żródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-12-15-nowy-przewodniczacy-rady-ncn

Dodano: 18.12.2016

Czasopismo “First Break” wydawane przez European Association of Geoscientists & Engineers w najnowszym numerze (December, 12(34), 2016) opublikowało raport z jesiennych wyjazdów naukowych zorganizowanych przez studentów geofizyki.

Studenci zrzeszeni w Kole Naukowym Geofizyków PREM oraz the EAGE Student Chapter of University of Silesia wzięli udział we wrześniu i październiku w dwóch ekspedycjach naukowych:

1) Rozpoznanie geofizyczne przestrzennego zasięgu Kry Jurajskiej w Łukowie – koordynator Izabela Nowczyńska (I MU Geofizyka)

2) Badania geofizyczne nad Kompleksem Sztolni Rzeczka w Walimiu – koordynator Magdalena Mita (II MU Geofizyka)

Badani były współfinansowane przez stowarzyszanie EAGE, które wspiera naukowe inicjatywy studentów z zakresu nauk o Ziemi. Więcej można przeczytać:
“Artykuł w First Break”; Text.jpg
on-line - http://fb.eage.org/publication/content?id=87232

Dodano: 18.12.2016

Firma Trilateral Research Ltd. Rozpowszechnia ogłasza konkurs pod nazwą „Innovative geospatial open-data app” w ramach europejskiego projektu ENERGIC OD (European NEtwork for Redistributing Geospatial Information to user Communities - Open Data).

Z zasadami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.energic-od.eu/contest.

Dla zwycięskiej trójki przewidziane zostały nagrody pieniężne.

Konkurs trwa do 28 lutego 2017 r.Dodano: 15.12.2016

Zebranie Naukowe Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej zaprasza na zebranie naukowe, na którym dr Jolanta Kaźmierczak (z Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS)) przedstawi zagadnienia Investigation of groundwater-controlled phosphorous loading to a eutrophic lake - combined use of physical methods, hydrochemical tracers and numerical analysis oraz Geological evolution of the Red River delta, Vietnam in the context of arsenic contamination of aquifers.

Spotkanie odbędzie się 20.12.2016 r. o godz. 16:00 w sali 709.

Serdecznie zapraszamy!

Dodano: 14.12.2016

Wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe PRACOWNIKÓW WNoZ w roku akademickim 2016/2017

Osoby zainteresowane wyjazdem dydaktycznym lub szkoleniowym w ramach Programu ERASMUS+ proszone są o składanie zgłoszeń w terminie do 12 stycznia 2017 roku w Biurze Organizacyjnym Katedry Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego (p.1620). Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć propozycję Indywidualnego Programu Nauczania (Individual Teaching Programme) dla wyjazdów dydaktycznych (STA) lub Indywidualnego Programu Szkolenia (Individual Work (Training) Programme) dla wyjazdów szkoleniowych (STT) więcej...

Dodano: 12.12.2016

Warsztaty BK: "Skuteczna komunikacja w zespole"

Zastanawiasz się co sprawia, że niektórzy są skutecznymi rozmówcami, a inni nie potrafią efektywnie komunikować się w zespole? Rozwiej swoje wątpliwości. Przyjdź na warsztaty firmy Capgemini, które odbędą się 14 grudnia 2016 r. i naucz się produktywnie pracować w grupie więcej....

Dodano: 9.12.2016

The Most Inspiring Adventurers of the Year

National Geographic co roku organizuje plebiscyt na "the Most Inspiring Adventurers of the Year". W tym roku wśród 10 kandydatów do tego miana jest polski nurek i taternik jaskiniowy, ratownik TOPR - Krzysztof Starnawski. W końcu września tego roku, kierowana przez niego polsko-czeska wyprawa dokonała eksploracji jaskini Hranicka Propast w Czechach do głębokości 404 m od poziomu wody, co uczyniło tę jaskinię najgłębszą zalaną wodą podziemną pustką na świecie. Krzysztof Starnawski pracował na ten wynik przez ostatnie 20 lat, nurkując w Hranickiej Propasti do głębokości ponad 250 m, a głębsze partie penetrując przy pomocy zdalnie sterowanego pojazdu. Tegoroczny sukces był możliwy dzięki wykorzystaniu zdalnego robot GRALmarine extreme diving expedition support, który jest osiągnięciem polskiego konstruktora Bartłomieja Gryndy.

Na kandydaturę Krzysztofa Starnawskiego można głosować jeszcze do 16 grudnia 2016 na stronie plebiscytu: http://www.nationalgeographic.com/adventure/adventurers-of-the-year/

Dodano: 6.12.2016

Projekt BK: GRANT na innowację społeczną - spotkanie informacyjne

Podobno rozpoczęcie pracy to nie jest łatwa sprawa. Chcesz to zmienić? Zgłoś swój pomysł do projektu „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż” i przygotuj innowacyjny pomysł, który odmieni sytuację studentów i absolwentów na rynku pracy! Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu - w nowym terminie - 13 grudnia 2016 r. więcej...

Dodano: 6.12.2016

Polowanie na trzęsienia ziemi w Meksyku

Aktywność tektoniczna, a zatem również niebezpieczeństwo wystąpienia katastrofalnych trzęsień ziemi, wzdłuż wybrzeża pacyficznego Meksyku może być znacznie większa niż do tej pory sądzono. Badania prowadzone przez Dra Krzysztofa Gaidzika z Katedry Geologii Podstawowej w ramach stażu podoktorskiego na uniwersytecie UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) wskazują na współczesną aktywność tektoniczną wzdłuż prawie 200-kilometrowego uskoku La Venta, poprzednio uznawanego za nieaktywny więcej...

Dodano: 2.12.2016

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej..

Dodano: 1.12.2016

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 13.12.2016 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału. W programie zebrania są wystąpienia:

dr Małgorzaty Falarz - „Cyrkulacyjne uwarunkowania wieloletnich zmian pokrywy śnieżnej w Polsce.”

dr Sławomira Sitka - „Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych.”

Zapraszamy!

Organizatorzy: dr hab. Franciszek Kłosowski , dr hab. inż. prof. UŚ Jacek Różkowski

Dodano: 1.12.2016

II KONFERENCJA KÓŁ NAUKOWYCH WNOZ Barbórka 2016

Studenckie Koła Naukowe działające przy Wydziale Nauk o Ziemi organizują świętowanie “Barbórki” w formie otwartej konferencji Kół Naukowych, podczas której studenci wszystkich kierunków i specjalności prezentują wyniki swoich badań prowadzonych w ramach prac dyplomowych lub działalności naukowej Kół.

II Studencka Konferencja Kół Naukowych WNoZ “Barbórka” 2016 odbędzie się 2 grudnia 2016 na naszym Wydziale w sali 002. Konferencja rozpocznie się o godzinie 9:00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa.

Szczegółowy plan konferencji.

Dodano: 1.12.2016

Mali zwycięzcy największej katastrofy w historii Ziemi

Jak donoszą naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego (Michał Zatoń) i Uniwersytetu w Uppsali (Grzegorz Niedźwiedzki, Henning Blom i Benjamin Kear) w najnowszej pracy opublikowanej na łamach magazynu Scientific Reports, tuż po wymieraniu późnopermskim (251 mln lat temu), organizmy zasiedlające twarde podłoża (cementujące i drążące) w środowiskach morskich były zdominowane na skalę globalną przez jedną grupę niewielkich, rurkowatych organizmów – mikrokonchidy. Do tej pory wiadomo było, iż po tym największym kataklizmie w historii Ziemi, mikrokonchidy były powszechnym elementem wczesnotriasowych paleośrodowisk niższych szerokości geograficznych. Nie wiadomo było natomiast, czy zjawisko to miało charakter globalny. Badania skał powstałych we wczesnym triasie na obszarze wschodniej Grenlandii pokazały, iż organizmy te były dominującym składnikiem nie tylko wczesnotriasowych mórz tropikalnego Oceanu Tetyda czy ciepłych stref wschodniej części Oceanu Panthalassa, lecz również północnych mórz borealnych.

Tak więc dominacja mikrokonchidów w zubożonych (wymarło bowiem ok. 90% gatunków) środowiskach morskich na początku ery mezozoicznej była zjawiskiem powszechnym na skalę globalną. Co więcej, organizmy te nie tylko były liczne, lecz z biegiem czasu wykazywały wyraźne zróżnicowanie gatunkowe. Świadczy to o ich doskonałym przystosowaniu do wciąż stresowych dla innych gatunków organizmów warunków środowiskowych zaistniałych po okresie wymierania.

Michał Zatoń, Grzegorz Niedźwiedzki, Henning Blom & Benjamin Kear. 2016: Boreal earliest Triassic biotas elucidate globally depauperate hard substrate communities after the end-Permian mass extinction. Scientific Reports, 6, 36345; doi: 10.1038/srep36345. http://www.nature.com/articles/srep36345

Dodano: 29.11.2016

Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Studenckiego Koła Naukowego Geofizyków PREM w dniu 22 listopada 2016 zorganizowały Warsztaty z zakresu obsługi Platformy IS-EPOS. Podczas Warsztatów, każdy mógł zapoznać się w łatwy, przyjemny i merytoryczny sposób z zagadnieniami sejsmiczności indukowanej:

Czym jest platforma IS-EPOS?

Dodano: 23.11.2016

.

Wykład prof. Janusza Janeczka w ramach spotkań Wszechnicy PAU

29 listopada 2016 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (plac Rady Europy 1, sala Parnassos) odbędzie się spotkanie w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Gościem będzie prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – geolog, specjalista w dziedzinie geologicznych aspektów składowania odpadów promieniotwórczych, kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002-2008 – który wygłosi wykład pt. „Mineraloga podróż do wnętrza człowieka”. Spotkanie poprowadzi dr hab. Zygmunt Woźniczka z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Stacja Naukowa PAU w Katowicach i Biblioteka Śląska.

Dodano: 22.11.2016

Dr Michał Rakociński (Katedra Paleontologii i Stratygrafii), został tegorocznym laureatem prestiżowego stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

O stypendium mogą się ubiegać naukowcy, którzy nie ukończyli 35 lat i posiadają znaczący dorobek publikacyjny w czasopismach o randze światowej. W tym roku jest to jedyne stypendium przyznane młodym ludziom nauki z Uniwersytetu Śląskiego.

Gratulujemy!

Dodano: 21.11.2016

GDY ALPY SIĘ WYPIETRZAJĄ, ŻYLETĄ TRZĘSIE

Ostatnio ruchy płyt litosfery nabrały tempa generując szereg trzęsień Ziemi. Te najbardziej dramatyczne miały miejsce we Włoszech, co wynika z napierania płyty afrykańskiej w kierunku płyty euroazjatyckiej, a co dla mediów konsultował Prof. dr hab. Jerzy Żaba z Katedry Geologii Podstawowej naszego Wydziału

link1 - wiadomości , link2 - tvp info , link3 - tvn24

Ale nie tylko nasze europejskie Alpy się wypiętrzają. W niedzielę 13.11.2016 r. o godzinie 11:02 UTC w Nowej Zelandii miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8. Nasze sejsmometry zarejestrowały fale sejsmiczne wywołane przez ten wstrząs.

Dr Maciej Mendecki z Katedry Geologii Stosowanej, opiekun sejsmometrów, opracował sejsmogram pełnego zapisu trzęsienia Ziemi.. Po 21 minutach najszybsze, fale przechodzące przez jądro Ziemi, dotarły do piwnicy Żylety. Następnie obserwowano przez kolejne około 120 minut pozostałe fazy sejsmiczne powstałe w wyniku odbić i ugięć na nieciągłościach we wnętrzu Ziemi, jak również od jej powierzchni.

Dodano: 18.11.2016

Uniwersytet Śląski w transnarodowym projekcie PROLINE-CE

Przygotowanie uniwersalnych wytycznych dotyczących skutecznej ochrony zasobów wody pitnej to główny cel projektu PROLINE-CE, w którym uczestniczy Uniwersytet Śląski.

Uczelnia pełni rolę partnera wspierającego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, zapewniając wiedzę i doświadczenie (know-how) jako narzędzia dla przemysłu i organów administracji publicznej w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej i użytkowania terenu.

Koordynatorem projektu ze strony Uniwersytetu Śląskiego jest mgr Joanna Czekaj więcej...

Dodano: 17.11.2016

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 29.11.2016 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału. W programie zebrania są wystąpienia:

dr Agnieszki Czajki – „Wpływ sposobu regulacji koryta rzeki na jego morfodynamikę, dystrybucję osadów pozakorytowychoraz na sposób transportu materiału dennego na przykładzie górnej Odry”

dr Artura Szymczyka –„Analizy makroszczątków roślin w powierzchniowych osadach wybranych zbiorników Wyżyny Śląskiej - implikacje dla badań paleośrodowiskowych”

Zapraszamy!
Organizatorzy: dr hab. Franciszek Kłosowski , dr hab. inż. prof. UŚ Jacek Różkowski

Dodano: 17.11.2016

Wyniki konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki

Znamy wyniki najnowszych konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki. Finansowanie swoich projektów otrzymali nasi pracownicy i doktoranci:

dr hab. Justyna Ciesielczuk (Katedra Geologii Podstawowej) uzyskała finansowanie projektu pt. Wpływ pożarów kopalnych na skład geochemiczny i mineralny skał węglonośnych SW części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w ramach konkursu OPUS 11
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/335033-pl.pdf

mgr Arkadiusz Krzątała (Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii) uzyskał finansowanie projektu pt. Minerały V i Ba z pseudowollastonitowych paralaw Kompleksu Hatrurim z Izraela i Autonomii Palestyńskiej, w konkursie Preludium 11
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/335687-pl.pdf

mgr Rafał Warchulski (Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii) uzyskał finansowanie projektu pt. Modelowanie przemian fazowych i segregacji pierwiastków w żużlach hutniczych o zróżnicowanym chemizmie w warunkach ciśnienia atmosferycznego i temperaturach z zakresu 800-1500 st. C, w konkursie Preludium 11
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/330753-pl.pdf

Ponadto nasz pracownik dr Jacek Szczygieł (Katedra Geologii Podstawowej) jest jednym z wykonawców projektu, który uzyskał finansowanie w konkursie OPUS 11, kierowanego przez dr hab. Helenę Hercman (ING PAN, Warszawa) pt. Ewolucja i wiek rzeźby Zachodnich Karpat Wewnętrznych w oparciu o kompleksowe badania jaskiń (morfologii jaskiń, aktywności neo-tektonicznej i wieku osadów jaskiniowych)
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/332180-pl.pdf

Serdecznie gratulujemy!

Dodano: 17.11.2016

Warsztaty BK: "Komunikacja w zespole"

Niemiecki filozof stwierdził niegdyś: "Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś”. Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób wypowiadać się, by inni Cię rozumieli? Przyjdź na warsztaty „Komunikacja w zespole”, które odbędą się 24 listopada 2016 r. i naucz się skutecznej komunikacji więcej ...

Dodano: 17.11.2016

Noc Planszówek z okazji Dnia Studenta!

18 listopada 2016 roku w godz. od 18.00 do 2.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się kolejna edycja Nocy Planszówek dająca możliwość przetestowania 54 gier planszowych, karcianych i kościanych.

Wydarzenie jest częścią tegorocznych obchodów Dnia Studenta. W programie zaplanowano liczne atrakcje, na czele z loterią z nagrodami, wśród których znajdą się: gry karciane, wejściówki na gokarty i laser-tag, karnety na siłownię, uniwersyteckie termosy i kubki oraz zestawy gadżetów.

Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku.

Pełna lista gier

Dodano: 14.11.2016

I miejsce w ogólnopolskim konkursie dla naszego absolwenta Ivana Drogomyretskyi

Pan Ivan Drogomyretskyi absolwent geologii o specjalizacji hydrogeologia i ochrona środowiska wodnego na Wydziale Nauk o Ziemi, zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na pracę magisterską wykonaną w oprogramowaniu MIKE.

Pan Ivan Drogomyretskyi wykonał pracę poświęconą budowie modelu numerycznego przepływu wód podziemnych w rejonie ujęcia „Ujejsce” na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych Olkusz-Zawiercie z wykorzystaniem programu FEFLOW.

Promotorem pracy był Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, a opiekunem pracy Dr Krystyn Rubin. Zwycięzcy konkursu serdecznie gratulujemy. Więcej informacji

Dodano: 14.11.2016

INVITED LECTURES ON KARSTOLOGY

Wszystkich zainteresowanych jaskiniami, geologią, ale również podróżami i poznawaniem świata zapraszamy na wykład z cyklu INVITED LECTURES ON KARSTOLOGY.

Tym razem gościem spotkania będzie Howard Limbert, wybitny brytyjski speleolog z British Cave Research Association, który przedstawi nam wielkie jaskinie środkowego Wietnamu, w tym największą znaną dziś jaskinię świata - Son Doong (podziemna rzeka o długości 9 km płynąca przez korytarze o wysokości 150 m /dwie wysokości naszej "Żylety"/ i szerokości prawie 200 m).

Wykład odbędzie się 18 listopada 2016 o godz. 16.00 w sali im. Mariana Puliny (002) na naszym Wydziale. Jest to spotkanie otwarte dla wszystkich pracowników, doktorantów, studentów i gości naszego Wydziału.

plakat - pdf

Dodano: 10.11.2016

GISday

W czwartek 17 listopada 2016 roku na Wydziale Nauk o Ziemi (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) odbędzie się już VIII edycja GISday na Uniwersytecie Śląskim. GIS Day to coroczna międzynarodowa impreza skierowana do studentów, uczniów oraz użytkowników i entuzjastów Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Organizowane imprezy mają formę otwartą – każdy może w nich bezpłatnie uczestniczyć, zarówno w charakterze słuchacza i widza, jak i prezentera (http://www.gisday.com/).

W programie tegorocznego wydarzenia zaplanowano wykłady, warsztaty praktyczne i grę geocachingową, wystawę map i posterów oraz demonstracje technologii geoinformacyjnych.

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Nauk o Ziemi, Centrum Studiów Polarnych, Śląskie Laboratorium GIS i Studenckie Koło Naukowe GIS.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://gisday.us.edu.pl.

Dodano: 9.11.2016

Warsztaty BK: Warsztaty z zakresu zarządzania projektami

Chciałbyś zarządzać projektami, a nie wiesz jak to robić? Przyjdź na warsztaty „Tworzenie i prowadzenie projektu w realiach studenckich”, które odbędzie się 14 listopada 2016 r. w Biurze Karier i otwórz sobie ścieżkę do zdobycia praktycznego doświadczenia w realizacji projektów więcej....

Dodano: 8.11.2016

LVIII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości

Jesienna giełda minerałów odbędzie się 5 i 6 listopada 2016r. Do Sosnowca tradycyjnie przyjadą Wystawcy, Kolekcjonerzy i Sympatycy gemmologii, mineralogii i paleontologii. Na giełdzie można będzie zobaczyć kolekcje polskich minerałów, skał, meteorytów i skamieniałości. Wystawcy zaprezentują także minerały i wyroby biżuteryjne pochodzące z krajowych pracowni jubilerskich oraz wykonanych w różnych częściach świata.

Zwiedzający będą mogli nie tylko oglądać, ale także zakupić prezentowane na giełdzie minerały, skamieniałości i biżuterię. Zapraszamy do Sosnowca, gdzie będzie można zobaczyć jak bardzo kolorowy i zróżnicowany jest świat minerałów, jaką formę mają pierwotne rudy popularnych metali oraz kamienie szlachetne. Skamieniałości pozwalają poznać historię rozwoju życia na Ziemi. Meteoryty pozwalają dowiedzieć się jaki jest skład mineralny innych obiektów w naszym Układzie Słonecznym.

LVIII Sesja Gemmologiczno-Paleontologiczna - Sobota 5 listopada 2016r., godz. 17.00 Wydział Nauk o Ziemi- Aula Międzywydziałowa

Program:

Kanadyjskie diamenty – 20 lat później - Dr Włodzimierz Łapot (Uniwersytet Śląski, WNoZ)

Czym zajmuje się geolog w badaniach dna morskiego - Dr hab. Prof. UG Leszek Łęczyński (Uniwersytet Gdański, WOiG)

Kopalne uczucia z Roztocza - Stanisław Jachymek

Ewolucja ? To proste cz. II Rytmy przyrody; spektakl popularnonaukowy“ - Dr Andrzej Boczarowski (Uniwersytet Śląski, WNoZ)

Dodano: 31.10.2016

Godziny rektorskie

W związku z uroczystością Wszystkich Świętych, która jest obchodzona we wtorek 1 listopada 2016 roku, na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadza w środę 2 listopada br. godziny rektorskie do godziny 12.00 wolne od zajęć dydaktycznych.

Dodano: 27.10.2016

Godziny dziekańskie

Na wniosek Samorządu Studenckiego (z uwagi na zaplanowane na czwartek 27 pażdziernika, organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Geografów pierwsze spotkanie podróżnicze z cyklu Traveiliada oraz organizowane przez Samorząd Studencki Otrzęsiny wydzialowe ) Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi dr hab.prof.UŚ Leszek Marynowski ogłasza godziny dziekańskie w dniach 27 października od godz. 14:00 do godz. 12:00 28 pażdziernika.

Dodano: 18.10.2016

Biuro ds. Jakości Kształcenia informuje, że w ubiegłym roku akademickim średnia ocena wykazana w ankietach studenckich dla wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na WNoZ wyniosła 4,41,

Taką wartość należy wykorzystać przy ewentualnym wypełnianiu wniosku o podwyżkę za działalność dydaktyczną.

Urszula Myga-Piątek
Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

Dodano: 6.10.2016

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Ekonomicznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej..

Dodano: 6.10.2016

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Geografii Ekonomicznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej..

Dodano: 6.10.2016

Serdecznie zapraszamy Pracowników Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego do uczestnictwa w Kursie Tutorów Akademickich.

Zajęcia prowadzone będą przez Collegium Wratislaviense (http://cw.edu.pl) na Wydziale Nauk o Ziemi.

Czas trwania kursu - 8 dni w okresie listopad – grudzień 2016.

Więcej informacji...

Dodano: 5.10.2016

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowego/doktoranta w Katedrze Paleontologii i Stratygrafii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej..

Dodano: 5.10.2016

Dzień Otwarty w Głównym Instytucie Górnictwa

Interesujesz się górnictwem? Chciałbyś poznać specyfikę pracy i projekty realizowane w jednym z największych instytutów badawczych? Już 21 października 2016 r. Główny Instytut Górnictwa zaprasza do swojej siedziby w ramach "Dnia Otwartego w GIG" więcej...

Dodano: 14.10.2016

Godziny rektorskie

W związku z organizacją Studenckich Otrzęsin Śląska, na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadza godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych dla wszystkich studentów w czwartek 20 października 2016 roku do godz. 12.00.

Dodano: 18.10.2016

Trzecia Inauguracja Roku Akademickiego Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych 2016/2017
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie
18 października 2016 roku godz. 10.30

Program

Dodano: 14.10.2016

W dniach 15 - 17 października 2016 r. Centrum Studiów Polarnych organizuje seminarium naukowe pt.

„Importance of calving for the mass budget of Arctic glaciers”.

Na spotkanie, które odbędzie się w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie (ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot) zaproszono ok. 20 specjalistów z zakresu cielenia się lodowców arktycznych.

Seminarium jest również otwarte dla wszystkich zainteresowanych powyższą problematyką (ilość uczestników ograniczona: 40)Więcej informacji można uzyskać na stronie www:nag.iasc.info/workshop

Dodano: 13.10.2016

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej zakończył pracę nad Platformą Cyfrową: Edukacja Regionalna Województwo Śląskie Przyroda, Kultura, Społeczeństwo (Eduś) .

13 pażdziernika 2016 roku o godzinie 10.00, odbędzie się oficjalne otwarcie platformy cyfrowej w gmachu głównym Biblioteki Śląskiej (Katowice, Plac Rady Europy 1, sala Parnassos)

Zapraszamy na spotkanie, na którym zostaną przedstawione szczegóły projektu oraz możliwości wykorzystania Platformy Cyfrowej w edukacji szkolnej.

Dodano: 10.10.2016

Serdecznie zapraszamy na Inaugurację studiów II stopnia na kierunku
TURYSTYKA i GEOGRAFIA w dniu 17 października w sali 001 o godz. 9.00

Urszula Myga-Piątek
Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

Dodano: 10.10.2016

Centrum Studiów Polarnych serdecznie zaprasza na wykład:

Prof. Dr. Michael KUHN

„Recording and modelling alpine snow, ice and water at the basin scale and at high resolution”

Institute of Atmospheric and Cryospheric Sciences, University of Innsbruck, Austria, Member of the Austrian Academy of Sciences (ÖAW) - the Division of Mathematics and the Natural Sciences

with co-authorship of
Dr. Kay Helfricht,

Institute of Interdisciplinary Mountain Research, Austrian Academy of Sciences

Wykład odbędzie się 11 października 2016 r, o godz. 10.00 w sali nr 128 (I p. Budynek Laboratorium) na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Abstrakt wykładu.

Dodano: 6.10.2016

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla I roku studiów magisterskich uzupełniających

Uprzejmie informujemy, że Studenci I roku studiów magisterskich uzupełniających (I MU) wszystkich kierunków rozpoczynają zajęcia 17 października.

Dodano: 3.10.2016

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

Uprzejmie informujemy, że Studenci I roku studiów I stopnia (lic.) wszystkich kierunków rozpoczynają zajęcia 7 października. Zajęcia dydaktyczne dla pozostałych Studentów (rok II, III i II MU) rozpoczną się 5 października.

Dodano: 29.09.2016

Szanowni Państwo,

Studenci I-szych lat studiów stacjonarnych I-go stopnia kierunków: geografia, geologia, geologia stosowana, inżynieria zagrożeń środowiskowych

Uprzejmie informujemy o obowiązkowych zajęciach adaptacyjnych, które odbędą się na Wydziale Nauk o Ziemi w następujących terminach: Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski

Dodano: 29.09.2016

Stypendia POLAR-KNOW w roku akademickim 2016/2017

Ogłaszamy konkurs na naukowe stypendia specjalne „Polar-KNOW” dla doktorantów środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych III stopnia oraz dla doktorantów II, III i IV roku z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ o ile przygotowują pracę doktorską w zakresie zagadnień polarnych, ewentualnie wykorzystującą specjalistyczną metodykę mogącą mieć zastosowanie dla lepszego zbadania środowiska polarnych obszarów Ziemi. Stypendia przyznawane będą na rok akademicki 2016/2017. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce Stypendia „POLAR-Know”.
http://www.polarknow.us.edu.pl/stypendia-polar-know/

Dodano: 23.09.2016

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Klimatologii na Wydziale Nauk o ZIemi więcej...

Dodano: 19.09.2016

W związku z Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2016/2017 Wydziału Nauk o Ziemi, 4 października 2016 r. zostaje ustalony Dniem Dziekańskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dodano: 29.09.2016

W związku z XLIX uroczystą inauguracją roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, 3 października 2016r.zostaje ustalony Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dodano: 23.09.2016

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

mają zaszczyt zaprosić

na Uroczystą Inaugurację
Roku Akademickiego 2016/2017
43. w historii Wydziału Nauk o Ziemi

która odbędzie się w dniu 4 października 2016 roku
o godzinie 11.00
w Międzywydziałowej Auli
przy Wydziale Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60

Wykład inauguracyjny pt.: „Historia geografii piwa”
wygłosi Dr hab. Marzena Lamparska

Uprzejmie prosimy Studentów I-szych lat studiów o przybycie na godz. 10.30

Dodano: 23.09.2016

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Ekonomicznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej..

Dodano: 9.09.2016

- ADAPCIAK 2016 -

Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Śląskiego wraz z EGEA Katowice pragną zaprosić nowych, pierwszorocznych studentów Wydziału Nauk o Ziemi, a szczególnie z kierunków – geografia oraz inżynieria zagrożeń środowiskowych - na ADAPCIAK 2016!

To świetny czas na wspólną integrację w górskim klimacie jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego oraz zdobycie cennych informacji o tym jak odnaleźć się w środowisku akademickim naszego wydziału.

Więcej informacji:

-> https://www.facebook.com/events/1175626712491694/
-> https://www.facebook.com/skng.wnoz/
-> https://www.facebook.com/EGEAKatowice/


Kontakt:
justaaa96@gmail.com

Dodano: 5.09.2016

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Studium Doktoranckie ING PAN ogłasza konkurs otwarty na stanowisko doktoranta do projektu NCN pt. Czynniki kontrolujące morfogrnrzę i biomineralizację szkieletu otwornic więcej...

Dodano: 8.09.2016

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. naboru informuje, że są jeszcze wolne miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunkach:

Zapraszamy!

Dodano: 27.07.2016

Wydział Nauk o Ziemi wraz z Wydziałem Nauk Społecznych uruchomił nowy kierunek studiów Turystyka.

Kształcenie będzie odbywało się w systemie dwuletnich studiów drugiego stopnia. Zakładane efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych duży nacisk kładą na ich praktycznie wykorzystane przez absolwentów. Kierunek będzie prowadził współpracę z licznymi podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami administracji regionalnej. Oferowane na kierunku Turystyka ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe są ważną formą współpracy z gospodarką, która w sferze dydaktyki podniesie poziom przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia zwiększają szanse absolwenta na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia.

Przygotowany międzyobszarowy program studiów będzie odnosił się do zasad podniesienia jakości badań naukowych do poziomu światowego. Będzie to realizowane dzięki prowadzeniu badań w nawiązaniu do światowych trendów rozwojowych z branży turystycznej przez podejmowanie tematów istotnych dla naukowego poznania, a także ważnych społecznie i gospodarczo. Ten interdyscyplinarny kierunek będzie łączył badania z obszaru nauk przyrodniczych ze społecznymi i humanistycznymi. Znaczącą rolę będzie zajmowała organizacja działań mających na celu promocję działalności badawczej.

Kierunek jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w nowej rzeczywistości, w której turystyka jest prężnie rozwijającym się sektorem gospodarki, a nowe rodzaje turystyki jak np. turystyka poprzemysłowa gromadzą znaczącą liczbę odwiedzających. Podejmowanie współpracy z gospodarką stanowi odpowiedź na światowy trend praktycznego stosowania wiedzy. Oferta dydaktyczna studiów na kierunku Turystyka będzie ulegać ciągłej aktualizacji by stanowić interesującą propozycję dla studentów.

Szczegóły na stronie kierunku - http://www.turystyka.us.edu.pl/

Dodano: 30.05.2016

Szkolenie ARK: "Przywództwo"

Charyzma czy umiejętności - co decyduje o skutecznym przywództwie? I jaka jest różnica pomiędzy "kierownikiem" a "przywódcą"? Odpowiedzi na te pytania poznasz 24 sierpnia 2016 r. podczas szkolenia "Przywództwo" więcej.

Dodano: 16.08.2016

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Przewodniczący Centrum Studiów Polarnych (KNOW) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłaszają konkurs otwarty na stanowisko adiunkta (Post – doc) w Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego.

Konkurs jest adresowany do najwybitniejszych młodych naukowców, którzy stopień doktora nauk o Ziemi, nauk ścisłych lub pokrewnych uzyskali za granicą, nie wcześniej niż w 2013 roku, na podstawie rozprawy lub osiągnięć naukowych opublikowanych w języku angielskim.

Opis zadań: Termin składania dokumentów: 31.08.2016 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dostępne są w dokumentach: wersja polska, english version

Dodano: 21.07.2016

Zapraszamy na Zebranie Katedry Geomorfologii WNoZ UŚ oraz Sesję Naukową Centrum Studiów Polarnych w dniu 21.06.2016 r., godz. 11:30, w salach 128 oraz 110

program

Dodano: 17.06.2016

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Przewodniczący Centrum Studiów Polarnych (KNOW) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłaszają konkurs otwarty na stanowisko adiunkta (Post – doc) w Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego więcej.

The Dean of the Faculty of Earth Sciences and the Head of the Centre for Polar Studies (KNOW) of the University of Silesia in Katowice, The Leading National Research Centre are seeking to employ a Postdoctoral Researcher at the Centre for Polar Studies at the University of Silesia more info.

Dodano: 15.06.2016

UWAGA!
Ze względu na planowaną inwentaryzację, w najbliższy piątek, tj. 17 czerwca 2016 r. nie będą wydawane dyplomy ukończenia studiów.

Dodano: 15.06.2016

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniach 7 i 10 czerwca 2016 roku odbyły się zebrania pracowników Wydziału Nauk o Ziemi, na których dokonano wyboru przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Śląskiego oraz do Rady Wydziału Nauk o Ziemi na kadencję 2016-2020 w następującym składzie - lista

Dodano: 10.06.2016

Przygotuj się do rekrutacji z SEPHORA UNIVERSITY!

Kończysz studia i już niedługo rozpoczniesz poszukiwania wymarzonej pracy? A może chcesz aplikować na ciekawy staż? Już 15 czerwca 2016 r. Przygotuj się do rekrutacji z Sephora University na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego! więcej

Dodano: 2.06.2016

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geologii Stosowanej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej..

Dodano: 3.06.2016

WYBORY PRZEDSTAWICIELI DO SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO ORAZ RADY WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Śląskiego oraz Rady Wydziału Nauk o Ziemi odbędą się w następujących terminach:

7 czerwca br. godz. 10.00, s. 123 - pracownicy samodzielni

7 czerwca br. godz. 12.00, s. 123 - pozostali nauczyciele akademiccy

10 czerwca br. godz. 9.00, s. 001 - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Dodano: 1.06.2016

Centrum Studiów Polarnych serdecznie zaprasza na wykład:

„A macro- and micro- view of thermal processes in subglacial conduits”, który wygłosi Dr. Kenneth Mankoff z Pennsylvania State University, Department of Geosciences, w dniu 7 czerwca 2016 r., o godz. 10.30 w sali 128 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec.

Dodano: 2.06.2016

Zaproszenie na uroczystość otwarcia
LAPIDARIUM - Parku geologiczno-przyrodniczego

Dodano: 30.05.2016

Miło nam poinformować, że nasz Wydział doczekał się albumu promującego w formie drukowanej. Został on wydany w ramach środków pochodzących z KNOW oraz naszego Muzeum. Album o tytule: „Muzeum Wydziału Nauk Uniwersytetu Śląskiego” charakteryzuje historię i działalność Muzeum WNoZ oraz prezentuje estetykę wystaw i kolekcji pod postacią zdjęć minerałów, skamieniałości, meteorytów. Do końca roku planowane jest wydanie wersji anglojęzycznej.

Dodano: 20.05.2016

Ekspedycja naukowa na Spitsbergen

Centrum Studiów Polarnych ogłasza konkurs na udział w ekspedycji naukowej na Spitsbergen studentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego jako asystentów terenowych.

Termin wyprawy: 10 sierpnia – 17 września 2016r. (termin może ulec modyfikacji ze względów pogodowych lub logistycznych)

Termin składania wniosków: 3 czerwca 2016r., godz. 23:59, na adres e-mail: jacek.jania@us.edu.pl Szczegóły na stronie Centrum Studiów Polarnych: http://www.polarknow.us.edu.pl/aktualnosci/

Dodano: 20.05.2016

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej więcej...

Dodano: 19.05.2016

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geografii Regionalnej i Turyzmu więcej...

Dodano: 18.05.2016

Seminarium zamykające studia podyplomowe i podsumowujące projekt „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka”

20 maja 2016 roku w godzinach od 14.30 do 19.00 na auli Międzywydziałowej na Wydziale Nauk o Ziemi (ul. Będzińska 60, Sosnowiec) odbędzie się seminarium zamykające studia podyplomowe i podsumowujące projekt „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka”, współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego więcej .

Dodano: 19.05.2016

Godziny rektorskie.

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2016 na wniosek Samorządu Studenckiego UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek Prorektor ds. Kształcenia i Studentów ogłosił godziny rektorskie w dniach 19 oraz 20 maja do godziny 12:00.

Dodano: 12.05.2016

Informacje na temat awarii poczty elektronicznej - http://usnet.us.edu.pl/blog/2016/05/12/awaria-serwerow-aktualizacja/

Dodano: 11.05.2016

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej..

Dodano: 12.05.2016

WYRÓŻNIENIA ZA PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH

Uprzejmie informujemy, że drugi konkurs KNOW związany z realizacją zadań projakościowych – wyróżnienia naukowe za działalność na polu pozyskiwania środków na badania naukowe w krajowych lub zagranicznych postępowaniach konkursowych zostaje przedłużony.

Nabór wniosków trwa do 31 maja br. Przypominamy, że do konkursu można składać wnioski dotyczące zarówno projektów starających się o finansowanie, jak i tych, które już je otrzymały.

Zapraszamy i zachęcamy do składania wniosków w systemie aplikacyjnym: http://www.polarknow.us.edu.pl/Komisje/

Dodano: 28.04.2016

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej więcej...

Dodano: 6.05.2016

Konkurs wydziałowy o przyznanie stypendiów naukowych dla doktorantów

W dniu 29.04.2016 uruchomiony zostaje nabór wniosków w ramach wewnętrznego konkursu o przyznanie stypendium naukowego dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi, finansowanego z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich przyznanej naszemu Wydziałowi na rok 2016. Stypendia naukowe mogą być przyznane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, a stawka miesięczna stypendium jest uzależniona od liczby punktów uzyskanych w procedurze konkursowej, lecz wynosi nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 2000 zł.

Wnioski o przyznanie stypendiów naukowych należy składać w Wydziałowej Pracowni Obsługi Dydaktyki i Prac Badawczych do 10 maja 2016. Wnioski rozpatrzy komisja konkursowa w składzie: dr Andrzej Tyc (prodziekan ds. nauki i rozwoju - przewodniczący), dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski (kierownik studium), dr hab. Michał Zatoń oraz mgr Michał Glazer (przedstawiciel doktorantów). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu zakończenia naboru wniosków, a wyniki zostaną ogłoszone w trybie przyjętym na Wydziale w zakresie stypendiów doktoranckich.

Regulamin przyznawania stypendiów, stanowiący załącznik do zarządzenia 167 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2013, oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium znajduje się w zakładce http://archiwum.wnoz.us.edu.pl/formularze.php.

Dodano: 27.04.2016

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geografii Fizycznej na Wydziale Nauk o Ziemi więcej...

Dodano: 18.04.2016

Spotkanie z cyklu „Miliard w patencie”

Kolejne spotkanie z cyklu „Miliard w patencie” odbędzie się 9 i 10 maja 2016 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwszego dnia uczestnicy będą mieć możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu efektywnego tworzenia projektów naukowo-badawczych.

Szczegóły na: http://www.us.edu.pl/spotkanie-z-cyklu-miliard-w-patencie

Dodano: 29.04.2016

Wykład dr hab. Mariusza Majdańskiego

Studenckie Koło Naukowe Geofizyków ma zaszczyt zaprosić Państwa na wykład dr hab. Mariusza Majdańskiego, prof. PAN, Zastępcy Dyrektora Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk ds. Naukowych.

Wykład nosi tytuł: Dokładność migracji głębokościowej wyznaczona z analizy prędkości sejsmicznych z odbić szerokokątowych w strukturach warstwowych.

Prelekcja ma charakter otwarty i odbędzie się dnia 10 maja o godz. 14.00 w sali 002.

Serdecznie zapraszamy na stronę wydarzenia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/1691022751151738/

Dodano: 29.04.2016

Centrum Studiów Polarnych serdecznie zaprasza na wykład:

“Recent and future change in discontinuous permafrost, Canada”, który wygłosi Prof. Dr. Antoni Lewkowicz – President of International Permafrost Association, Department of Geography, Environment and Geomatics University of Ottawa, Canada,w dniu 5 maja 2016 r., o godz. 14.00 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec.

Dodano: 4.05.2016

UWAGA !!! - 4 maja dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

W związku ze zbliżającym się Świętem Pracy dnia 1 maja oraz Świętem Narodowym Trzeciego Maja na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, w celu ułatwienia bezpiecznego powrotu na uczelnię po świątecznej przerwie, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek ustalił 4 maja 2016 r. (środa) dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dodano: 28.04.2016

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 12 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie kolegium elektorów Wydziału Nauk o Ziemi, na którym dokonano wyboru władz dziekańskich Wydziału Nauk o Ziemi na kadencję 2016-2020 w następującym składzie.

DR HAB. PROF. UŚ LESZEK MARYNOWSKI - dziekan

DR HAB. EWA ŁUPIKASZA - prodziekan ds. Nauki i Rozwoju
DR HAB. URSZULA MYGA-PIĄTEK - prodziekan ds. Kształcenia i Promocji
DR HAB. MICHAŁ ZATOŃ - prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

SYLWETKI DZIEKANA I PRODZIEKANÓW:

dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski

dr hab. Ewa Łupikasza

dr hab. Urszula Myga-Piątek

dr hab. Michał Zatoń

Dodano: 13.04.2016

Nagrody naukowe "PolarKNOW"

26 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 w Auli Wydziału Nauk o Ziemi (wejście tylko od I piętra) odbędzie się uroczystość wręczenia nagród naukowych "PolarKNOW". Jest to ważne święto naukowe naszego Wydziału, posiadającego status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW.

Nagrody "PolarKNOW" są przyznawane za osiągnięcia publikacyjne - artykuły w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych, najlepsze oryginalne publikacje książkowe, dorobek publikacyjny, w tym dorobek młodych badaczy oraz artykuły początkujących młodych naukowców. Promowane są osiągnięcia w zakresie nauk o Ziemi, a w tym również w zakresie badań polarnych. W czasie uroczystości wyróżnienia odbiorą laureaci nagrody za osiągnięcia publikacyjne w roku 2014 i 2015.

Ceremonię wręczenia nagród "PolarKNOW" uświetni wykład prof. Andrzeja Szarka z Wydziału Artystycznego w Cieszynie pt. Anatomia talentu więcej

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału!

Dodano: 20.04.2016

IV Międzynarodowy Dzień Geografa oraz Dzień Otwarty WNoZ UŚ
22 kwietnia 2016 r.

22 kwietnia 2016 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbędą się obchody Międzynarodowego Dnia Geografa pod hasłem „Geografia wobec wyzwań współczesności”, a zarazem Dzień Otwarty WNoZ UŚ. Do udziału w wykładach, konkursach oraz warsztatach z różnych dziedzin nauk geograficznych, przygotowanych przez pracowników naukowych oraz doktorantów i studentów Wydziału, zostali zaproszeni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie: http://ptg.wnoz.us.edu.pl/doc/program1.pdf"

Dodano: 19.04.2016

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Fizycznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej..

Dodano: 4.04.2016

Warsztaty i sesja plenarna „Stop niskiej emisji…”

Problem niskiej emisji będzie tematem warsztatów oraz sesji plenarnej dofinansowanych z środków KNOW WNoZ UŚ, które odbędą się 19 kwietnia 2016 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie „Stop niskiej emisji – źródła występowania, sposoby eliminacji poprzez edukację i popularyzację metod badań stosowanych w naukach o Ziemi” skierowane jest do studentów, doktorantów, pracowników wydziału, nauczycieli i uczniów szkół, a także podmiotów zainteresowanych tą tematyką. Więcej informacji na temat warsztatów znajduje się na stronie:
http://www.us.edu.pl/warsztaty-i-sesja-plenarna-stop-niskiej-emisji

CHĘĆ UCZESTNICTWA W WYDARZENIU PROSIMY ZGŁASZAĆ MAILOWO NA ADRES kontakt@energetycznytt.pl

Program.

Dodano: 13.04.2016

Dodano: 6.04.2016

14 kwietnia 2016 o godz. 12.00 w sali 809 odbędzie się wykład dr. Paula Tibuleaca (Uniwersytet "Alexandru Ioan Cuza" w Iasi, Rumunia) pt.

Instances of the Triassic-Jurassic nautiloid extinction from the Rarau Syncline (Eastern Carpathians, Romania)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Dodano: 12.04.2016

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Na podstawie § 113 ustęp 1 Statutu Uniwersytetu Śląskiego, uchwalonego w dniu 24 stycznia 2012 roku, Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w terminie wynikającym z § 10 ustęp 2 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dotyczącego wyborów organów na kadencję 2016-2020, zgłoszony został następujący kandydat:

dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski

Wydziałowa Komisja stwierdza, że zgłoszenie, o którym mowa w § 1 odpowiada wymaganiom określonym w § 106 ustęp 2 statutu Uniwersytetu Śląskiego i dokonane zostało w zgodzie z wymaganiami określonymi w § 10 ustęp 3 Regulaminu Wyborczego.

Sylwetka kandydata na funkcję dziekana.

Dodano: 6.04.2016

W dniu 11 kwietnia o godzinie 12 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Auli Międzywydziałowej odbędzie się Uroczystość wręczenia dyplomów w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZIELONA PRACOWNIA

Rozstrzygając Konkurs Fundusz postanowił przyznać dofinansowanie w formie dotacji autorom nietuzinkowych pomysłów na zagospodarowanie sali lekcyjnej na cele ekologiczne, doceniając zaangażowanie zarówno pracowników jak i uczniów szkoły w przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej.

Dofinansowane uzyskało 21 projektów, które wyróżniały się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. Mając na uwadze wysoki poziom złożonych prac, Fundusz przeznaczył 130 000,00 zł na nagrody. Kontynuację stanowił przeprowadzony w listopadzie ub.r. konkurs pn.: „ZIELONA PRACOWNIA” skierowany do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym do nagrodzonych w konkursie pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT, a jego przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych.

Przy ocenie wniosków wzięto pod uwagę przede wszystkim różnorodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni, dostosowaną do grup wiekowych uczniów. Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięto również dostosowanie i wykorzystanie pracowni przez jak największą liczbę uczniów. Z 53 złożonych wniosków dofinansowanie uzyskały 24 w kwocie 780 000,00 zł.

Dodano: 8.04.2016

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych przez Oddział Katowicki PTG:

Dodano: 5.04.2016

Szkolenie BK: Motywacja błyskawiczna

Chcesz poznać różnicę pomiędzy manipulacją a perswazją? Chcesz wiedzieć jak umiejętnie motywować siebie i innych? Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Motywacja błyskawiczna - wywieranie wpływu na ludzi", które odbędzie się 11 kwietnia 2016 r. w godz. 10.00-15.00 w sali 133 w rektoracie UŚ (w Studenckiej Strefie Aktywności), przy ul. Bankowej 12.
Więcej na http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-motywacja-blyskawiczna

Dodano: 4.04.2016

WYBORY DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI NA KADENCJĘ 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że posiedzenie inauguracyjne kolegium elektorów Wydziału Nauk o Ziemi odbędzie się we wtorek 12 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 w Auli Międzywydziałowej w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.

Posiedzenie będzie połączone z posiedzeniem wyborczym – wyborem dziekana i prodziekanów Wydziału Nauk o Ziemi na kadencję 2016-2020. Kandydatów na dziekana WNoZ można zgłaszać w terminie od 22 marca do 5 kwietnia 2016 roku. Czytaj więcej…

Do pobrania:
 1. Prawo o szkolnictwie wyższym - wybór przepisów
 2. Statut Uniwersytetu Śląskiego – wybór przepisów
 3. Regulamin Wyborczy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 4. Harmonogram wyborów na Wydziale Nauk o Ziemi
 5. Skład osobowy Kolegium elektorów Wydziału Nauk o Ziemi

Dodano: 17.03.2016

Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii, Katedra Geologii Podstawowej, Górnośląski Oddział PTMin zapraszają na referat:

Krzysztof Gaidzik & Maria Teresa Ramirez-Herrera

„Aktywność tektoniczna w rejonie Guerrero, meksykańska strefa subdukcji”

Zebranie Oddziału PTMin odbędzie się dnia 6 kwietnia 2016 r. (środa) o godzinie 14:00, w sali 002, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Zapraszamy członków PTMin i wszystkich zainteresowanych.

Dodano: 22.03.2016

Chcesz zostać Bondem? Spotkanie rekrutacyjne do Agencji Wywiadu

Chciałbyś być jak James Bond? Od zawsze pasjonowały Cię przygody porucznika Borewicza? Już 7 kwietnia br. będziesz miał możliwośc przekonać się jak pracuje się w Agencji Wywiadu! Wraz z Agencją Wywiadu zapraszamy Cię na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne.
Więcej na http://bk.us.edu.pl/chcesz-zostac-bondem-spotkanie-rekrutacyjne-do-agencji-wywiadu

Dodano: 22.03.2016

LVII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości wiosna 2016' 2 i 3 kwietnia

Zapraszamy wystawców oraz zwiedzających do uczestnictwa w Międzynarodowej Wystawie i Giełdzie Minerałów Skał i Skamieniałości w Sosnowcu. Zobaczysz ciekawe, rzadkie i kolorowe minerały, niepowtarzalną biżuterię oraz unikalne skamieniałości. poznasz bogactwa Ziemi.

Sesja Gemmologiczno-Paleontologiczna sobota 2 kwietnia godz.17.00. Program sesji:

"Argyle – australijskie diamenty" Dr Włodzimierz Łapot (Uniwersytet Śląski)

“Mineralogiczne nowinki z Miedzianki Sudeckiej“ Dr hab. Justyna Ciesielczuk, Prof. dr hab. Janusz Janeczek (Uniwersytet Śląski)

„Dinomania na poważnie" spektakl popularnonaukowy Dr Andrzej Boczarowski (Uniwersytet Śląski)

Dodano: 22.03.2016

Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi członkami Komitetu Nauk Geologicznych PAN

Czterech pracowników Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego zostało członkami Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z regulaminem wyborczym PAN wybrano 30 członków Komitetu, spośród 141 kandydatów, wśród nich czterech pracowników naukowych z Uniwersytetu Śląskiego. Członkami Komitetu Nauk Geologicznych PAN zostali (w kolejności uzyskanych głosów):

prof. dr hab. Jerzy Żaba – kierownik Katedry Geologii Podstawowej,
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii,
dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski – kierownik studiów III stopnia,
prof. zw. dr hab. Grzegorz Racki z Katedry Paleontologii i Stratygrafii.

Dodano: 17.03.2016

W związku z organizowanym przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego wydarzeniem „Wagary na Żylecie” ogłaszam w dniu 22 marca 2016 r. godziny dziekańskie od 9.30 do 15.00.

Dziekan Prof. dr hab. Adam Idziak

Dodano: 16.03.2016

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 22.03.2016 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału. W programie zebrania są wystąpienia:

dr Haliny Pawelec – „Sedymentologiczna oraz paleośrodowiskowa interpretacja osadów stokowych występujących w południowej Polsce, na podstawie badań makro- i mikroskopowych”.

dr Elżbiety Zuzańskiej-Żyśko – „Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka”

Zapraszamy!
Organizatorzy: dr hab. Franciszek Kłosowski , dr hab. inż. Jacek Różkowski , Prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski

Dodano: 16.03.2016

Zapraszamy Pracowników i Studentów Wydziału Nauk o Ziemi na dzień otwarty ECDL

Dni otwarte ECDL organizowane są w całej Polsce w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

Na naszym Wydziale dzień otwarty ECDL zorganizowany jest przez Śląskie Laboratorium GIS przy współudziale Śląskiego Centrum Szkoleniowo - Egzaminacyjnego KISS w Katowicach.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 16.03.2016 od godz. 13.30 - 16.00 w sali 104 na temat idei programu ECDL i możliwości zdawania egzaminów ECDL EPP GIS umożliwiających otrzymanie międzynarodowego Certyfikatu ECDL EPP GIS.

Dodano: 15.03.2016

Miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wydało ocenę:

pozytywną

Pełny tekst uchwały Nr 74/2016 z dnia 3 marca 2016r.

Dodano: 14.03.2016

Program ambasadorski - Ambasador Kariery w UE

Jesteś zainteresowany możliwościami rozwoju kariery w instytucjach europejskich? Chcesz podzielić się tą wiedzą ze studentami Uniwersytetu Śląskiego? Urząd Doboru Kadr zaprasza do aplikowania na prestiżowe stanowisko Ambasadora Kaariery w UE, reprezentującego uczelnie w Europie.

więcej - http://bk.us.edu.pl/program-ambasadorski-ambasador-kariery-w-ue

Dodano: 11.03.2016

„WYSPY W KRAJOBRAZIE JAKO ZJAWISKO PRZYRODNICZE I KULTUROWE”

Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląskiego, Woliński Park Narodowy, Oddział katowicki PTG zapraszają do udziału w:

XX Interdyscyplinarnym Seminarium Krajobrazowym, które odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2016 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Edukacyjnym Wolińskiego Parku Narodowego w Białej Górze

Szczegóły na stronie http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/konferencje

Dodano: 24.02.2016

Uprzejmie informujemy że 2016-03-15 o godz. 23:59:59 upływa termin składania wniosków w ramach wsparcia finansowego Centrum Studiów Polarnych – Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w konkursie #2

Zatytułowanym:
Nagrody Naukowe "PolarKNOW" za osiągnięcia publikacyjne z zakresu nauk o Ziemi w ramach działań projakościowych Centrum Studiów Polarnych KNOW Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wnioski należy składać w systemie online (http://www.polarknow.us.edu.pl/Komisje/) oraz wersje drukowane dokumentów w Biurze Centrum Studiów Polarnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 2016-03-15 23:59:59.

Po upłynięciu czasu przeznaczonego na składanie wniosków zostaną one poddane ocenie merytorycznej. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie określonym w regulaminie. Wnioski nieprawidłowe pod względem formalnym zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

Z wyrazami szacunku,
Biuro Centrum Studiów Polarnych

Dodano: 10.03.2016

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów do kolegium elektorów Wydziału Nauk o Ziemi mandaty elektorów uzyskali następujący pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi lista

Dodano: 2.03.2016

Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w VIII edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom, którzy wykazują się zaangażowaniem, wytrwałością i pomysłowością w działalności: społecznej, kulturalnej, naukowej i popularnonaukowej, osób w szczególny sposób inicjujących i wspierających życia studenckie, a także posiadających osiągnięcia artystyczne bądź sportowe. Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jednorazowo.

Wszelkie potrzebne dokumenty, wraz z obowiązującym regulaminem można znaleźć na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl

Termin przyjmowania wniosków na WNoZ - 14.03.2016 r.

Miejsce składania:
- wnioski studenckie: Dziekanat p. 117 (p. Ewa Samulewicz)
- wnioski doktoranckie: Wydziałowa Pracownia Obsługi Dydaktyki i Prac Badawczych p. 103 (mgr Elżbieta Miernikowska)

Dodano: 22.02.2016

Energetyka Jądrowa w Polsce

Studenckie Koło Naukowe Geofizyków PREM wraz z Dziekanem prof. dr hab. Adamem Idziakiem mają przyjemność zaprosić zainteresowanych pracowników i studentów na wykład prof. dr hab. inż. Jerzego Niewodniczańskiego „Energetyka Jądrowa w Polsce? ”.

Podczas wykładu poruszone zostaną zagadnienia związane z historią odkrycia promieniotwórczości i jej podstawy fizyczne, historią energetyki jądrowej, jest statusie w Europie i na świecie oraz przedstawione zostaną fakty dotyczące możliwości budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

Wykład odbędzie się 2 marca 2016 r. o godzinie 12:00 w sali 001 Wydziału Nauk o Ziemi UŚ.

Serdecznie zapraszamy!

Dodano: 24.02.2016

WYBORY ELEKTORÓW WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 1 marca 2016 roku w sali im. E. Romera (123) odbędą się wybory elektorów do kolegium elektorów Wydziału Nauk o Ziemi dla następujących grup pracowników:
nauczyciele akademiccy niebędący pracownikami samodzielnymi - godz. 10.00
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - godz. 12.00

Zapraszamy do udziału w wyborach.
Przewodnicząca WKW dr hab. Renata Dulias

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów informuje, że w dniu 3 marca 2016 roku w sali 002 o godz. 17.00 odbędą się wybory elektorów do kolegium elektorów Wydziału Nauk o Ziemi wśród doktorantów WNoZ.

Zapraszamy do udziału w wyborach.
Przewodniczący WRSD mgr Michał Glazer

Kalendarz wyborczy

Dodano: 18.02.2016

Centrum Studiów Polarnych zaprasza na wykład otwarty pt.

The North Greenland dyke swarm within the Greenland-Svalbard Convergence Zone

Dr. Geoffrey Manby

z Natural History Museum of London, UK

w dniu 1 marca 2016 r. o godz. 12:00 w sali 128

Zapraszamy

Dodano: 26.02.2016

Zebranie Ogólne Centrum Studiów Polarnych (CSP)

Zarząd i Przewodniczący CSP uprzejmie zapraszają Pracowników Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, zainteresowanych rozwojem badań polarnych w ramach Centrum, na spotkanie poświęcone współnym planom naukowym jednostek CSP.

26 lutego 2016r. (piątek), godz. 11.00 Instytut Geofizyki PAN, Warszawa, ul. Księcia Janusza 64, sala konferencyjna II piętro

więcej...

Dodano: 16.02.2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w Interdyscyplinarnym Seminarium pt. „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”, organizowanym przez Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Studiów Polarnych (KNOW) oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w dniu 10 czerwca 2016r. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu. Szczegóły na stronie internetowej: zasobyziemi.us.edu.pl

Dodano: 4.02.2016

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF)

Pragniemy przypomnieć, że wnioski o przyznanie stypendium Rządu Francuskiego (BGF) na rok akademicki 2016-2017 można składać do 4 marca 2016 roku.

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Broszura z opisem programów

Dodano: 1.02.2016

Warsztaty BK: "Animator czasu wolnego"

Firma Animator, współpracująca z największymi touroperatorami w Polsce i za granicą, zaprasza do udziału w warsztatach „Animacja czasu wolnego”. Szkolenie odbędzie się 22 lutego 2016 r. w godz. 10.00 - 13.00 w sali 133 w rektoracie (Studencka Strefa Aktywności) przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Szczegóły http://bk.us.edu.pl/warsztaty-bk-animator-czasu-wolnego-0

Dodano: 11.02.2016

Rozkwit sinic w płytkowodnych morskich środowiskach z Gór Świętokrzyskich jako zapis następstwa kryzysu biotycznego na pograniczu fran–famen

Pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi dr Michał Rakociński oraz prof. dr hab. Grzegorz Racki opisali masowe nagromadzenie struktur mikrobialnych występujących w płytkomorskich wapieniach najniższego famenu (górny dewon) z Gór Świętokrzyskich. Tego typu powrót anachronicznych litofacji i rozkwit budowli mikrobialnych w miejsce raf z Metazoa jest znany z wielu innych interwałów pokryzysowych, szczególnie licznie dokumentowany z pogranicza perm–trias oraz w mniejszym stopniu z późnego ordowiku, granicy trias–jura oraz kreda–paleogen. Opisywane znalezisko stanowi pierwszy zapis wzmożonej aktywności mikrobialnej po granicy F/F z płytkowodnych środowisk w polskiej część południowego szelfu Laurussii i potwierdza jego globalny zasięg.

Niniejsza praca została opublikowana w styczniowym numerze czasopisma Global and Planetary Change.

Źródło: http://ac.els-cdn.com

Dodano: 1.02.2016

Konkurs na projekty badawcze dla młodych naukowców i doktorantów 2016

W dniu 18.01.2016 uruchomiony zostaje nabór wniosków w ramach wewnętrznego konkursu na projekty badawcze finansowane z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w zakresie nauk o Ziemi na naszym Wydziale.

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie w Wydziałowej Pracowni Obsługi Dydaktyki i Prac Badawczych do 15 lutego 2016 do godziny 15.00. Wyniki kwalifikacji wniosków (listy rankingowe) oraz decyzje o finansowaniu projektów zostaną przekazane uczestnikom konkursu po otrzymaniu przez Wydział dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Regulamin konkursu oraz wzór wniosku aplikacyjnego znajduje się w zakładce http://archiwum.wnoz.us.edu.pl/formularze.php.

Dodano: 18.01.2016

Archiwum wiadomości

WYBORY ELEKTORÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku przeprowadzonych wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego mandaty elektorów uzyskali następujący pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi (wymienieni w kolejności alfabetycznej):

PRACOWNICY SAMODZIELNI:

1. dr hab. Adam Hibszer
2. prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
3. prof. zw. dr hab. Jacek Jania
4. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
5. dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski
6. dr hab. Urszula Myga-Piątek
7. dr hab. prof. UŚ Andrzej Witkowski
8. prof. dr hab. Jerzy Żaba

POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY:
1. dr Piotr Siwek
2. dr Krzysztof Szopa
3. dr Andrzej Tyc

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Renata Dulias

Kalendarz wyborczy

Dodano: 5.02.2016

XLII Olimpiada Geograficzna

Już w najbliższy weekend tj. w dniach 6-7 lutego 2016 r. na WNoZ UŚ odbędą się zawody okręgowe (wojewódzkie) XLII Olimpiady Geograficznej.

Ponad 100 młodych pasjonatów geografii - uczniów 36 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego będzie miało okazję sprawdzić swoją wiedzę geograficzną.

W pierwszym dniu zawodnicy napiszą trzy testy, natomiast w niedzielę wezmą udział w quizie oraz będą odpowiadać na wylosowane pytania. Finaliści zawodów okręgowych zostaną zakwalifikowani do zawodów centralnych (ogólnopolskich), które decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej odbędą się także w naszym regionie - w AZSO im. J. Słowackiego w Chorzowie w dniach 21-24 kwietnia 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych Olimpiadą zapraszamy do wysłuchania odpowiedzi zawodników w części otwartej zawodów - tj. w niedzielę 7 lutego 2016 od godz. 9.30. Mamy nadzieję, że podobnie jak w ubiegłym roku, wśród tej grupy uczniów znajdą się laureaci czołowych miejsc na zawodach centralnych i konkursach międzynarodowych.

Przypominamy, że w ubiegłorocznej XLI edycji Olimpiady Geograficznej uczniowie z naszego okręgu w zawodach centralnych zajęli miejsca: pierwsze (Paweł Goleniowski z I LO w Katowicach), czwarte (Janusz Godziek z I LO w Mikołowie) oraz dziewiąte (Mateusz Rajczyk z V LO w Gliwicach). Na XII Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej, która odbyła się w sierpniu 2015 r. w Miednoje w Rosji, polska drużyna (w skład której weszli uczniowie z Katowic i z Mikołowa) zajęła pierwsze miejsce, pokonując przedstawicieli 4o krajów z całego świata. Zaś licealista z Gliwic zdobył II lokatę na Olimpiadzie Bałtyckiej w czerwcu 2015 w Valmierze (Łotwa).

W tym roku przed najlepszymi olimpijczykami szansa odwiedzenia Państwa Środka, bowiem zawody XIII Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej odbędą się w Pekinie. Życzymy powodzenia!

Z programem zawodów oraz wynikami będzie można zapoznać się na stronie www: http://ptg.wnoz.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=85

Dodano: 4.02.2016

Możesz zostać nauczycielem…

Spotkanie informacyjne dla studentów geografii I lic. zainteresowanych udziałem w zajęciach specjalności nauczycielskiej "Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej" odbędzie się 3 lutego 2016 roku o godzinie 12.15 w sali 002. Przygotowanie pedagogiczne na specjalności nauczycielskiej realizowane jest na naszym Wydziale nieodpłatnie."

Dodano: 29.01.2016

List otwarty środowisk akademickich protestujących przeciw fali represji wywieranych na tureckich naukowców

Dodano: 22.01.2016

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 26.01.2016 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału. W programie zebrania są wystąpienia:

dr Krzysztofa Widermanna (UP Kraków) „Przemysł w rozwoju miast i regionów w koncepcji sieciowego modelu uprzemysłowienia oraz kształtowania się społeczeństwa post-industrialnego”

mgr Marcina Szuszkiewicza (IPIŚ Zabrze) : „Dywersyfikacja geogenicznego, pedogenicznego i antropogenicznego sygnału magnetycznego na przykładzie wybranych profili glebowych wytworzonych na różnym podłożu skalnym”

Zapraszamy!

Organizatorzy: dr hab. Franciszek Kłosowski , dr hab. inż. Jacek Różkowski , prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski

Dodano: 18.01.2016

Centrum Studiów Polarnych oraz Katedra Geomorfologii zapraszają na wykład otwarty pt.

Radio-echo sounding in glaciology dr. Javiera Lapazarana z Universidad Politécnica de Madrid

w dniu 18 stycznia 2016 r. o godz. 15:00 w sali 128

Zapraszamy

Dodano: 15.01.2016

20 stycznia 2016 o godz. 14.00 w sali 002 odbędzie się wykład prof. Ursa Klötzli (Department of Lithospheric Research, University of Vienna, Austria) pt.

A new interpretation of gaps in zircon age distributions in deep crustal environments - evidence from the Sesia Magmatic System (Ivrea–Verbano Zone and Serie dei Laghi, Southern Alps, Italy)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Dodano: 15.01.2016

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZYZNANE!

Z przyjemnością informujemy, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu stypendium za wybitne osiągnięcia studentom II roku uzupełniających studiów magisterskich WNoZ na kierunku geografia.

Stypendia otrzymali:

1. Karolina Janecka
2. Michał Lempa
3. Tomasz Papciak
4. Wojciech Pilorz

oraz studentom Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych:

Stypendia otrzymali:

1. Anna Abramowicz (geologia, geografia)
2. Patrycja Michałowicz (geologia, geografia)

Serdecznie gratulujemy!

Dodano: 18.12.2015

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Geograficzne ogłasza kolejną edycję Konkursu Prac Magisterskich z zakresu geografii.
Uprzejmie prosimy o przekazanie prac wraz z pozostałymi dokumentami do Dziekanatu Studenckiego w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2016 r.
Więcej informacji...

Dodano: 14.12.2015

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 15.12.2015 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału.
W programie zebrania są wystąpienia:

dr J. Pełki-Gościniak „Wybrane aspekty transformacji rzeźby na przykładzie starych i nowych obszarów uprzemysłowionych Wyżyny Śląskiej”

dr hab. J. Cabały „Geochemia strefy korzeń-gleba; perspektywy badań na terenach górnictwa i hutnictwa rud Zn-Pb”

Zapraszamy!
Organizatorzy:dr hab. Franciszek Kłosowski , dr hab. inż. Jacek Różkowski
prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski

Dodano: 7.12.2015

Szkolenie BK: "Twój czas"

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Twój czas” organizowanym przez firmę Capgemini. Szkolenie odbędzie się 14 grudnia 2015 r. w godz. 10.00-15.00 w sali 133 w rektoracie (Studencka Strefa Aktywności) przy ul. Bankowej 12 w Katowicach więcej....

Dodano: 7.12.2015

Zachęcamy do zbiórki organizowanej w ramach ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka.

W tym roku pomagamy rodzinie pani Anieli i pana Andrzeja, którzy są biologicznymi rodzicami dla czwórki dzieci. Pół roku temu postanowili stworzyć rodzinę zastępczą dla 5. dzieci, które wiele przeszły i znalazły się w pogotowiu opiekuńczym. Rodzina radziła sobie bardzo dobrze, jednak wypadek w pracy pana Andrzeja, a w konsekwencji amputacja nogi, bardzo pogorszył stan finansowy rodziny... Obecnie na jednego członka rodziny, po odliczeniu kosztów utrzymania, przypada ok. 65 zł miesięcznie. Rodzinie najbardziej przydadzą się artykuły szkolne i środki czystości.

Zbiórka trwa do 11.grudnia (piątek) godz. 12.00.
Potrzebne rzeczy można zostawiać w kartonach umieszczonych przy portierni (wejście dla pracowników WNoZ) oraz przy wejściu głównym (przy globusie).
Można także dokonać wpłaty na konto:
60 1050 1360 1000 0090 7038 1018 (Magdalena Goryl, koordynator zbiórki na WNoZ)

za zebrane pieniądze zostaną zakupione najpotrzebniejsze rzeczy oraz opał na zimę.

Aktualna lista potrzeb oraz pełny opis rodziny znajduje się pod adresem: http://bitly.pl/pGB3T oraz w wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/142988009398336/

Dodano: 7.12.2015

Szkolenie z zakresu negocjacji

Zapraszamy do udziału w kolejnym szkoleniu organizowanym przez Biuro Karier. Tym razem swoją praktyczną wiedzą z zakresu negocjacji podzielą się przedstawiciele firmy Nationale-Nederlanden. Warsztaty odbędą się 10 grudnia br. w godzinach 10.00 - 14.00 w sali 133 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej..

Dodano: 1.12.2015

Asertywność w życiu osobistym i zawodowym

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Asertywność w życiu osobistym i zawodowym” organizowanym przez firmę NGA HR Polska. Szkolenie odbędzie się 8 grudnia 2015 r. w godz. 9.30 - 13.00 w sali 133 w rektoracie (Studencka Strefa Aktywności) przy ul. Bankowej 12 w Katowicach więcej..

Dodano: 30.11.2015

Warsztaty BK: "Animator czasu wolnego"

Firma Animator, współpracująca z największymi touroperatorami w Polsce i za granicą, zaprasza do udziału w warsztatach „Animacja czasu wolnego”.

Szkolenie odbędzie się 2 grudnia 2015 r. w godz. 11.00 - 14.00 w sali 133 w rektoracie (Studencka Strefa Aktywności) przy ul. Bankowej 12 w Katowicach więcej.

Dodano: 24.11.2015

Studenckie Koło Naukowe Geofizyków PREM oraz Studenckie Koło Naukowe Geologów mają zaszczyt zaprosić Państwa na I Konferencję Kół Naukowych WNoZ Barbórka 2015, która odbędzie się w najbliższy piątek, 4 grudnia.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 9.00 w Auli Międzywydziałowej.

Program konferencji

AbstraktyDodano: 2.12.2015

Już w najbliższy czwartek w Rektoracie UŚ (ul. Bankowa 12, Katowice) odbędą się pierwsze urodziny Studenckiej Strefy Aktywności.

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji!

Świętowanie zaczynajmy już od godziny 13:30, bo wtedy w naszej katowickiej siedzibie pojawi się ekipa z Toru Kartingowego AUTODROM (http://gokarty.sosnowiec.pl/) ze swoim symulatorem gokartów! Możecie za darmo sprawdzić, czy się wam podoba taka forma rozrywki, a na najszybszych kierowców czekają atrakcyjne nagrody – między innymi godzina czasu na prawdziwym torze gokartowym!

Z kolei od godziny 18:00 rozpoczynamy główne danie - Voice of UŚ, czyli pierwszy, uniwersytecki przegląd talentów. Zgłosiła się spora grupa studentów, którzy chcą się z Wami podzielić swoimi zainteresowaniami. Jedni śpiewają, inni robią zdjęcia, ale wszystkich łączy jedno - miłość, do tego co robią. Czyż jest coś bardziej budującego serce, niż widok rówieśników pochłoniętych swoją pasją?

Oczywiście, jak na urodziny przystało, nie zabraknie też tortu!

Bądźcie więc z nami! Następna taka okazja dopiero za rok!

Dodano: 1.12.2015

23 listopada 2015 o godz. 17.00 (sala im. Mariana Puliny - 002) odbędzie się wykład Prof. Francesco Sauro pt. Badania naukowe i eksploraca jaskiń w kwarcytach i piaskowcach kwarcytowych, organizowany w ramach cyklu Invited lectures on karstology.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!Dodano: 17.11.2015

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 24.11.2015 r. o godz. 10.00 w sali 123 odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału. W programie zebrania jest wystąpienie:

dr T. Molendy - „Procesy hydrologiczne i ich wpływ na zmiany właściwości wód ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zjawiska meromiksjiw zbiornikach antropogenicznych”.

dr J.M. Wagi - „Fizycznogeograficzne uwarunkowania obecności człowieka paleolitycznego na obszarze Górnego Śląska i Małopolski w chłodnych piętrach plejstocenu”.

Zapraszamy!
Organizatorzy: dr hab. Franciszek Kłosowski , dr hab. inż. Jacek Różkowski , prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski

Dodano: 16.11.2015

Zapraszamy wszystkich sympatyków Systemów Informacji Geograficznej (GIS) na konferencję i warsztaty, które odbędą się dnia 20 listopada 2015 r. z okazji Światowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej.

Seminarium GIS Day 2015 odbędzie się w Sosnowcu, na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w godzinach od 9.00 do 14.50 w Auli A oraz holu na I piętrze.

Szczegóły: http://gisday.us.edu.pl/

Dodano: 13.11.2015

Szanowni Państwo,

Już w środę 18 listopada Biuro Karier pojawi się na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Na stoisku Biura Karier będzie można skonsultować dokumenty aplikacyjne, dowiedzieć się o wszystkich wydarzeniach, które planujemy w najbliższym czasie, porozmawiać z coachem kariery oraz zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, praktyk i staży.

A od godziny 13:00 zapraszamy na szkolenie "Jak wyjść zwycięsko z rozmowy kwalifikacyjnej?", dzięki któremu studenci dowiedzą się o fundamentalnych zasadach panujących podczas rozmowy z pracodawcą oraz będą mogli zapytać o idealną odpowiedź na najtrudniejsze pytania rekrutacyjne. Szkolenie poprowadzi nasz doradca kariery.

Kiedy: 18 listopada 2015 r.
09:00 - 13:00 - stoisko Biura Karier
13:00 - 15:00 - szkolenie "Jak wyjść zwycięsko z rozmowy kwalifikacyjnej?"
Gdzie: Hol główny Wydziału Nauk o Ziemi (ul. Będzińska 60, Sosnowiec)
Zapisy na szkolenie na stoisku Biura Karier.

Dodano: 17.11.2015

WYBORY DO WYDZIAŁOWEJ RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI!!!

Wybory odbędą się: 18 listopada 2015 r. tj. w środę w godzinach 11:00 - 17:00.

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego w sprawie Wyborów do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

Obwieszczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o ogłoszeniu wyborów do ciał kolegialnych Uniwersytetu Śląskiego

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego UŚ w sprawie wyborów do Senatu Uniwersytetu Śląskiego

Dodano: 5.11.2015

Plan wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dodano: 6.11.2015

Konkurs TUP

Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) organizują Konkurs na najlepszą obronioną pracę dyplomową - licencjacką i magisterską z lat: 2013/2014 i 2014/2015.

Laureat(ka) nagrody wydziałowej zostanie zgłoszony(a) na konkurs ogólnopolski, który ma charakter niezwykle prestiżowy, a przyznana nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich stanowi niewątpliwie cenne trofeum świadczące o samorozwoju naukowym i zawodowym zwycięzców oraz osób wyróżnionych więcej....

Dodano: 29.10.2015

Spotkanie dot. dofinansowanych studiów zagranicznych

Centrum Studiów Polarnych informuje o trwaniu obecnie czterech Konkursów CSP KNOW:

 1. Konkurs dot. Kursów i szkoleń dla podniesienia kompetencji pracowników i studentów (Przewodnicząca: Dr hab. Aleksandra Gawęda), konkurs w trybie ciągłym, termin składania wniosków do 20-go każdego miesiąca
 2. Konkurs dot. Popularyzacja nauki i promocja nauk o Ziemi (Przewodniczący: Dr hab. Bogdan Gądek), konkurs w trybie ciągłym, termin składania wniosków do 20-go każdego miesiąca
 3. Konkurs dot. Wyjazdów zagranicznych (Przewodnicząca: Dr hab. Ewa Łupikasza), termin składania wniosków: 30.11.2015
 4. Konkurs dot. Dofinansowania przygotowania i wydania publikacji / Dofinansowania udostępniania pełnych tekstów publikacji (w Internecie, zakup książek, dostęp do elektronicznych wersji pełno tekstowych czasopism i monografii) (Przewodnicząca: Dr hab. Wiesława Ewa Krawczyk), termin składania wniosków: 31.10.2015
Dodatkowo udostępniamy Państwu harmonogram Konkursów CSP KNOW na rok 2015 i 2016.

Dodano: 16.10.2015

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków Nauk o Ziemi do wzięcia udziału w LVI wystawie i giełdzie minerałów.

Tradycyjnie pierwszy dzień giełdy zakończy sesja popularnonaukowa (sobota 7 listopada br. godz. 17.00 Aula Międzywydziałowa).

Program sesji:

Dlaczego niektóre kamienie są szlachetne ?
dr Włodzimierz Łapot

I stało się życie (wykład multimedialny)
dr Andrzej Boczarowski
Dodano: 31.10.2015

NOWE INICJATYWY - SZANSA DLA GEOGRAFII

Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych. Doroczne spotkanie dziekanów i dyrektorów instytutów geograficznych odbędzie się na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu w
dniach 6-7 listopada 2015
.

Program konferencji.

Dodano: 2.11.2015

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowego / doktoranta w Katedrze Paleontologii i Stratygrafii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej..

Dodano: 8.10.2015

Szanowni Państwo,

po raz drugi Biuro Karier zaprasza do udziału w Konkursie na Praktykodawcę Roku 2015! Fundacja Inicjatyw Akademickich Uniwersytetu Śląskiego wybiera najlepszego praktykodawcę w danym roku kalendarzowym. Do konkursu firmę mogą zgłosić studenci, absolwenci bądź firma może zgłosić się sama. Następnie kapituła wybiera Najlepszego z Najlepszych.

Link do szczegółowych informacji: http://bk.us.edu.pl/konkurs-na-praktykodawce-roku-2015.

Dodano: 8.10.2015

Uprzejmie przypominamy, że trwa konkurs KNOW związany z realizacją zadań projakościowych - wyróżnienia naukowe za działalność na polu pozyskiwania środków na badania naukowe w krajowych lub zagranicznych postępowaniach konkursowych. Nabór wniosków trwa do 15 października br.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i składania wniosków w systemie aplikacyjnym: http://www.polarknow.us.edu.pl/Komisje/

Dodano: 6.10.2015

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej..

Dodano: 25.09.2015

Szanowni Państwo,
Studenci I-szych lat studiów stacjonarnych I-go st. kier.: geografia, geologia, geofizyka, geologia stosowana, inżynieria zagrożeń środowiskowych
Uprzejmie informujemy o obowiązkowych zajęciach adaptacyjnych, które odbędą się na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w następujących terminach:

06.10.2015 r. (wtorek) – szkolenie biblioteczne, Czytelnia
07.10.2015 r. (środa) – godz. 9.00, Aula - zajęcia prowadzone przez Pracowników Centrum Obsługi Studenta UŚ dotyczące m. in. praw i obowiązków studenta, pomocy materialnej, szkolenia BHP, obsługi systemu USOSweb, itp.

Dodano: 1.10.2015

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

Uprzejmie informujemy, że Studenci I roku studiów licencjackich (wszystkich kierunków) rozpoczynają zajęcia 8 października, natomiast Studenci I roku studiów II stopnia (wszystkich kierunków) 15 października. Zajęcia dydaktyczne dla pozostałych Studentów (rok II, III i II MU) rozpoczynają się 6 października.

Dodano: 29.09.2015

Szanowni Państwo,
Pracownicy, Studenci oraz Doktoranci Wydziału Nauk o Ziemi

Uprzejmie informuję, iż w dniu 29.09.2015 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali 001 odbędzie się spotkanie prowadzone przez Pracowników Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego dotyczące realizacji wyjazdów zagranicznych. Z uwagi na szeroką tematykę bardzo proszę aby w zebraniu wzięły udział osoby, które zajmują się planowaniem i rozliczaniem podróży zagranicznych także w systemie SAP.

Z poważaniem
Dziekan Prof. dr hab. Adam Idziak

Dodano: 28.09.2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym Seminarium Inaugurującym studia podyplomowe „Społeczeństwo prosumenckie- prosumencka energetyka”, realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i krajowych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego – Rozwój Polskich Uczelni, które odbędzie się dnia 29 września 2015 r. w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a w Katowicach (sala konferencyjna, poziom 0), w godzinach 14.00-18.00.

Szczegółowy program seminariumna http://www.pros.us.edu.pl/

Seminarium pod patronatem Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Polskiej Akademii Nauk o/Katowice
Prosimy o potwierdzenie obecności i przesłanie informacji na adres pawel.szulc@us.edu.pl

Dodano: 23.09.2015

Dodano: 21.09.2015

Nagroda dla Mgr Weroniki Dragan

Mgr Weronika Dragan jest absolwentką Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu - specjalność zagospodarowanie przestrzenne, zaś obecnie studentką I roku Studium Doktoranckiego na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ. W 2015 roku mgr W. Dragan za swoją pracę magisterską uzyskała dwie prestiżowe nagrody.

Po pierwsze - zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich, a organizowanym przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, a po drugie - nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich za tę samą pracę dyplomową w kategorii: gospodarka przestrzenna.

Jest to pierwsza tego typu sytuacja absolwenta naszego Wydziału, co znakomicie świadczy nie tylko o merytorycznej wiedzy absolwenta, ale także o umiejętności formułowania aplikacyjnych zaleceń w polityce miejskiej. Szereg wniosków z tej pracy - zwłaszcza w zakresie audytu miejskiego - zostało już docenionych w środowisku naukowym i praktyków, chociażby na tegorocznej ogólnopolskiej konferencji miejskiej w maju w Opolu.

Dodano: 17.09.2015

XVI OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH „ENERGIA I MY”

Sosnowiec, 26 - 27 września 2015 r.

Konferencja nauczycieli - przyrodników odbędzie się w tym roku na WNoZ UŚ.

Więcej informacji: FORUM PRZYRODNIKÓW


Dodano: 11.09.2015

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY LEKTORAT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW i DOKTORANTÓW WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI UŚ finansowany ze środków projakościowych KNOW.

Zajęcia prowadzone będą przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (www.spnjo.es.edu.pl) na Wydziale Nauk o Ziemi w zróżnicowanych grupach zaawansowania.

Aby zapisać się na kurs językowy należy wykonać test poziomujący znajdujący się na platformie SPNJO w kategorii Kursy dokształcające, dostępny po zalogowaniu do systemu: http://el.us.edu.pl/spnjo.

W informacji zwrotnej pojawi się wynik testu z poziomem. Bardzo prosimy o przesłanie wyniku/poziomu na adres polarknow@us.edu.pl do dnia 27 września br.

Dodano: 16.09.2015

Stypendia POLAR-KNOW w roku akademickim 2015/2016

Ogłaszamy konkurs na naukowe stypendia specjalne „Polar-KNOW” dla dla doktorantów środowiskowych Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych III stopnia oraz dla doktorantów II, III i IV roku z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ,

Instytutu Geofizyki PAN oraz Instytutu Oceanologii PAN o ile przygotowują pracę doktorską w zakresie kluczowych zagadnień polarnych, ewentualnie wykorzystującą specjalistyczną metodykę mogącą mieć zastosowanie dla lepszego zbadania środowiska polarnych obszarów Ziemi. Stypendia przyznawane będą na rok akademicki 2015/2016.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce Stypendia „POLAR-Know”.
http://www.polarknow.us.edu.pl/stypendia-polar-know/

Dodano: 8.09.2015

Uprzejmie informujemy, że konkurs KNOW związany z realizacją zadań projakościowych - wyróżnienia naukowe za działalność na polu pozyskiwania środków na badania naukowe w krajowych lub zagranicznych postępowaniach konkursowych zostaje uruchomiony. Nabór wniosków trwa do 15 października br.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i składania wniosków w systemie aplikacyjnym: http://www.polarknow.us.edu.pl/Komisje/

Dodano: 2.09.2015

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkursy otwarte na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Geografii Fizycznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Konkurs 1 , Konkurs 2

Dodano: 24.08.2015

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkursy otwarte na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Geologii Stosowanej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Konkurs 1 , Konkurs 2

Dodano: 5.08.2015

Europejskie Warsztaty Dendroekologiczne to wydarzenie mające długą historię, których głównym celem jest popularyzacja szeroko rozumianej dendrochronologii.

W tym roku organizowane są po raz 26, ale pierwszy raz w Polsce.Mają one charakter zajęć terenowych, laboratoryjnych oraz wykładów.

Dzięki współpracy Swiss Federal Research Institute WSL, Szwajcaria oraz Katedry Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, tegoroczne warsztaty odbywają się w Biabiogórskim Parku Narodowym oraz Zawoji, w terminie od 30.08. - 06.09.2015.

Szczegóły na stronie: www.dendro2015.pl

Dodano: 24.08.2015

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Ekonomicznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej..

Dodano: 15.07.2015

W związku z przeprowadzanym audytem wewnętrznym prosimy o wypełnienie ankiety https://ankieter.us.edu.pl US-USOSWEB-PRACOWNIK DYDAKTYCZNY , US-USOSWEB-STUDENT

Dodano: 8.07.2015

Nagrody „PolarKNOW”

Uprzejmie informujemy, iż Centrum Studiów Polarnych i Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW) pod przewodnictwem Komisji ds. wyróżnieni za osiągnięcia publikacyjne ogłasza otwarcie naboru wniosków o nagrody naukowe

„PolarKNOW” za osiągnięcia publikacyjne z zakresu nauk o Ziemi - konkurs dotyczący dofinansowania realizacji zadań projakościowych ze środków KNOW.

Termin składania wniosków upływa dnia 31 lipca br. System on-line do aplikacji wniosków znajdą Państwo pod adresem: http://www.polarknow.us.edu.pl/Komisje/

Dodano: 2.07.2015

Uprzejmie informujemy, że uruchomione zostają dwa konkursy KNOW związane z realizacją zadań projakościowych: Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i składania wniosków w systemie aplikacyjnym.

Dodano: 22.06.2015

Akademia Rozwoju Kariery 2015

Otwartych na nową wiedzę i umiejętności studentów, wkraczających w życie zawodowe absolwentów oraz wszystkich miłośników własnego rozwoju, zapraszamy na kolejną edycję corocznej Akademii Rozwoju Kariery! więcej...

Dodano: 22.06.2015

Uprzejmie zapraszamy na wykład

Prof. Dr. Porbjörg Kjartansdóttir
Adjunct, University of Iceland

GIS and Society: Nordic and European NGO projects

Dnia 21 lipca 2015 r., godz. 10.00 Sala 110, I piętro Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego Sosnowiec, ul. Będzińska 60

Jacek Jania
Przewodniczący Centrum Studiów Polarnych

Dodano: 15.07.2015

Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii WNoZ ogłasza konkurs na stanowisko dla doktoranta-stypendysty w ramach grantu „Badania nad sorpcję i mechanizmem wiązania analogów pierwiastków promieniotwórczych przez chloryty w środowisku wód podziemnych” przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, a realizowanego przez Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi.

Szczegółowe informacje.

Dodano: 12.06.2015

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty prof. Sławomira Tułaczyka z University of California, Santa Cruz w USA pt.:

„Wody pod lądolodem i pod wieczną zmarzliną: wpływ na dynamikę lodu polarnego i głębokie życie mikrobiologiczne w warunkach ekstremalnych”

w dniu 30 czerwca 2015 r. o godz.10:00 w sali 110

Dodano: 26.06.2015

Nowy minerał w meteorycie !

Został odkryty przez prof. dra hab. Łukasza Karwowskiego z Katedry Mineralogii, Petrografii i Geochemii WNoZ.

W dniu 25.05.2015 Międzynarodowa Asocjacja Mineralogiczna (IMA) Komisja d.s. Nowych Minerałów Nomenklatury i Klasyfikacji ogłosiła zatwierdzenie nowego minerału pod nazwą CZOCHRALSKIIT o wzorze Na4Ca3Mg(PO4)4, na cześć profesora Jana Czochralskiego, najczęściej cytowanego polskiego naukowca (Sejm RP ogłosił rok 2013 Rokiem Czochralskiego w 60 rocznicę jego śmierci).

W skład zespołu badawczego nad nowym minerałem weszli naukowcy z kilku ośrodków badawczych: R. Kryza (Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego), A. Muszyński (Instytut Geologii, Uniwersytet im Adama Mickiewicza), J. Kusz (Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego), K. Helios (Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej), P. Drożdżewski (Wydział Chemii Politechniki Wrocławskiej) i E. Galuskin (Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Śląskiego).

Mimo, że odkrycie nowego minerału w meteorycie to bardzo rzadkie wydarzenie, zespół badawczy odkrył już drugi nowy minerał. Poprzedni nosi nazwę MORASKOIT - na cześć meteorytu Morasko.

Dodano: 9.06.2015

Porozumienie o współpracy z firmą IBI Verde sp. z o.o.

3 czerwca 2015 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a firmą IBI Verde sp. z o.o. w Katowicach.

Porozumienie ma na celu sformalizowanie współpracy firmy z naszym Wydziałem. Dotyczy ona przede wszystkim innowacyjnych, sieciowych instalacji pomiarowych w naukach o Ziemi, z wykorzystaniem platformy integracyjnej INFINIT8, będącej oryginalnym rozwiązaniem technologicznym firmy IBI Verde Sp. z o.o. oraz wymiany doświadczeń w zakresie stosowania w nauce i praktyce nowoczesnych systemów pomiarowych i akwizycji danych.

Zainteresowanych działaniami w zakresie optymalizacji swoich badań opartych na rejestracji i przesyle danych zapraszamy na spotkania robocze z przedstawicielami IBI Verde, organizowanych na naszym Wydziale.

Relacja z oficjalnego podpisania porozumienia znajduje się ...tutaj

Dodano: 9.06.2015

W dn. 19 czerwca, o godz. 14.00, w sali 001 odbędzie się seminarium Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich „Praktyczny warsztat hydrogeologa”.

Zaplanowano wystąpienia:

Andrzej Rodzoch: Wybrane problemy formalno-prawne utrudniające właściwą ochronę zasobów wodnych ujęć wód podziemnych zbiorowego zaopatrzenia ludności.

Dominika Dąbrowska, Robert Gelmuda, Marek Sołtysiak, Jan Waligóra: Wybrane problemy z ochroną wód podziemnych - zderzenie z rzeczywistością.

Magdalena Worsa-Kozak, Andrzej Witkowski: Informacja o efektach działań związanych ze zgłaszaniem uwag do nowej Ustawy prawo wodne oraz Ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Dodano: 18.06.2015

VI Międzynarodowe Warsztaty Terenowe dla Młodych Hydrogeologów

W dniach 15.06 - 17.06.2015 w Bełchatowie odbywać się będzie VI edycja Międzynarodowych Terenowych Warsztatów, które skierowane są głównie do młodych adeptów hydrogeologii.

Jest to impreza cykliczna, odbywająca się co roku, po raz 5 organizowana przez Katedrę Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Nauk o Ziemi oraz Studenckie Koło Naukowym AQUA.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej warsztatów: hydroworkshop.us.edu.pl


Dodano: 11.06.2015

Dodano: 9.06.2015

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu zastosowania programu EndNote, które odbędzie się 17 czerwca 2015 roku w Auli Międzywydziałowej w godz. 9.30 - 12.30.

Prowadzącym zajęcia będzie dr Klementyna Karlińska-Batres specjalista do spraw edukacji klientów w firmie Thomson Reuters.

Program EndNote (Web of Science, Thomson Reuters) jest popularnym narzędziem służącym do tworzenia bibliografii oraz zarządzania źródłami bibliograficznymi (gromadzenie informacji bibliograficznych, tworzenie przypisów oraz bibliografii załącznikowej do pracy naukowej, tworzenie własnych baz bibliograficznych). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dodano: 8.06.2015

Szkolenie BK: Akcja Sesja: "Jak sobie radzić ze stresem?"

Studentko! Studencie! Zbliża się sesja. Czy wiesz jak poradzić sobie ze stresem i opanować emocje? Te i wiele innych kwestii zostanie omówionych podczas szkolenia „Akcja Sesja: Jak sobie radzić ze stresem?”, które odbędzie się 10 czerwca br. w godzinach 10.00 - 14.00 w Sali 133 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w Studenckiej Strefie Aktywności) więcej.

Dodano: 2.06.2015

Uprzejmie informujemy, że konkurs KNOW związany z realizacją zadań projakościowych – dofinansowanie publikacji zostaje uruchomiony w dniu 1 czerwca br.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i składania wniosków w systemie aplikacyjnym: http://www.polarknow.us.edu.pl/konkursy-know/

Dodano: 1.06.2015

Nagrodzeni i wyróżnieni w XXXI Konkursie Polskiego Towarzystwa Geograficznego na najlepsze prace magisterskie z zakresu geografii

I Nagroda
Marek Mróz za pracę Przestrzenne i funkcjonalne zróżnicowanie dworców kolejowych w konurbacji katowickiej (Zakład Geografii Społecznej, Katedra Geografii Ekonomicznej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekun - dr hab. Franciszek Kłosowski)

II Nagroda Weronika Dragan za pracę Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013 (Zakład Geografii Społecznej, Katedra Geografii Ekonomicznej, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, opiekun - prof. dr hab. Jerzy Runge)

Pełna lista nagrodzonych

Dodano: 1.06.2015

W dniach 1-2 czerwca 2015 roku, odbędą się warsztaty na temat: Dynamics of the subsurface flow of groundwater, hydrocarbons and sequestered CO2: Physics and field examples.
Prowadzącym warsztaty będzie K. Udo Weyer z WDA Consultants Inc. (Calgary, Kanada).

Informacje o poruszanych zagadnieniach na warsztatach znajdą Państwo w załączniku.

Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach proszę o przesłanie informacji na mail slawomir.s.sitek@us.edu.pl . Liczba miejsc jest ograniczona, na zgłoszenia czekamy do środy tj. 20 maja 2015 roku.

Dodano: 15.05.2015

W dniu 25 maja 2015 roku o godz. 12.00 w Międzywydziałowej Auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się 3-dniowa konferencja naukowa poświęcona pamięci
Profesora Andrzeja T. Jankowskiego

pt. „NOWOCZESNE METODY I ROZWIĄZANIA W HYDROLOGII I GOSPODARCE WODNEJ”.

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi prof. dr. hab. Adama Idziaka.

Program konferencji
Dodano: 21.05.2015

Ruszyło głosowanie na Przyjaciela Studenta!

Zebraliśmy Wasze propozycje, które napływały do nas z wszystkich wydziałów - ale to Wy musicie podjąć ostateczną decyzję! Tak jest - to Waszym Przyjacielem ma być zwycięzca, więc kto inny, jeśli nie Wy, powinien o tym zadecydować?

Wejdźcie na stronę https://ankieter.us.edu.pl/surveys/212/ i oddajcie swój głos na osobę godną Lauru Studenckiego!

Dołączcie do wydarzenia i bądźcie na bieżąco z konkursem! https://www.facebook.com/events/1569793609970122/Dodano: 30.04.2015

Napraw sobie Uniwersytet – Rozbierz Samorząd!

Zapraszamy do wypełnienia kolejnego kwestionariusza ankiety w ramach akcji „Napraw sobie Uniwersytet” – tym razem dotyczy on działalności Samorządu Studenckiego!

Ankieta jest anonimowa - będziemy wdzięczni za każdy głos, czy to pochlebny, czy to krytyczny. Formularz będzie dostępny od 30.04 do 14.05. Czas trwania badania to ok. 10-15 min. Ankiety, odpowiednie dla każdego wydziału, wyświetlają się po zalogowaniu na stronie: https://ankieter.us.edu.pl/ - Logowanie jak do USOSweb.

Dodano: 5.05.2015

Centrum Studiów Polarnych ogłasza konkurs na udział w ekspedycji naukowej na Spitsbergen studentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego jako asystentów terenowych!
Więcej informacji na stronie www.polarknow.us.edu.pl

Dodano: 22.04.2015

Centrum Studiów Polarnych i Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW) Komisja ds. Dofinansowania Wyjazdów Zagranicznych ogłasza otwarcie naboru wniosków do pierwszego Konkursu o przyznanie dofinansowania na wyjazdy zagraniczne (w ramach wsparcia finansowego ze środków KNOW)

Szczegółowe informacje.

Dodano: 15.04.2015

Centrum Studiów Polarnych zaprasza na wykład otwarty Dr. Richarda Hodgkinsa z Loughborough University w Wielkiej Brytanii p.t.: "Hydrological Inputs to Jökulsárlón, Iceland, Evaluated through Sediment Plume Variability" w dniu 7 maja 2015 r. o godz. 11:00 w sali 123

Dodano: 5.05.2015

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Poszukiwanie pracy w korporacji - jak się przygotować podczas studiów ?”, które odbędzie sie 7 maja br. w godz. 18.00 - 20.00 w auli nr 6 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej...

Dodano: 5.05.2015

Konferencja podsumowująca projekt „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego…”

5 maja 2015 roku od godz. 10.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie konferencja podsumowująca projekt pt. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego – integralna część otwartego regionalnego systemu informacji przestrzennej, BIOGEO-SILESIA ORSIP”, którego celem było stworzenie i rozwój regionalnego systemu informacji oraz baz danych o środowisku województwa śląskiego w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej więcej....

Dodano: 30.04.2015

Warsztaty "Poza schematem, czyli jak twórczo rozwiązywać problemy" więcej...

Dodano: 30.04.2015

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 21.04.2015 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału. W programie:

Prof. dr hab. Piotr Krzywiec - "WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ SEJSMICZNYCH KRAWĘDZI KRATONU WSCHODNIOEUROPEJSKIEGO W POLSCE - PROJEKT PolandSPAN"

Zapraszamy!
Organizatorzy: dr hab. Franciszek Kłosowski , dr hab. inż. Jacek Różkowski ,
prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski

Dodano: 14.04.2015

Wizyta w ramach programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)

W dniu 16 kwietnia 2015 r.prof. Andrej Smuc (University of Ljubljana, Department of Geology)

wygłosi wykład nt. „Geology and Wine”

Wykład odbędzie się o godz. 8:30 w sali 205.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dodano: 15.04.2015

Cap of Coffee - stoisko promocyjne Capgemini!

Przyjdź, porozmawiaj, zaaplikuj! Już 16 kwietnia masz szansę spotkać się z przedstawicielami firmy Capgemini, porozmawiać z rekruterami, dowiedzieć się o najnowszych ofertach pracy. Ponadto możesz zgarnąć atrakcyjne nagrody grając w gry logiczne... i to wszystko przy dobrej kawie.

Szczegóły - http://bk.us.edu.pl/cap-coffee-stoisko-promocyjne-capgemini.

Dodano: 14.04.2015

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY LEKTORAT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI UŚ finansowany ze środków projakościowych KNOW.

Zajęcia prowadzone będą przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (www.spnjo.es.edu.pl) na Wydziale Nauk o Ziemi w zróżnicowanych grupach zaawansowania.

Aby zapisać się na kurs językowy należy wykonać test poziomujący znajdujący się na platformie SPNJO w kategorii Kursy dokształcające, dostępny po zalogowaniu do systemu: http://el.us.edu.pl/spnjo.

W informacji zwrotnej pojawi się wynik testu z poziomem. Bardzo prosimy o przesłanie wyniku na adres polarknow@us.edu.pl do dnia 7 kwietnia br.

Dodano: 2.04.2015

Biuro Karier informuje o dwóch inicjatywach skierowanych do studentów Uniwersytetu Śląskiego (jako jedynych spośród studentów śląskich uczelni!):

Dodano: 25.03.2015

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w VII edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom, którzy wykazują się zaangażowaniem, wytrwałością i pomysłowością w działalności: społecznej, kulturalnej, naukowej i popularnonaukowej, osób w szczególny sposób inicjujących i wspierających życia studenckie, a także posiadających osiągnięcia artystyczne bądź sportowe. Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jednorazowo.

Wszelkie potrzebne dokumenty, wraz z obowiązującym regulaminem można znaleźć na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl

Termin przyjmowania wniosków na WNoZ - 09.04.2015 r.

Miejsce składania:

Dodano: 24.03.2015

Dodano: 20.03.2015

Informujemy, że Centrum Studiów Polarnych KNOW organizuje kurs dla DOKTORANTÓW, STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW Wydziału Nauk o Ziemi, koncentrujący się na pracy z oprogramowaniem ArcGIS 10.2 i obejmujący tworzenie, edycję i wizualizację danych (wektorowych i rastrowych).

Więcej informacji na stronie www.polarknow.us.edu.pl

Dodano: 12.03.2015

LV Międzynarodowa wystawa i giełda minerałów, skał i skamieniałości
Wiosna 2015'
28 i 29 marca
godz. 10.00 do 17.00

Więcej informacji ...


Dodano: 20.03.2015

Najbliższe Warsztaty i szkolenia przygotowane przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego:

Dodano: 17.03.2015

Informacje Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk o Ziemi UŚ

Obwieszczenie 1 , Obwieszczenie 2

Dodano: 12.03.2015

Wielkopostne Spotkanie Profesorów, Nauczycieli Akademickich, Pracowników Uczelni i Doktorantów.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 28 marca br. o godz. 16.00 w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Do udziału w uroczystości Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc zaprasza cały świat akademicki Górnego Śląska - Magnificencje Rektorów, Profesorów i Nauczycieli Akademickich, Pracowników administracji oraz Doktorantów.

Zaproszenie Księdza Arcybiskupa

Dodano: 12.03.2015

FRESHHH 2015

Jak co roku Grupa MOL organizuje międzynarodowy konkurs FRESHHH dla studentów, w którym studenci mogą wygrać nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 EUR lub udział w programie stażowym GROWWW2015.

Ten konkurs to nie tylko możliwość wygrania nagrody pieniężnej czy stażu, ale to również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy związanej z przemysłem rafineryjnym i umiejętności managerskich. Jednym słowem jest to fantastyczna przygoda naukowa.

Rejestracja 3-osobowych drużyn rozpoczęła się 9 marca 2015 i potrwa do 3 kwietnia 2015. I runda kwalifikacyjna odbędzie się w okresie od 06 do 22 kwietnia 2015.

Więcej informacji na stronie: http://www.freshhh.net/

Dodano: 12.03.2015

Szanowni Państwo,

Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Nauk o Ziemi zaprasza kadrę dydaktyczną do udziału w bezpłatnym kursie w pracowni komputerowej z użyciem oprogramowania ArcGIS.

W zajęciach (8 godz.) mogą wziąć udział pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni UŚ w wieku 45+, zatrudnieni na uczelni przynajmniej na część etatu.

Zapisy przyjmuje Ryszard Chybiorz: ryszard.chybiorz@us.edu.pl.

UWAGA! Kurs odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się minimum 10 osób w wieku 45+.

Dodano: 6.03.2015

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich Pracowników do uczestnictwa w spotkaniu organizowanym przez Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego w trakcie którego zaprezentowana zostanie kompleksowa oferta możliwości dofinansowania inicjatyw badawczo-edukacyjnych ze źródeł zewnętrznych (m.in. fundusze strukturalne, Horyzont 2020, Erasmus+, Europa Środkowa). Spotkanie odbędzie się w dniu 3 marca 2015 r. o godz. 12.00 w sali nr 123.

Z poważaniem
Dziekan Prof. dr hab. Adam Idziak

Dodano: 23.02.2015

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zapraszają na konferencję "Czy warto pomagać? Doświadczenia, działania, perspektywy", która odbędzie się 27 lutego 2015 r. w auli nr 1 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Konferencja zorganizowana jest w ramach wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw.

25 lutego br. o godz. 10:00 (rektorat, aula im. K. Lepszego) odbędzie się także spotkanie informacyjne nt. udziału w w/w wolontariacie.

Więcej informacji na temat konferencji oraz wolontariatu.

Dodano: 19.02.2015

W nawiązaniu do Uchwały Komisji Prawnej Ustępującej URSD informujemy, że termin kolejnych wyborów Zarządu URSD to środa 25 lutego 2015 o godzinie 16:30 w siedzibie URSD.

Dodano: 17.02.2015

Szkolenia IBM i ING dla studentów/absolwentów UŚ!

IBM, ING Services Polska SA oraz ING Bank Śląski SA zapraszają studentów do uczestnictwa w prestiżowym programie Corporate Readiness Certificate (CRC) realizowanym w Gliwicach i Katowicach więcej.

Dodano: 13.02.2015

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Uniwersytet Śląski i kabaret "Drzewo a gada" imprezę motywacyjnej pod nazwą "Spotkania z adrenaliną", która odbędzie się 19. 02. (czwartek) o godz. 18.30 w Teatrze Korez w Katowicach.

W programie planowane są: wystąpienia studentów z niepełnosprawnością (m.in. Janusza Świtaja, studenta II roku psychologii), którzy swoją działalnością pokazują, że niepełnosprawność nie musi wiązać się z biernością, a trudności, na które napotykają w życiu codziennym nie muszą stanowić przeszkody w realizacji planów. Prócz studentów wystąpi także kabaret "Drzewo a gada" wraz z zaproszonymi gośćmi.

Kabaretowi artyści to osoby pełno- i niepełnosprawne, które prezentują monologi, skecze i piosenki zapraszające do niestereotypowego spojrzenia na osoby z niepełnosprawnością. Kabaretowi towarzyszyć będzie Mariusz Kałamaga (kabaret "Łowcy.B"), który także będzie motywować publiczność do aktywności i realizacji najśmielszych nawet planów.

Dodano: 17.02.2015

W dniach 7-8 lutego 2015 r. na WNoZ UŚ odbędą się zawody II stopnia (okręgowe) XLI Olimpiady Geograficznej. Ponad 100 młodych pasjonatów geografii - uczniów szkół ponadgimmnazjalnych z województwa śląskiego będzie miało okazję sprawdzić swoją wiedzę geograficzną. Najlepsi spośród nich zostaną zakwalifikowani do zawodów centralnych, które odbędą się w kwietniu w Krośnie.

Z programem zawodów oraz wynikami będzie można zapoznać się na stronie www:
http://ptg.wnoz.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=85

Dodano: 6.02.2015

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 27.01.2015 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału. W programie zebrania jest wystąpienie:

Dr Marzeny Lamparskiej pt. „Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w Górnośląskim Związku Metropolitalnym”

Zapraszamy!

Organizatorzy: dr hab. Franciszek Kłosowski , dr hab. inż. Jacek Różkowski
prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski

Dodano: 20.01.2015

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje 14 i 21 stycznia br. szkolenia:

„CV & rozmowa kwalifikacyjna, czyli jak wyprzedzić innych już na starcie” oraz „Praca na etacie & własny biznes, czyli przepis na pewny sukces”.

Skierowane są do Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.
Szkolenia odbędą się w godz. 16:00 - 18:00.

Szczegóły...

Dodano: 12.01.2015

Szanowni Państwo,

Do finału konkursu na najlepszego studenta obcokrajowca 2014 dotarła nasza absolwentka i obecna doktorantka Pani mgr Natalia Tomczewska-Popowycz. Proponujemy poprzeć Jej kandydaturę, gdyż w pełni na to zasługuje, a Jej zwycięstwo w konkursie byłoby także sukcesem naszego Wydziału. Zachęcamy Pracowników i Studentów do wzięcia udziału w głosowaniu które trwa do 15 stycznia 2015r.

Swój głos można oddać wchodząc na stronę: http://www.studyinpoland.pl/interstudent/voting/main.php

Z poważaniem
Dziekan Prof. dr hab. Adam Idziak

Dodano: 9.01.2015

Informujemy o ogłoszeniu konkursu na stypendia specjalne „Polar-KNOW” dla doktorantów II, III i IV roku z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ na rok akademicki 2014/2015.

Szczegółowe informacje na stronie Centrum Studiów Polarnych:
http://www.polarknow.us.edu.pl/stypendia-polar-know/

Dodano: 7.01.2015

Dnia 21 października 2014 r. Polskie Konsorcjum Polarne (PKPol) rozpoczęło swoją działalność plenarnym posiedzeniem Rady i wyborem władz. Jest to związek 18 instytucji naukowych, które połączyły swoje siły dla efektywnego badania obszarów polarnych w celu lepszego poznania zmian zachodzących w ich środowisku przyrodniczym oraz ich oddziaływania na inne obszary Ziemi.

Skład Konsorcjum tworzy 13 uczelni wyższych oraz 5 instytutów naukowych. Konsorcjum współpracuje ściśle z Komitetem Badań Polarnych PAN, który patronował jego powstawaniu.

Więcej informacji na stronie http://www.polarknow.us.edu.pl/

Dodano: 16.12.2014

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach szczegóły...

Dodano: 16.12.2014

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZYZNANE!

Z przyjemnością informujemy, iż Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia za wybitne osiągnięcia następującym studentom naszego Wydziału:

p. Karolinie Janeckiej
p. Pawłowi Kryszczukowi
p. Michałowi Lempie
p. Katarzynie Leśko
p. Dominice Wolak

Serdecznie gratulujemy.

Dodano: 16.12.2014

Chcemy zaprosić do udziału w drugiej edycji zbiórki w ramach Szlachetnej Paczki na WNoZ. W tym roku pomagamy Pani Basi oraz jej synowi Arturowi, który cierpi na chorobę Hirschsprunga.

Rodzina po śmierci ojca Artura została bez środków do życia. Więcej informacji tutaj lub na https://www.facebook.com/events/853445034706896/?fref=ts

Do zbiórki pozostał tylko TYDZIEŃ. Finał odbędzie się 13 grudnia.

Rodzina najbardziej potrzebuje żywności oraz środków czystości. Na terenie Wydziału znajdują się oznaczone kartony (przy głównym wejściu oraz przy szatni), do których można wrzucać potrzebne rzeczy.

Podaruj uśmiech Arturowi i przyłącz się do akcji.

Dodano: 8.12.2014

Serdecznie zapraszamy na XXIX spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

10 grudnia (środa) 2014, godz. 17.30, Kinoteatr Rialto Katowice, ul. Św. Jana 24

Gościem KME będzie prof. dr hab. Szymon Malinowski - fizyk atmosfery, ekspert od klimatu, kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Temat: „Czy grozi nam katastrofa klimatyczna?”

Szczegóły...

Dodano: 1.12.2014

Punkt informacyjny NFZ na Wydziale Nauk o Ziemi

Uniwersytet Śląski rozpoczął współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby przybliżyć studentom, pracownikom i całej społeczności akademickiej zagadnienia związane z nowością NFZ - Zintegrowanym Informatorem Pacjenta (ZIP), a także programami profilaktycznymi, leczenia za granicą, gdzie można otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis, który udostępnia pacjentom informacje o udzielonych im świadczeniach zdrowotnych od 2008 roku oraz kwocie środków publicznych wydanej na sfinansowanie leczenia. W systemie mogą zarejestrować się pacjenci, którzy odwiedzą mobilne stanowisko, delegaturę, sekcję lub oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (z ważnym dowodem osobistym lub paszportem). W ramach współpracy na terenie Uniwersytetu Śląskiego organizowane będą między innymi spotkania informacyjne i imprezy mające na celu poszerzanie wiedzy na temat Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu zorganizowany zostanie punkt informacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedstawiciele NFZ dostępni będą 9 grudnia 2014 r. od godz. 10.00 do 14.00 w pomieszczeniu nr 3 (przewiązka I-wsze piętro).

Szczegółowe informacje na temat współpracy Uczelni z Narodowym Funduszem Zdrowia znaleźć można na stronie www.us.edu.pl.

Więcej informacji na temat systemu ZIP można uzyskać pod numerem infolinii 32 735 16 00 lub na stronie: www.zip.nfz.gov.pl. Do rejestracji zapraszamy również pracowników pobliskich Wydziałów.

Dodano: 21.11.2014

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 25.11.2014 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału. W programie zebrania jest wystąpienie:

DR JOANNY TRĄBSKIEJ pt. „MINERALOGIA STOSOWANA W KONTEKŚCIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH: OCENA POCHODZENIA I PRZETWORZENIA "OCHR" I "HEMATYTÓW" Z WYBRANYCH STANOWISK PALEOLITYCZNYCH”

Zapraszamy!
Organizatorzy:

dr hab. Franciszek Kłosowski
dr hab. inż. Jacek Różkowski
prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski

Dodano: 18.11.2014

19 listopada br. w godz. 10-15 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędą się targi pracy „Jobs Spot 2014”. Dla studentów z Chorzowa i Sosnowca zostanie zapewniony bezpłatny transport. Więcej informacji na stronie: http://bk.us.edu.pl/przyjdz-na-jobs-spot-19-listopada.

Dodano: 16.11.2014

GISday na Uniwersytecie Śląskim

W dniu 17 listopada 2014 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, już po raz piąty, obchodzone będzie światowe święto użytkowników i pasjonatów systemów informacji geograficznej GISday.

W programie przewidziana jest część referatowa, a także warsztaty GIS i pokazy sprzętu. Na warsztatach uczniowie i studenci poznają programy do obróbki i wizualizacji danych przestrzennych (cyfrowe modele terenu), a także zasady i zalety geocachingu.

Ponadto na warsztatach Field Papers zbierane będą informacje przestrzenne za pomocą innowacyjnej metody (bez GPSa) jedynie za pomocą kartki i ołówka, a następnie przetworzone zostaną do postaci cyfrowej.

Podczas sesji referatowej przedstawiciele zaproszonych firm i instytucji przedstawią metody pozyskiwania danych dla potrzeb tworzenia danych cyfrowych, analizy przyrodnicze, sposoby redakcji kartograficznej oraz sposoby prezentacji informacji przestrzennej w geoportalu i smartfonie.

W przerwie konferencji odbędzie się sesja posterowa studentów specjalności Geograficzne Systemy Informacyjne. Patronat nad wydarzeniem objęła firma Esri Polska oraz redakcja miesięcznika GEODETA i portalu Geoforum.pl.

Organizatorem wydarzenia są pracownicy wydziału i członkowie Studenckiego Koło Naukowego GIS przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na stronie http://gisday.us.edu.pl/

Dodano: 3.11.2014

Certyfikaty 2014 Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dnia 24 października 2014 roku Kapituła Konkursu „Na najlepszy produkt turystyczny”, ogłoszonego przez Polską Organizację Turystyczną pod przewodnictwem Justyny Jedlińskiej – Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej w POT, wybrała 10 najlepszych produktów turystycznych. Ponadto przyznała 3 wyróżnienia oraz Złoty Certyfikat POT. Patronat medialny nad konkursem objął magazyn National Geographic Traveller.

W br. zostały zgłoszone 54 produkty turystyczne, w tym 10 do Złotego Certyfikatu. Złoty Certyfikat POT na najlepszy produkt turystyczny w Polsce otrzymał Park Nauki i Rozrywki Krasiejów. Obiekt ten zasłynął w szczególności nową inwestycją: Park Nauki i Ewolucji Człowieka autorstwa Pana dr Andrzeja Boczarowskiego, pracownika naukowo-dydaktycznego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytety Śląskiego.

Należy nadmienić, że Pan Boczarowski jest jednym z głównych autorów i wykonawców pozostałych komponentów Parku Nauki i Rozrywki Krasiejów oraz współrealizatorem Juraparku Solec Kujawski i części Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Ten ostatni znalazł się również w ścisłej czołówce obiektów nominowanych do Złotego Certyfikatu.

Więcej informacji..

Dodano: 3.11.2014

Uprzejmie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego nowo otwartych
INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW POLARNYCH & SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWEJ RADY NAUKOWEJ, które odbędzie się 7 listopada br. (piątek) o godz. 11.00 w Auli na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Będzińska 60, Sosnowiec).

Będzie to także inauguracja działalności dydaktycznej Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w dziedzinie nauk o Ziemi (2014-2018).

Wykład inauguracyjny pt. „Global glaciers and sea-level changes” wygłosi Prof. Dr. Jon Ove Hagen, światowej sławy glacjolog z Uniwersytetu w Oslo, Dr H.C. Uniwersytetu Śląskiego.

Dodano: 3.11.2014

Jesienna giełda minerałów na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się w dniach 8 i 9 listopada 2014r.
Do Sosnowca przyjadą Wystawcy, Kolekcjonerzy i Sympatycy gemmologii, mineralogii i paleontologii. Na giełdzie można będzie podziwiać kolekcje polskich minerałów, skał, meteorytów i skamieniałości. Wystawcy zaprezentują także minerały i wyroby biżuteryjne pochodzące z różnych części świata. Niektórzy wystawcy oferują swoje własne wyroby jubilerskie wykonane z rzadkich kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Zwiedzający będą mogli nie tylko oglądać, ale także zakupić prezentowane na giełdzie minerały, skamieniałości i biżuterię.

Zapraszamy do Sosnowca, gdzie będzie można zobaczyć jak bardzo kolorowy i zróżnicowany jest świat minerałów, jaką formę mają pierwotne rudy popularnych metali oraz kamienie szlachetne. Skamieniałości pozwalają poznać historię rozwoju życia na Ziemi. Meteoryty pozwalają dowiedzieć się jaki jest skład mineralny innych obiektów w naszym Układzie Słonecznym.

Tradycyjnie zapraszamy także na Sesje Gemmologiczno-Paleontologiczna, która odbędzie się w sobotę (8 listopada 2014) o godz. 17.00 w Auli Międzywydziałowej

Program sesji: „Syntetyczne diamenty jubilerskie” – dziesięć lat później Dr Włodzimierz Łapot (Uniwersytet Śląski, WNoZ)

„Neandertalczycy - bracia w rozumie” - spektakl popularnonaukowy Dr Andrzej Boczarowski (Uniwersytet Śląski, WNoZ)

Dodano: 30.10.2014

W związku z koniecznością dokumentowania wykorzystania obiektów i urządzeń badawczych zmodernizowanych lub zakupionych w ramach projektu MODLAB, przypominam Państwu o konieczności podpisywania przez studentów i doktorantów odpowiednich list obecności. Podobnie jak w roku ubiegłym obowiązuje to Państwa prowadzących zajęcia dydaktyczne, organizujących zebrania naukowe czy konferencje (z udziałem studentów i doktorantów) w salach i pracowniach budynku laboratoryjnego. Obowiązek ten dotyczy również wykorzystujących aparaturę naukową i urządzenia do celów dydaktyczno-badawczych z udziałem studentów i doktorantów.

Listy dostępne są w salach dydaktycznych i laboratoriach lub są do pobrania tutaj. Wypełnione listy proszę przekazać na koniec semestru do Wydziałowej Pracowni Obsługi Dydaktyki i Prac Badawczych

dr Andrzej Tyc Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Dodano: 22.10.2014

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje w najbliższym czasie szereg inicjatyw dedykowanych naszym Studentom i Absolwentom.
 1. stoisko informacyjne firmy PwC Service Delivery Center na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu oraz warsztat „Język niemiecki w biznesie i finansach”
 2. szkolenia/warsztaty:
 3. konkurs na Praktykodawcę Roku w województwie śląskim organizowany przez Uniwersytet Śląski
 4. konsultacje WUP-u nt. prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Dodano: 16.10.2014

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Paleontologii i Stratygrafii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej

Dodano: 9.10.2014

Akademia Dyplomacji w Katowicach

W roku akademickim 2014/2015 rusza nowa inicjatywa edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego – Akademia Dyplomacji, przeznaczona dla polityków, urzędników, a także studentów (którzy ukończyli trzeci rok studiów) zainteresowanych etykietą dyplomatyczną, międzynarodowymi stosunkami politycznymi i gospodarczymi oraz polityką zagraniczną więcej.

Dodano: 10.10.2014

Informacja o zebraniu pracowników naukowych WNoZ

W dniu 14 października 2014 r. o godz. 12.00 w sali 002 odbędzie się zebranie nauczycieli akademickich Wydziału

Celem zebrania jest przekazanie informacji przez Wydziałowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia dotyczących: Prosimy o obecność

Dodano: 9.10.2014

Uprzejmie informujemy, że Pan Dziekan Prof. dr hab. Adam Idziak aby umożliwić studentom udział w XLI uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Nauk o Ziemi ogłosił na 2 października 2014 r. (czwartek) godziny dziekańskie.

Uwaga Studenci I-szych lat studiów stacjonarnych kierunków: GEOGRAFIA, GEOLOGIA, GEOFIZYKA

Uprzejmie informujemy o obowiązkowych zajęciach, które odbędą się w dniach:

03.10.2014 r. – obowiązkowe zajęcia z przysposobienia bibliotecznego
17.10.2014 r. – obowiązkowe spotkanie adaptacyjne z Przedstawicielami Centrum Obsługi Studenta w godz. od 13.30 do 16.30, aula

Uwaga!!!
Zajęcia dydaktyczne dla pozostałych lat studiów stacjonarnych I i II st. rozpoczynają się dnia 3 października 2014 r. zgodnie z planem, a dla studentów I roku studiów stacjonarnych II st. dnia 13 października 2014 r.

Dodano: 17.09.2014

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI

W związku z rozpoczętym w miesiącu wrześniu br. remontem windy towarowo-osobowej ( wymiana układu sterującego ) znajdującej się w budynku dydaktycznym pragniemy poinformować,że zawarta z firmą PW VIVA umowa przewiduje zakończenie prac na dzień 28 listopada 2014r.
Termin zakończenia związany jest z długością trwania procesu technologicznego wytwarzania odpowiedniego układu sterującego.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość z powodu powstałych niedogodności.
DAG Wydziału Nauk o Ziemi

Dodano: 26.09.2014

Zakończyła się kolejna Letnia Wyprawa Glacjologiczna na Spitsbergen. Tym razem pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi prowadzili badania w ramach międzynarodowego projektu AWAKE 2. Krótka informacja o tej wyprawie dostępna jest tutaj.

Dodano: 24.09.2014Wydział Nauk o Ziemi współorganizatorem światowego forum geografów w Polsce

Szczegóły.

Strona konferencji - http://www.igu2014.org/
Dodano: 14.08.2014

Dostałeś się na studia? Pora więc pomyśleć o wakacjach w iście studenckim klimacie! Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na Campus Akademicki Solina 2014 - najlepszy obóz adaptacyjny w Polsce!

Campus Akademicki Solina to trwający sześć dni obóz adaptacyjny, od wielu lat organizowany z myślą o wszystkich, którzy zaczynają swoją przygodę ze studiami. Każdego roku w Campusie bierze udział kilkuset uczestników z całej Polski, w tym wielu pierwszoroczniaków z Uniwersytetu Śląskiego.W trakcie tygodniowego obozu dowiesz się m.in.: Campus Akademicki Solina to także wspaniała okazja do poznania wielu znajomych, z którymi łatwiej będzie zacząć studia i spędzić naprawdę niezapomniany tydzień.

Wszystkie szczegóły związane z tegorocznym Campusem odnajdziecie na stronie: www.campusakademicki.eu oraz na fanpage Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego.

Tegoroczny Campus odbędzie się w dniach 2 - 7 września w Ośrodku WZW Jawor nad Zalewem Solińskim.

Organizujemy transport Z KATOWIC!

Zapisy: http://paideia.us.edu.pl/pl/p/Transport-zorganizowany-na-Campus-Akademicki-Solina-2014/9

Opłata za transport: 105 zł

W razie wątpliwości kontaktuj się z:

Biurem Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12a
40-007 Katowice
Marta Mroncz - tel. 692-809-070

Serdecznie zapraszamy.
Do zobaczenia nad Soliną!

Dodano: 28.07.2014

Organizatorzy stoiska geografii Uniwersytetu Śląskiego na Konferencję Międzynarodowej Unii Geograficznej w 2014 roku w Krakowie ogłaszają konkurs na mały projekt filmowy

„Studenckie spojrzenie na śląską geografię”.

Konkurs jest adresowany do wszystkich studentów geografii, w tym doktorantów i ma na celu przedstawić subiektywny, studencki, ogląd funkcjonowania naszego ośrodka geograficznego.

Organizatorzy mają nadzieję, że czas sesji egzaminacyjnej i ćwiczeń terenowych natchnie autorów dobrymi pomysłami na uwiecznienie najciekawszych chwil życia studenckiego w naszej "Żylecie" i w terenie. Film może zostać zrealizowany dowolną techniką (kamera lub aparat fotograficzny), środki wyrazu artystycznego są również dowolne. Organizatorzy przewidzieli cenne nagrody dla najlepszych trzech produkcji oraz drobne nagrody dla pozostałych uczestników konkursu. Szczegółowy regulamin konkursu tutaj

Liczymy na Wasz aktywny udział w tworzeniu wizerunku naszego wspólnego miejsca studiowania i nauczania. Czekamy na Wasze prace do połowy lipca 2014.

Organizatorzy konkursu

Dodano: 5.06.2014

2 czerwca 2014 r. w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Jana Kiepury w Sosnowcu odbyły się obchody 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Dodano: 3.06.2014

Eligiusz Szełęg z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu współodkrywcą nowego polskiego minerału - piławitu-(Y).

Zespół naukowy pod kierunkiem Prof. AGH dr. hab. Adama Pieczki badający pegmatyty w kopalni Piława Górna należącej do Dolnośląskich Surowców Skalnych SA odkrył nowy minerał, nieznany dotąd na świecie.

W 2013 roku minerał został zgłoszony do Komisji Nowych Minerałów, Nomenklatury i Klasyfikacji Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej (CNMNC IMA).

Trzeciego lutego 2014 roku Przewodniczący komisji Peter Williams przesłał na ręce pierwszego autora list informujący o zatwierdzeniu piławitu-(Y) jako nowego minerału. W skład autorów piławitu-(Y) wchodzą: Adam Pieczka - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie , Frank C. Hawthorne i Mark A. Cooper - University of Manitoba, Canada , Eligiusz Szełęg - Uniwersytet Śląski , Adam Szuszkiewicz i Krzysztof Turniak - Uniwersytet Wrocławski , Krzysztof Nejbert i Sławomir S. Ilnicki - Uniwersytet Warszawski.

Piławit-(Y) Ca2Y2Al4(SiO4)4O2(OH)2 został znaleziony pomiędzy innymi minerałami pierwiastków rzadkich (gadolinit-(Y), allanit-(Y), keiviit-(Y), hellandyt-(Y), cyrkon, ksenotym itp.) w pegmatycie typu NYF (niob-itr-fluor). Podstawowe informacje o nim znajdują się w liście od Przewodniczącego CNMNC IMA.

Dodano: 2.06.2014

Wybierz Studenta Roku 2014!
Plebiscyt na Studenta Roku

Zwieńczeniem tegorocznego konkursu Wyróżnień JM Rektora będzie wybór Studenta Roku. Zostanie on dokonany w drodze głosowania internetowego na jedną osobę z grona laureatów. Od 27 maja do 11 czerwca br. do godz. 23.59 każdy członek społeczności UŚ może oddać swój głos za pośrednictwem systemu USOSWeb.

Z sylwetkami laureatów, startujących w plebiscycie, można zapoznać się na stronie Wyróżnień.

Kiedy już to uczynisz – zaloguj się i oddaj swój głos tutaj!

Wynik głosowania zostanie ogłoszony podczas uroczystości, przewidzianej na 13 czerwca.

Dodano: 28.05.2014

Centrum Studiów Polarnych zostało laureatem drugiej edycji konkursu o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW.

Centrum tworzą Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (jednostka wiodąca), Instytut Geofizyki PAN i Instytut Oceanologii PAN. Funkcję przewodniczącego Centrum pełni prof. Jacek Jania.

Celem działalności Centrum jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki na poziomie światowym, a także kształcenie młodej kadry naukowej.

Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego został przyznany przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wręczony podczas uroczystej gali 14 maja 2014 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Każda z jednostek, którym przyznany zostanie status KNOW, w ciągu najbliższych lat otrzyma dodatkowe finansowanie, m.in. na: wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych.

Szczegółowe informacje
Informacje dotyczące naboru na studia doktoranckie

Dodano: 17.05.2014

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2014, ogłaszam na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego godziny wolne od zajęć dydaktycznych 28 maja 2014 r. (środa) od godz. 12.00.

Prorektor ds. kształcenia i studentów
dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek

Dodano: 23.05.2014

KATEDRA GEOCHEMII, MINERALOGII I PETROGRAFII oraz POLSKIE TOWARZYSTWO MINERALOGICZNE Oddział Górnośląski zapraszają na referat:

Dr Michael Wiedenbeck GFZ (Poczdam, Niemcy)

"First Results from the New Potsdam SIMS facility"

Zebranie Oddziału PTMin odbędzie się dnia 28 maja br. (środa) o godzinie 1400, w sali 002, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Zapraszamy członków PTMin i wszystkich zainteresowanych.

Dodano: 18.05.2014

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Fizycznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej

Dodano: 13.05.2014

Nabór do projektu "Programowanie kariery"

Jesteś bezrobotnym absolwentem uczelni wyższej (posiadającym minimum tytuł licencjata), w wieku 15-30 lat, zameldowanym w powiecie województwa śląskiego o wysokiej stopie bezrobocia?

Nie masz doświadczenia zawodowego?

Chcesz się przekwalifikować, zdobyć wiedzę z zakresu programowania aplikacji internetowych i odbyć półroczny, płatny staż?

Zgłoś się do projektu "Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy" więcej

Dodano: 8.05.2014

Wszystkich pracowników i doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi zapraszam do udziału w spotkaniu dotyczącym praktycznych aspektów aplikowania i realizacji projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Spotkanie rozpocznie się 6 maja 2014 o godzinie 10.00 w sali 001 (na parterze). W programie spotkania wystąpienia Prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką oraz Prof. dr hab. Janusza Janeczka, Członka Rady Narodowego Centrum Nauki.

Informacje na temat ogólnych zasad składania wniosków oraz aktualnie otwartych konkursów: Opus 7, Preludium 7 i Sonata 7 przedstawią Panie: Mirosława Koziara i Agnieszka Majchrzak z Działu Nauki.

Podstawowe informacje o konkursach i projektach NCN można znaleźć w prezentacji na stronie NCN.

Dr Andrzej Tyc
Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Dodano: 29.04.2014

Zapraszamy na wykład pracowników Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego pt.

„ORSIP i SEKAP - praktyczne wykorzystanie e-usług i regionalnych danych przestrzennych”

ORSIP: Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej to geoportal Województwa Śląskiego, cyfrowa platforma integrująca referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia, związanych z nimi usług on-line http://mapy.orsip.pl/imap/.

SEKAP: System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej umożliwia mieszkańcom załatwienie e-usług publicznych w formie on-line, bez wychodzenia z domu.

Prezentacja systemów odbędzie się w poniedziałek 5 maja 2014 r. od godz. 12 do 14 w sali 002 (parter).

Dodano: 27.04.2014

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 29.04.2014 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału. W programie:

1. dr Justyna Ciesielczuk - „Przeobrażenia termiczne materiału odpadowego zachodzące na zwałowiskach powęglowych obszaru Śląska w świetle klasycznych i eksperymentalnych badań mineralogicznych”

2. dr Wojciech Krawczyński - „Wzory barwne na muszlach ślimaków paleozoicznych”

Zapraszamy!

Dodano: 18.04.2014

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach realizuje projekt

„Programowanie kariery – wsparcie młodych osób na rynku pracy”.

Jest to kompleksowy program wsparcia, obejmujący: doradztwo zawodowe, szkolenia z zakresu umiejętności „miękkich”, 200-godzinny kurs programowania aplikacji internetowych oraz półroczny - płatny - staż w firmie IT. więcej

Dodano: 10.04.2014

Ekspedycja badawcza na Spitsbergen 2014.

W ramach realizacji projektu AWAKE 2 (http://water.iopan.gda.pl/projects/AWAKE2/index-pol.html)
grupa naukowców Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego prowadzi w kwietniu 2014 roku badania na obszarze Południowego Spitsbergenu. Plan badawczy obejmuje pomiary geofizyczne, glacjologiczne, geodezyjne oraz meteorologiczne więcej.

Dodano: 9.04.2014

Publikacja pracowników Wydziału Nauk o Ziemi w "Nature Communications"

W czwartkowym numerze „Nature Communications” („córka” czasopisma „Nature”) ukazał się artykuł dr. hab. Mariusza A. Salamona z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i jego zespołu w składzie: dr Przemysław Gorzelak (Instytut Paleobiologii PAN), mgr Rafał Lach (WNoZ UŚ), mgr Michał Loba (Uniwersytet Warszawski) i dr Bruno Ferré (Sotteville-les-Rouen, Francja).

Badania naukowców dowiodły, że kopalne szkarłupnie (pochodzące sprzed niemal 80 mln lat) posiadały tzw. oczy złożone zbudowane z systemu fotoreceptorów z mikrosoczewkami, które pozwalały dostrzegać intensywność światła, jednakże bez ostrego postrzegania kształtów. Należy sądzić, że wyniki tych badań zostaną wkrótce wykorzystane w biomimetyce, która jako dziedzina nauki stara się opracować technologie wsparte rozwiązaniami ze świata przyrody.

Źródło: http://www.nature.com/ncomms/2014/140401/ncomms4576/full/ncomms4576.html

Dodano: 7.04.2014

KATEDRA REKONSTRUKCJI ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO
zaprasza na wykład prof. dr. hab. Piotra Migonia pt.


„Dane LiDAR w geomorfologii - rozpoznawanie i reinterpretacja form rzeźby na przykładach z Sudetów”

Wykład odbędzie się w poniedziałek 14 kwietnia 2014 r. od godz. 12:00 w sali 001.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dodano: 2.04.2014

Szanowni studenci kierunku geofizyka

Zapraszam na spotkanie z Zespołem Wizytującym PKA, w dniu 7 kwietnia (poniedziałek) o godzinach od 10,30 do 12,00 w sali wykładowej nr III w Instytucie Fizyki w Katowicach odbędzie się spotkanie wszystkich studentów kierunku geofizyka z ZW PKA w związku z akredytacją programową kierunku geofizyka. Spotkanie poprowadzi Przedstawiciel Parlamentu Studentów RP - członek Zespołu Wizytującego. Wszystkie inne zajęcia odbywają się w przewidzianych w planie godzinach.

Dr hab. Jerzy Cabała
Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

Dodano: 3.04.2014

Szanowni Państwo, Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku geofizyka

Zapraszam na spotkanie z Zespołem Wizytującym PKA. Spotkanie jest organizowane w związku z akredytacją programową kierunku geofizyka.

8 kwietnia (wtorek) godzina 9,00 do 10,00 sala Rady Wydziału Nauk o Ziemi

Dr hab. Jerzy Cabała
Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

Dodano: 3.04.2014

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko: na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dodano: 20.03.2014

LIII Wiosenna Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości.
5 i 6 kwietnia, godz. 10:00-17:00

Szanowni Pracownicy, Studenci oraz Sympatycy nauk o Ziemi

W dniach 5 i 6 kwietnia na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbędzie się kolejna 53 giełda minerałów. Do Sosnowca przyjadą Wystawcy, Kolekcjonerzy i Sympatycy gemmologii, mineralogii i paleontologii. Na giełdzie można będzie podziwiać unikalne kolekcje różnych grup minerałów, skał, a także meteorytów i skamieniałości.

Wystawcy zaprezentują minerały i wyroby biżuteryjne pochodzące z różnych części świata. Niektórzy wystawcy oferują swoje własne wyroby jubilerskie wykonane z kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Zwiedzający będą mogli nie tylko oglądać, ale także zakupić prezentowane na giełdzie minerały, skamieniałości i biżuterię. więcej

Dodano: 19.03.2014

Chcesz studiować we Francji? Chcesz zasięgnąć informacji o pracy w firmie francuskiej? Nie wiesz jak wygląda proces rekrutacyjny?
Koniecznie przyjdź i posłuchaj! Biuro Karier oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu 31 marca 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych więcej.

Dodano: 26.03.2014

Zapraszamy do uczestnictwa w obchodach Światowego Dnia Wody, które będą odbywały się na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu 25 marca 2014 r. w Auli od godz. 10.00.

Dodano: 19.03.2014

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej

Dodano: 3.03.2014

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 18.03.2014 r. o godz. 10.00 w sali 123 (Romera) odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału.
W programie zebrania są wystąpienia:

prof. dr hab. Ireneusz Malik - „Sensor do wykrywania gruntów aktywnych osuwiskowo w oparciu o analizę przyrostów rocznych drzew - możliwość zastosowania nowej metody w planowaniu przestrzennym”

mgr Tomasz Spórna - „Policentryczność struktury przestrzennej miasta - w teorii i w badaniach empirycznych”

Dodano: 10.03.2014

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w VI edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jednorazowo.

Wszelkie potrzebne dokumenty, wraz z obowiązującym regulaminem można znaleźć na stronie: http://student.us.edu.pl/wyroznienia

Termin przyjmowania wniosków na WNoZ - 24.03.2014 r.

Miejsce składania:

Do 9 marca, drogą elektroniczną, każda osoba lub instytucja może zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata

Dodano: 18.02.2014

Biuro Karier UŚ i Akademia Dobrego Startu firmy AKADOS zapraszają na szkolenie „Od skutecznego CV po skuteczną rozmowę kwalifikacyjną - wybierz sobie miejsce pracy! Spotkanie z Zawodowym Negocjatorem”, które odbędzie się 12 marca 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w auli 2 w godz. 18:00 - 20:00.

Dodano: 10.03.2014

Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu oraz Studenckie Koło Naukowo-Podróżnicze Denali serdecznie zapraszają na Dzień Kultury Uzbekistanu, który odbędzie się 7.03 (piątek) o godzinie 16-00.

Program obejmuje:Dodano: 3.03.2014


Śląskie Targi Kariery więcej


Dodano: 3.03.2014

III Ogólnopolski Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów  więcej

Dodano: 11.02.2014

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

W dniach 8-9 lutego 2014 na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbyły się zawody okręgowe (wojewódzkie) XL Olimpiady Geograficznej. W rywalizacji o kwalifikacje do zawodów centralnych (ogólnopolskich), które odbędą się pod koniec kwietnia w Puławach uczestniczyło 124 uczniów szkół średnich z naszego województwa.

Wyniki Olimpiady

Dodano: 10.02.2014

Droga Kadro naukowa i studenci!

Ruszyła zbiórka maskotek dla Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Pudełko na zabawki, które czekają na nowych właścicieli, znajduje się w holu głównym obok globusa. Pewnie każdy z nas ma w domu jakiegoś zapomnianego misia, który mógłby wywołać uśmiech na twarzy chorego malucha. SKN Geografów UŚ jest organizatorem zbiórki. W razie pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z koordynatorami: Kasią Hądzlik i Łukaszem Michna (III rok, geografia) bądź przez e-mail: skng@wnoz.us.edu.pl. Zbiórka potrwa do 22 lutego 2014r.

Liczymy na państwa i serdecznie dziękujemy za już otrzymaną pomoc!

Dodano: 5.02.2014

„Wolna książka - bookcrossing na UŚ”

Do 28 lutego 2014 r. na każdym wydziale, w jednostce dydaktycznej i rektoracie, a także w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywać się będzie zbiórka książek w ramach akcji „Wolna książka - bookcrossing na UŚ”, które opatrzone naklejką z logo akcji znajdą się w wybranych miejscach publicznych na terenie Katowic.

Informujemy, że na Wydziale Nauk o Ziemi punkt zbiórki książek znajduje się przy wejściu do Czytelni Biblioteki WNoZ (parter, budynek Auli MIędzywydziałowej).

Dodano: 21.01.2014

Konkurs na projekty badawcze dla młodych naukowców i doktorantów 2014

W dniu 15.01.2014 uruchomiony został nabór wniosków w ramach wewnętrznego konkursu na projekty badawcze finansowane z dotacji dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Ziemi.

Regulamin konkursu oraz wzór wniosku aplikacyjnego znajduje się tutaj.

Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie w Wydziałowej Pracowni Obsługi Dydaktyki i Prac Badawczych do 17 lutego 2014 do godziny 15.00. Wyniki kwalifikacji wniosków (listy rankingowe) zostaną ogłoszone 28 lutego 2014, natomiast decyzja o finansowaniu projektów z list nastąpi po otrzymaniu przez Wydział dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dodano: 14.01.2014

Szanowni Państwo


Studenckie Koło Naukowo-Podróżnicze DENALI i Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zapraszają na Dzień Kultury Indii, który odbędzie się 10 lutego o godzinie 12.00 w sali 001 budynku Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 60)


Dodano: 6.02.2014

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Fizycznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej

Dodano: 8.01.2014

Trwa licytacja fragmentu meteorytu Morasko na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Szczegóły na stronie: http://aukcje.wosp.org.pl/meteoryt-morasko-i943057

Dodano: 14.01.2014

Nowo powstałe Studenckie Koło Naukowe GIS serdecznie zaprasza na zebranie koła. Zajmujemy się głównie tematyką geograficznych systemów informacyjnych, lecz jesteśmy otwarci na wszelkie nowe pomysły. Obecnie współpracujemy z firmą HERE (Mapy Nokia) oraz klastrem turystycznym promującym Industriadę. Jeżeli interesuje Cię GIS, kartografia, geocaching, wyjścia w teren w miłym towarzystwie ZAPRASZAMY !

Zebranie: 21.01. (wtorek) sala 120 godzina 12:30.

Znajdź nas na Facebooku : https://www.facebook.com/skngis

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Dodano: 14.01.2014

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 21 stycznia o godz. 10.00 w Auli WNoZ odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału.

W programie zebrania są wystąpienia:

1. Prezentacja wyników grantu realizowanego w Katedrze Geografii Ekonomicznej pt. „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego - SGP WSL”

2. Wystąpienie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia z informacją o wymaganiach wynikających z wdrażania procedur dotyczących jakości kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ.

Ze względu na bardzo istotne informacje dotyczące kwestii jakości kształcenia, prosimy o przybycie wszystkich pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne

Zapraszamy!
Organizatorzy: dr hab. Franciszek Kłosowski, dr hab. inż. Jacek Różkowski, prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski

Dodano: 13.01.2014

Informujemy o możliwości włączenia się w trzecią polską edycję konkursu FameLab, skierowanego do badaczy i badaczek związanych z naukami ścisłymi, przyrodniczymi, medycznymi, rolniczymi lub technicznymi. Organizatorami konkursu są British Council i Centrum Nauki Kopernik. Konkurs jest objęty patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego więcej.

Dodano: 10.01.2014

Rusza II edycja plebiscytu „Absolwent z Pasją”

Rozpoczynamy nabór do II edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”, skierowanego do absolwentów Uniwersytetu Śląskiego wszystkich lat akademickich od początku powstania Uczelni. Plebiscyt będzie trwać od grudnia 2013 do listopada 2014 roku. Celem plebiscytu jest promowanie absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, których wyróżniają niezwykłe pasje więcej.

Dodano: 3.01.2014

Spotkanie informacyjme

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące procesu współpracy pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego z biznesem. Podczas spotkania zostanie zaprezentowana koncepcja powołania spółki celowej UŚ, która będzie pod całkowitym nadzorem JM Rektora, a jej zadaniem będzie wsparcie pracowników UŚ w zakresie wprowadzania na rynek nowych pomysłów. Jednocześnie podczas spotkania będzie można się dowiedzieć więcej o możliwości rozwoju w ramach współpracy z Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką UŚ.

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Nauk o Ziemi dnia 7 stycznia 2014 roku o godzinie 12.00 w sali 123.

Dodano: 20.12.2013

Bezpłatne konsultacje, podczas których pracownicy naukowi mogą zapytać o zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej, komercjalizacją wiedzy, zakładaniem działalności gospodarczej prowadzi Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej...

Dodano: 10.12.2013

Informujemy, że Koło Naukowe Mineralogów „Heliodor” Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu wzięło udział w reportażu nakręconym przez regionalną telewizję TVP Wrocław.

Dotyczył on prowadzonych przez Koło badań rzadkiej mineralizacji występującej na hałdach oraz w Nieczynnej Kopalni Uranu w Kletnie. Była to okazja do zaprezentowania nowych minerałów, które Koło odkryło po raz pierwszy na terenie Kletna.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego skorzystali również z możliwości oprowadzenia reporterów po zabytkowej kopalni uranu. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia materiału znajdującego się tutaj

Dodano: 3.12.2013

Konferencja organizowana przez Zespół Projektowy z Katedry Geografii Ekonomicznej WNoZ UŚ.

W dniu 29 listopada 2013 roku odbędzie się konferencja podsumowująca wyniki badań projektu pt. „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego - SGP WSL”.Rozpoczęcie konferencji o 9:30.

Program konferencji.
Karta zgłoszeniowa.

Serdecznie zapraszamy

Dodano: 20.11.2013

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi...więcej

Dodano: 5.11.2013Już po raz piąty Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego organizuje Seminarium z okazji obchodów Światowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej. Konferencja GIS Day 2013 odbędzie się 18 listopada 2013 na naszym Wydziale w Auli w godzinach 9.00 - 14.00.

W tym roku referaty wygłoszą przedstawiciele firm oraz instytucji takich jak: Esri Polska, APOGEO Kraków, Here, IMAGIS. Planowane są także zajecia warsztatowe z udziałem: Laser 3D Jacek Krawiec, Nadowski Instrumenty Geodezyjne, a także Studenckiego Koła Geografów UŚ i studentów I MU GIS oraz sesja posterowa studentów II MU GIS.

Wydarzenie adresowane jest nie tylko do naukowców i studentów, ale również przedstawicieli biznesu, administracji rządowej i samorządowej oraz uczniów szkół średnich. Zapraszamy poszczegółowe informacje: http://gisday.us.edu.pl

Dodano: 8.11.2013

Mgr Marta Kondracka zdobyła wyróżnienie w kategorii techniczno-inżynierskiej w prestiżowym ogólnopolskim konkursie REVITARE, adresowanym do studentów i młodych pracowników nauki, na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych. Nagrodzona praca nosi tytuł „Metody geofizyczne jako narzędzie wykrywania zanieczyszczeń gruntów spowodowane składowaniem odpadów pogórniczych rud Zn-Pb”...więcej

Dodano: 4.11.2013

Jesienna giełda minerałów na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się w dniach 9 i 10 listopada 2013r. Do Sosnowca przyjadą Wystawcy, Kolekcjonerzy i Sympatycy gemmologii, mineralogii i paleontologii. Na giełdzie można będzie podziwiać kolekcje polskich minerałów, skał, meteorytów i skamieniałości.

LII Sesja Gemmologiczno-Paleontologiczna
Sobota (9 listopada 2013) godz. 17.00 Wydział Nauk o Ziemi - Aula Międzywydziałowa

Program sesji:
dr Włodzimierz Łapot "Fałszywe minerały, meteoryty, skamieniałości i kamienie jubilerskie"
dr Andrzej Boczarowski "Jak staliśmy się ludźmi" (Pokaz multimedialny)
dr Justyna Ciesielczuk, dr Pádhraig S. Kennan, dr hab. Magdalena Misz-Kennan "O pochodzeniu hematytu na Marsie"

Dodano: 30.10.2013
Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG oraz Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu zapraszają na XVI interdyscyplinarne seminarium krajobrazowe "Przestrzeń a krajobraz - wspólne cechy i różnice", która odbędzie się 8 listopada 2013 o godz. 10.00 w sali 001


Dodano: 5.11.2013
Studenckie Koło Naukowo-Podróżnicze DENALI serdecznie zaprasza na Dni Kultury „Bliżej wschodu”, które odbędą się w sali 001 budynku Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
7 listopada, godz. 15:00 - Dzień kultury Armeńskiej

Dodano: 14.10.2013

Uprzejmie informujemy, że ukazała się oferta stypendialna na wyjazdy w ramach umów rządowych na rok 2014/2015.
Oferta zawiera informacje o możliwości wyjazdów w roku akad. 2014/2015 na staże, misje profesorskie, studia częściowe, studia doktoranckie oraz kursy językowe.
Pełna oferta stypendialna znajduje się na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: www.buwiwm.edu.pl
Termin przekazywania zgłoszeń kandydatów z poszczególnych Wydziałów i jednostek Uczelni do Działu Współpracy z Zagranicą upływa z dniem 18 listopada 2013 r.

Dodano: 10.10.2013

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej

Dodano: 10.10.2013

Jeszcze do 31 października br. można nadsyłać prace w konkursie fotografii przyrodniczej, którego tematem jest współistnienie człowieka i przyrody na obszarach Natura 2000 województwa śląskiego. Konkurs jest organizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Do wygrania cenne nagrody.

Zapraszamy studentów naszego Wydziału do nadsyłania prac fotograficznych. Szczegóły na stronie konkursu.

Dodano: 18.10.2013

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań z firmą Global BD Trading organizowanym przez Biuro Karier...więcej

Dodano: 18.10.2013Serdecznie zapraszamy na spotkanie nt. „Dołącz do nowej społeczności kartografów”.

Spotkanie z przedstawicielem firmy Here odbędzie się 28 października 2013 o godz. 13.00 w Auli.


Dodano: 18.10.2013

Zebranie naukowe Katedry Geomorfologii.

We wtorek, 22 października o godz. 10.00 w sali 1516 odbędzie się zebranie naukowe Katedry Geomorfologii na którym dr hab. Bogdan Gądek zaprezentuje referat pt.:
„Przejawy wentylacji gruzowych stoków Tatr w strefie sporadycznego występowania wieloletniej zmarzliny”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dodano: 18.10.2013

Informujemy, że już 17 października2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się pierwsza edycja JOBS SPOT w Katowicach.

JOBS SPOT 2013 to nowa inicjatywa pozwalająca studentom i absolwentom na zapoznanie się z ofertami pracy, praktyk i staży już na początku roku akademickiego. Wydarzenie umożliwi bezpośredni kontakt z przedstawicielami najbardziej prestiżowych firm, zadawanie pytań związanych z procesami rekrutacyjnymi oraz pozostawienie własnej aplikacji pracodawcom.
Więcej informacji na stronie - http://www.bk.us.edu.pl/jobs-spot-czyli-spotkania-z-pracodawca-troche-inaczej

Dodano: 10.10.2013

Grant MAESTRO na Wydziale Nauk o Ziemi - szczegóły.

Dodano: 23.09.2013

Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego organizują w dniach 17-20 października 2013 w Olsztynie k. Częstochowy

47. Sympozjum Speleologiczne

Program Sympozjum oraz szczegóły związane z udziałem znajdują się na stronie: http://www.speleo.us.edu.pl

Zapraszamy do udziału zainteresowanych pracowników i studentów

Dodano: 6.09.2013

Już w najbliższy czwartek na deptaku przy ul. Bankowej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego czeka mnóstwo atrakcji. Tego dnia odbędzie się happening inaugurujący drugą edycję kampanii Co Nas Spina?. Więcej informacji oraz program heppeningu.

Dodano: 8.10.2013

Katedra Geomorfologii zaprasza na otwarte zebranie naukowe w ramach cyklu INVITED LECTURES ON KARSTOLOGY. Zebranie odbędzie się we wtorek 8 października 2013 o godzinie 10.00 w sali 1516 (XV p.).

W programie wykład Profesora R. Armstronga L. Osborne z uniwersytetu w Sydney w Australii pt.

Per ascensum caves. A Poland - Australia comparison”

w ramach projektu 7 Programu Ramowego UE "HYPOCAVE"

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów naszego Wydziału.

Dodano: 5.10.2013

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

mają zaszczyt zaprosić

na Uroczystą Jubileuszową Inaugurację
Roku Akademickiego 2013/2014
40. w historii Wydziału Nauk o Ziemi
połączoną z nadaniem sztandaru
która odbędzie się w dniu 3 października 2013 roku
o godzinie 11:00
w Międzywydziałowej Auli
przy Wydziale Nauk o Ziemi ul. Będzińska 60

Wykład inauguracyjny pt.: „Krajobrazy księżycowe - próba spojrzenia interdyscyplinarnego”
wygłosi Dr hab. Urszula Myga-Piątek

Uprzejmie prosimy Studentów I-szych lat studiów o przybycie na godz. 10:30


Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich zaprasza na seminarium w ramach „praktycznego warsztatu hydrogeologa”. Rozpocznie się ono w dn. 27 września o godz. 10.45 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. W ramach seminarium zaplanowano 2 wystąpienia:
 1. Patologie na rynku usług hydrogeologicznych (mgr Zygmunt Kliński)
 2. Wody podziemne w prawie wodnym na tle postępowania i orzecznictwa administracyjnego (dr Wojciech Rejman)
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: shp@hydrogeolodzy.pl.

Dodano: 11.09.2013

Informujemy, że do 30 września br. Absolwenci Uniwersytetu Śląskiego mogą zgłosić swoje prace dyplomowe do „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową poszukującą innowacyjnych rozwiązań”. Nagrodę główną stanowią dowolne, wybrane z oferty Uniwersytetu Śląskiego studia podyplomowe. Więcej informacji o konkursie na stronie:
http://bk.us.edu.pl/student/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa-0.

Dodano: 11.09.2013

Informujemy, że Laboratorium Analiz Wody, w ramach projektu MODLAB, uzyskało nowy aparat - analizator rtęci DMA - 80.

Oznaczać na nim można zawartość rtęci w próbach: wody, roztworów, osadów, gleby i substancji stałych ( nieorganicznych i organicznych ).

Dodano: 29.08.2013

W dniu 20 września 2013 r. od godz. 10:00 do 18:00 w sali 001 Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbędzie się V-ta Konferencja Naukowa MŁODZI W PALEONTOLOGII, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Paleontologów „Paradoxides”, Katedrę Paleontologii i Stratygrafii oraz Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi.

Sponsorzy: Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Nauk o Ziemi im. Adriana Kina PHACOPS.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Program konferencji.
Materiały konferencyjne.

Dodano: 16.09.2013

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geomorfologii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej

Dodano: 30.07.2013

Konferencja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla (ICCP) i Towarzystwa Petrologii Organicznej (TSOP)

W dniach 25 sierpnia do 4 września 2013 r. na Wydziale Nauk o Ziemi odbywać się będą:
65. Konferencja Międzynarodowego Komitetu Petrologii Węgla (ICCP)
i 30. Konferencja Towarzystwa Petrologii Organicznej (TSOP).

Spotkania obu stowarzyszeń organizowane są co roku w wiodących ośrodkach naukowych. Ich celem jest ustalanie terminologii związanej z petrologią organiczną, opracowywanie klasyfikacji materii organicznej, występującej w węglu oraz innych skałach w formie rozproszonej, klasyfikacji składników mikroskopowych stałych odpadów z eksploatacji i utylizacji węgla oraz form materii organicznej występującej w środowisku. Szczegółowe informacje dostępne na stronie konferencji http://prac.us.edu.pl/~iccop-tsop-2013/

Dodano: 21.08.2013

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Geografii Fizycznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej

Dodano: 30.07.2013

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Geografii Ekonomicznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej

Dodano: 30.07.2013

Informujemy, że z początkiem lipca budynek laboratorium został podłączony do sieci informatycznej.
Aktywne gniazda sieciowe zostały oznaczone cyframi nieparzystymi.
W przypadku problemów z działaniem sieci prosimy o kontakt z Piotrem Manowskim.

Dodano: 4.07.2013

Informacja na temat nowego systemu odbioru odpadów na Wydziale Nauk o Ziemi więcej

Dodano: 24.06.2013

! ! ! UWAGA ! ! !
STUDENCI I ROKU GEOGRAFII (STUDIA LICENCJACKIE)

Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego ogłasza nabór do udziału w pracach badawczych więcej.

Dodano: 5.06.2013

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Aktualne problemy hydrogeochemii”


20-21 czerwca 2013, Sosnowiec
Więcej informacji na stronie: http://khgi.wnoz.us.edu.pl/HYDROGEOCHEMIA.html

Dodano: 19.06.2013

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Geologii Stosowanej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej

Dodano: 6.06.2013

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Paleontologii i Stratygrafii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej

Dodano: 5.06.2013

Informujemy, że zarząd fundacji PGNIG im. Ignacego Łukasiewicza już po raz piąty ogłosił konkurs na stypendia dla najlepszych studentów uczelni wyższych, kierunków technicznych o specjalności związanej z problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego więcej.

Dodano: 3.06.2013

II Śląskie Seminarium Aerozolowe
7 czerwca 2013 r. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego więcej.

Dodano: 6.06.2013

10 czerwca br. o godzinie 10:00 na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu rozpocznie się prezentacja rezultatów współpracy badawczej w ramach międzynarodowego projektu badawczego

RATIO-COAL - Poprawa jakości procesu karbonizacji węgla poprzez optymalizację składu paliwa stosowanego w mieszankach koksowniczych realizowanego w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali więcej. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Śląski Klub Profesorski, serdecznie zapraszają do udziału w ostatnim już przed wakacjami spotkaniu Klubu. Odbędzie się ono - w formie dyskusji panelowej - w piątek 7.06.2013 r. więcej.

Dodano: 3.06.2013

Dodano: 6.06.2013

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej

Dodano: 24.05.2013

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geomorfologii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej.

Dodano: 21.05.2013

Uprzejmie informujemy, iż 5 czerwca 2013 roku w godzinach 10.00 - 15.00 na deptaku uniwersyteckim (przed rektoratem) ustawione zostanie mobilne stoisko kariery, gdzie każdy student będzie mógł skonsultować swoje plany zawodowe z ekspertami z firmy Capgemini więcej.

Dodano: 29.05.2013

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach więcej.

Dodano: 21.05.2013

Wybierz Studenta Roku!

Drodzy Studenci i Doktoranci! Już 7. czerwca rozdane zostaną Wyróżnienia Rektora.
Jednak tym razem - macie coś do powiedzenia w tej sprawie!

Tak - to Wy zadecydujecie który z 27 nominowanych przez Komisję Konkursową zasłużył swoimi osiągnięciami i aktywnością na szczególny podziw i uznanie. Wasze zdanie zadecyduje o tym, kto spocznie na najwyższym miejscu na podium!

Już dzisiaj możecie wejść na stronę wyróżnień, zapoznać się z sylwetkami nominowanych - po czym przejść do strony głosowania i wybrać tego, który, Waszym zdaniem, jest najbardziej godny tego miana!

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa!. Głosowanie trwa do 2 czerwca 2013 r.

WYBIERZ NAJLEPSZEGO STUDENTA ROKU!

Dodano: 16.05.2013

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 28 maja 2013 r. o godz. 10.00 w sali 001 odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału.

Prof. dr hab. Grzegorz Racki - Konkursy na granty NCN okiem eksperta

Dr Zuzanna Bielec - Bąkowska - Silne wyże nad Europą

Dr hab. Mariusz Salamon - Mezozoiczna rewolucja morska - katalizator lub inhibitor ewolucji ?

Organizatorzy: Dr hab. Franciszek Kłosowski , Dr hab. inż. Jacek Różkowski , Prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski

Dodano: 10.05.2013

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Geofizyki PAN organizują pod patronatem honorowym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

XXXIV POLSKO - CZESKO - SŁOWACKIE SYMPOZJUM GEOFIZYKI GÓRNICZEJ I ŚRODOWISKOWEJ

26 - 29 maja 2013 , Targanice

- Tematyka sympozjum

Dodano: 10.05.2013

UWAGA !!!

Studenci WNOZ, którzy w dniu dzisiejszym (17.05.2013 r.) od godziny 12.30 wezmą udział w „Grze Miejskiej” organizowanej przez Samorząd Studencki będą usprawiedliwieni z nieobecności na zajęciach jeśli przedstawią Prowadzącym zaświadczenie wystawione przez Organizatorów.

Dziekan Prof. dr hab. Adam Idziak

Dodano: 17.05.2013

Z okazji Dnia Geografa ogłaszam konkurs adresowany do studentów geografii naszego wydziału (stacjonarnych i niestacjonarnych) na najlepszą pracę popularyzującą Systemy Informacji Geograficznej (GIS) na temat „Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej w badaniach geograficznych”. Jury będzie oceniało wartość merytoryczną pracyoraz oryginalność prezentowanych zagadnień.

Nagrodą główną jest roczna licencja na oprogramowanie ArcGIS 10.1 for Desktop Advanced ufundowane przez firmę ESRI Polska.

Prace na nośnikach elektronicznych należy składać w Dziekanacie studenckim
w terminie do 17 maja 2013 r.

Regulamin konkursu

Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Damian Absalon

Dodano: 24.04.2013

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO zapraszają na PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWA DOKTORSKĄ mgra Radosława Wróbla więcej

Dodano: 10.05.2013

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy pt: „Nauki polarne pod polska flagą” eksponowanej na Dzień Flagi RP w Sosnowcu - Plac Stulecia tzw „Patelnia” więcej.

Dodano: 30.04.2013

Uniwersytecki Ośrodek egzaminacyjny informuje o możliwości przystąpienia do egzaminów certyfikujących z zakresu oprogramowania Office firmy Microsoft więcej

Dodano: 18.04.2013

W dniach 8-11 maja w Warszawie odbędą się VI Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2013, które są kolejną odsłoną corocznych spotkań młodych studentów geofizyki, geologii i pokrewnych dziedzin. Warsztaty po raz pierwszy powstają dzięki współpracy Koła Naukowego Geofizyków Uniwersytetu Śląskiego, Koła Naukowego Geologii Stosowanej i Ochrony Środowiska oraz Koła Naukowego Geofizyków „LiH20” Uniwersytetu Warszawskiego.

Warsztaty GEOSFERA są skierowane przede wszystkim do studentów geofizyki i geologii, jednak nie ograniczają się tylko do tych dziedzin nauki, lecz są również otwarte dla spokrewnionych dyscyplin. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Studenckim Kołem Naukowym Geofizyków, informacje dostępne na stronie Koła: http://www.skngf.us.edu.pl

Dodano: 9.04.2013

Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi informuje, że został uruchomiony testowy dostęp do bazy GeoScience World.
GeoScience World to baza czasopism elektronicznych z zakresu nauk o Ziemi. Obejmuje zawartość 41 czasopism wydawanych przez 27 wydawców.
Czas trwania testu: 29.03.2013-30.04.2013

Dostęp: http://www.ciniba.edu.pl - źródła elektroniczne - testy i nowości

Dodano: 3.04.2013

Dzień Geografa

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk o Ziemi
Sosnowiec ul.Będzińska 60.

23.04.2013 w godz. 10.00 - 15.00

Program
Dodano: 16.04.2013

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych UŚ zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu spotkań z Absolwentami MSNP.
Damian KRAWCZYK, radca ministra w Departamencie Prawa Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych „Ekologizacja życia gospodarczego w Polsce - konieczność czy chimera unijnej biurokracji?”.
22.04.2013 r. godz. 11.00 .
sala sympozjalna II (WNS, ul. Bankowa 11)

Dodano: 18.04.2013

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Ekonomicznej więcej.

Dodano: 20.03.2013

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na szkolenia w ramach projektu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Celem projektu jest wspieranie kreatywności i innowacyjności środowiska akademickiego w zakresie przedsiębiorczości.
Najbliższe szkolenie - Finanse i rachunkowość (12 kwiecień 2013 r., godzina 9:00-17:30) więcej.

Dodano: 2.04.2013

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

9 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali 001 odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału.

Dr Krzysztof Wójcicki - „OSADY BIOGENNE W DORZECZU GÓRNEJ ODRY”

  Dr Michał Rakociński - „ZAPIS GÓRNODEWOŃSKICH GLOBALNYCH ZDARZEŃ BEZTLENOWYCH I ZMIANY ŚRODOWISKOWE NA POGRANICZU DEWON/KARBON NA PRZYKŁADZIE POLSKIEJ CZĘŚCI POŁUDNIOWEGO SZELFU LAURUSSII”  

Organizatorzy: dr hab. Franciszek Kłosowski , dr hab. inż. Jacek Różkowski , prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski

Dodano: 26.03.2013

Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego ogłaszam 3 kwietnia 2013 r. dniem rektorskim.

Prorektor ds. kształcenia i studentów
dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek

Dodano: 27.03.2013

Jesteś zainteresowany płatnymi stażami w firmach województwa śląskiego? Wybierz firmę i przyjdź na spotkanie 4 kwietnia 2013 r. na Uniwersytecie Śląskim więcej.

Dodano: 26.03.2013

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym w Polsce opracowaniem omawiającym prawne aspekty dotyczące obrotu minerałami o wysokich koncentracjach uranu i toru. Artykuł może być pomocny dla kolekcjonerów minerałów i skał. Treść artykułu

Dodano: 20.03.2013

Z uwagi na utrudnienia w komunikacji spowodowane strajkiem, ogłaszam godziny rektorskie 26 marca 2013 r. (wtorek) od godz. 8.00 do 11.30.

Prorektor ds. kształcenia i studentów
dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek

Dodano: 21.03.2013

Zapraszamy pracowników i studentów na spotkanie z prof. dr M.W.Lubczyńskim z International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) Uniwersytetu Twente (Holandia), w ramach którego odbędą sie dwie prezentacje:
 1. System Edukacji w ITC na Uniwersytecie Twente (Holandia); możliwości współpracy 25 marca godz. 13.00 sala 128
 2. Teledetekcja i jej zastosowanie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wodnych; możliwości współpracy 25 marca godz. 14.00 sala 128

Dodano: 21.03.2013Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych więcejDodano: 18.03.2013

DNI OTWARTE NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI - PROGRAM

Dodano: 21.03.2013LI MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA I GIEŁDA
MINERAŁÓW, SKAŁ I SKAMIENIAŁOŚCI
Wiosna 2013' 23 i 24 marca

więcej


Dodano: 12.03.2013

Uprzejmie informujemy, iż dzień 22 marca jest ogólnoświatowym dniem wody, który w 2013 roku jest obchodzony szczególnie uroczyście z uwagi na jubileusz 20-lecia jego proklamacji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów jest międzynarodowa współpraca wodna. Zapraszamy do uczestnictwa w obchodach Światowego Dnia Wody na Wydziale Nauk o Ziemi które będą odbywały sie 22 marca 2013 w Auli od godz. 12.00 zgodnie z załączonym programem.

Dodano: 12.03.2013

XX Sosnowieckie Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody

16 marca 2013 r. Wydział Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu więcej

Dodano: 12.03.2013

W ramach współpracy WNoZ i Fundacji Ekologicznej EKOTERM SILESIA odbędzie się spotkanie w siedzibie Fundacji w Rybniku i rekonesans terenowy celem przygotowania projektu w dniu 12.03.2012 o godz. 12:00. Spotkanie będzie dotyczyło:
 1. możliwości finansowania zgłoszonych projektów,
 2. wykorzystana energii słonecznej i wiatru,
 3. opracowania oceny potencjału energii wiatrowej w Gminie Rybnik,
 4. rekonesans terenowy (hałda przemysłowa) i badania terenowe prowadzone przy udziale Studenckiego Koła Geografów, co pozwoli na dalsze badania i opracowania takie jak: Przygotowanie pomiarów prędkości wiatru, instalacja stacji meteorologicznych, opracowanie danych, prace magisterskie.
Fundacja przedstawiła ofertę dla studentów, którzy mogą zgłaszać propozycję małych projektów ekologicznych lub dydaktycznych związanych z działalnością Fundacji finansowanych do 5000zł.
Zainteresowanych proszę o kontakt dr Zbigniew Caputa caputa@us.edu.pl

Dodano: 7.03.2013

DYŻURY PUNKTU KONSULTACYJNEGO

W dniu 12 marca br. Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ organizuje indywidualne konsultacje dla pracowników naukowych Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Konsultacje prowadzone będą przez pracowników Punktu Konsultacyjnego w ramach projektu „Nauka dla Gospodarki – efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach konsultacji będzie można uzyskać informację i skorzystać z doradztwa w zakresie: Termin i miejsce: 12 marca od godziny 10:00 do 14:00 - Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, Sosnowiec, sala Rady Wydziału

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ USŁUGI INFORMACYJNO - DORADCZEJ
mgr Monika Błaszczyk - specjalista ds. ochrony własności intelektualnej
mgr inż. Maria Kwarcińska - specjalista ds. doradztwa
tel. (32) 359 20 81, e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl

Dodano: 7.03.2013

Drodzy Studenci!

Ruszyła V edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego! Nagroda ta jest przeznaczona dla studentów, doktorantów i słuchaczy uczelni wykazujących się szczególnymi osiągnięciami i aktywnością. W zależności od kategorii, w której startuje kandydat, brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe, popularnonaukowe, artystyczne, kulturalne, sportowe, społeczne oraz ogólna aktywność w „życiu studenckim” jako takim.

Studenci, którzy chcą zgłosić swoją kandydaturę, znajdą wszystkie potrzebne dokumenty, wraz z obowiązującym regulaminem, na stronie: http://student.us.edu.pl/wyroznienia/

Przypominamy również, że po raz pierwszy istnieje możliwość proponowania kandydatów przez osoby trzecie - organizacje studenckie, instytucje związane ze studentami, a nawet kolegów-żaków! Jeśli znasz kogoś, kto według Ciebie zasługuje na wyróżnienie – zaproponuj jego kandydaturę na stronie: http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata

Termin przyjmowania wniosków na WNoZ - 15.03.2013 r.

Miejsce składania:

Dodano: 4.03.2013

W najbliższy wtorek, 5 marca 2013 o godz. 12.00 w sali 123 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zakończonej modernizacji budynku laboratorium naszego Wydziału, zrealizowanej w ramach projektu MODLAB.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych

dr Andrzej Tyc
Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju
Wydziału Nauk o Ziemi

Dodano: 28.02.2013

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 5 marca 2013 r. o godz. 10.00 w sali 001 odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału.

Dr Anna Runge - „Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski”

Dr Ewa Łupikasza - „Synoptyczne uwarunkowania ekstremalnych opadów w Europie”

Organizatorzy: dr hab. Franciszek Kłosowski , dr hab. inż. Jacek Różkowski , prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski

Dodano: 19.02.2013

Z przyjemnością informujemy, że Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Nauk o Ziemi organizuje w dniach 20-21.06.2013r. międzynarodową konferencję
HYDROGEOCHEMIA'13 nt.: „Aktualne problemy hydrogeochemii”.

Sesja referatowa odbędzie się w dniu 20.06.2013 r. na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu, natomiast przewidywana sesja terenowa odbędzie się w dniu 21.06.2013 r. i dotyczyć będzie problemów wpływu górnictwa na środowisko wodne w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym oraz zagadnień związanych z gospodarką wodną w rejonie Zbiornika Goczałkowickiego.

Jest to 14 edycja konferencji organizowanej we współpracy z Katedrą Hydrogeologii Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie oraz z Instytutem Geologii Inżynierskiej Wydziału Górniczo-Geologicznego Wyższej Szkoły Górniczej - Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, szczegółowe informacje na stronie:
http://khgi.wnoz.us.edu.pl/HYDROGEOCHEMIA.htm

Dodano: 19.02.2013

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym wydarzeniu organizowanym przez Biuro Karier UŚ.
„LICENCJAT I CO DALEJ?” to przedsięwzięcie dedykowane szczególnie studentom ostatniego roku studiów licencjackich, którzy mają wątpliwości dotyczące tego jak pokierować swoją zawodową przyszłością. Wszystkie wydarzenia w ramach akcji zostały zaplanowane tak, by uczestnicy mieli możliwość uzyskania jak najbardziej profesjonalnej wiedzy w ramach interesujących ich ścieżek rozwoju kariery więcej.

Dodano: 19.02.2013

Uniwersytet Śląski Ogłasza konkurs ofert , na wynajem pomieszczenia bufetu zlokalizowanego w budynku Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu przy ul Będzińskiej 60.

- Pełna treść ogłoszenia.

- Projekt umowy.

Dodano: 31.01.2013

Szanowni Czytelnicy,
Uprzejmie informujemy, że z uwagi na reinstalację sytemu bibliotecznego PROLIB w dniach 9 - 18 lutego 2013 nie będzie możliwości zamawiania, rezerwacji i wypożyczania książek za pomocą katalogu OPAC.

Wypożyczalnia BWNoZ będzie przyjmować jedynie zwroty książek oraz potwierdzać karty obiegowe.
Przepraszamy za utrudnienia.

Dodano: 30.01.2013

Konkurs na projekty badawcze dla młodych naukowców i doktorantów 2013

W dniu 14.01.2013 uruchomiony został nabór wniosków w ramach wewnętrznego konkursu na projekty badawcze finansowane z dotacji dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich Wydziału Nauk o Ziemi. Regulamin konkursu oraz wzór wniosku aplikacyjnego znajduje się tutaj. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w Wydziałowej Pracowni Obsługi Dydaktyki i Prac Badawczych do 15 lutego 2013. Wyniki kwalifikacji wniosków (listy rankingowe) zostaną zatwierdzone na początku marca 2013, natomiast decyzja o finansowaniu projektów z list nastąpi po otrzymaniu dotacji przez Wydział.

Dodano: 15.01.2013

Szanowni Państwo,

W środę 13.02.2013 o godzinie 11.00 (sala 001) zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Centrum Kształcenia na Odległość UŚ (CKO UŚ), w ramach którego odbędzie się prezentacja możliwości platformy e-learning (MOODLE).

Podczas spotkania zostaną przedstawione różnorodne sposoby wykorzystania platformy do: Prezentacja obejmie również wyjaśnienie metod tworzenia kursów i pomocy jaką oferuje CKO UŚ w przygotowaniu kursów na platformach, aby odciążyć pracowników naukowych od zapoznawania się z nowym środowiskiem. Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 66/2012 od semestru letniego możliwe jest prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wliczanych do pensum dydaktycznego.

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi,
Prof. dr hab. Adam Idziak

Dodano: 31.01.2013

Informujemy, że w dniu 1 lutego 2013 roku na stronie internetowej Biura Karier UŚ został uruchomiony serwis biurokarier.edu.pl, który zastąpił dotychczasową bazę ofert pracy i CV.

Jej zawartość, a więc oferty pracy oraz CV kandydatów, będzie dostępna w starej formie do końca lutego br. Po tym okresie zostanie jednak całkowicie wyłączona.

W związku z tym już teraz zachęcamy do zapoznania się z informacjami o serwisie biurokarier.edu.pl.

Dodano: 5.02.2013

Zapraszamy Pracowników i Studentów na spotkanie w ramach współpracy z Fundacją Ekoterm-Silesia:
Finansowanie pomysłów i projektów studenckich
Nowe projekty innowacje i pomysły poszanowania energii w mieście  więcej.

Dodano: 29.01.2013

Uprzejmie informujemy, iż dnia 05.02.2013 roku (wtorek) w godzinach od 10.00 do 13.00 w Dziekanacie p.117 będą wydawane ( pracownikom Wydziału ) druki rozliczeń za rok ubiegły - PIT 2012.

Dodano: 29.01.2013

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Klimatologii więcej.

Dodano: 21.01.2013

Portal Więc Jestem! serdecznie zaprasza na ostatni już prowadzony w ramach kampanii „Co nas spina? Studencie zadbaj o swoją psychikę!” pokaz filmowy.

W dniu 4 luty o godzinie 18.00 odbędzie się pokaz filmu „Pająk” połączony z dyskusją tematyczną poruszającą temat schizofrenii, której gościem specjalnym będzie dr Kasper Czech - psycholog, terapeuta więcej.

Dodano: 31.01.2013

Pragniemy poinformować, że w tym roku Wydział Nauk o Ziemi (Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii) jest głównym organizatorem 65. zjazdu ICCP (International Commettee for Coal and Organic Petrology) oraz 30. zjazdu TSOP (The Society for Organic Petrology). Wspomniana, międzynarodowa konferencja odbędzie się w dniach 25 sierpień - 4 wrzesień 2013 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Zapraszamy chętnych do udziału. Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://prac.us.edu.pl/~iccop-tsop-2013/

Dodano: 21.01.2013

Pracownicy Muzeum Wydziału Nauk o Ziemi UŚ serdecznie zapraszają do odwiedzania strony muzealnej, która powstała na portalu facebook.com. Obecnie można znaleźć tam m.in. zdjęcia z 21. finału WOŚP w Rybniku, gdzie przedstawiciele samorządu studenckiego WNoZ i pracownicy Muzeum brali czynny udział w festynie WOŚP oraz promowali Wydział i jego kierunki jak również popularyzowali wiedzę przyrodniczą. Bezpośredni link na stronę.

Dodano: 21.01.2013

Studenci, doktoranci i nauczyciele akademiccy mogą już oddawać głosy na jeden z dwunastu filmów, nadesłanych przez studenckie koła naukowe i zespoły artystyczne w plebiscycie studenckiego ruchu naukowego StRUŚ, zorganizowanym przez Biuro Wsparcia Studenta, studencki serwis rozwoju Więc Jestem! i telewizję internetową Uniwersytetu Śląskiego.

Filmy są dostępne na stronach UŚ TV oraz serwisu Więc Jestem!, a wybór odbywa się za pośrednictwem systemu USOSWeb.

Potrwa on do 4 lutego br. włącznie, zachęcamy do odwiedzenia i zalogowania się na stronie głosowania. Nagrody finansowe w łącznej kwocie 3 tys. zł, ustanowione przez Prorektora ds. kształcenia i studentów dr. hab. prof. UŚ Ryszarda Koziołka, zostaną przekazane na działalność zwycięskich kół.

Dodano: 21.01.2013

Katedra Geologii Podstawowej zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład i prezentację firmy TPI z Krakowa pt. „Skaning laserowy 3D”. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2013 roku (godz. 13.30-15.30) na Wydziale Nauk o Ziemi w auli A.

Dodano: 15.01.2013

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 22 stycznia o godz. 10.00 w sali 001 odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału.

Prof. UO dr hab. Stanisław Koziarski - „Przekształcenia infrastruktury transportowej w Polsce”

Dr Michał Zatoń - „Rozwój zespołów mobilnego twardego podłoża - przykład z jurajskich iłów rudonośnych obszaru Polski”

Zapraszamy!
Organizatorzy: dr hab. Franciszek Kłosowski , dr hab. inż. Jacek Różkowski , prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski

Dodano: 15.01.2013

I Festiwal Podróżniczy

Festiwal organizowany jest w dniach 15-17 stycznia 2013 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

Jego ideą jest szerzenie miłości do podróży, poznawania nowych zakątków, zarówno naszego kraju, jak i świata oraz wykrzesania w sobie pasji na całe życie, gdyż "człowiek bez pasji, to człowiek bez celu".

Przez trzy dni festiwalu uczniowie biorą udział w różnorodnych konkursach, aby w dniu zakończenia Festiwalu zostać nagrodzonym rozmaitymi nagrodami i upominkami.

Wśród zaproszonych gości są między innymi Martyna Wojciechowska, Mieczysław Bieniek, Aleksandra Dzik, Ekipa "Busem przez świat", Fundacja Jaśka Meli "Poza Horyzonty".

Dodano: 10.01.2013

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Geologii Podstawowej więcej.

Dodano: 2.01.2013

9 stycznia 2013 r. Biuro Karier, Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych oraz firma Steria zapraszają wszystkich zainteresowanych na warsztaty z kreatywnego pisania dokumentów aplikacyjnych więcej.

Dodano: 4.01.2013

Portal Więc Jestem! serdecznie zaprasza na pokaz filmu „Requiem” połączony z dyskusją, której gościem będzie dr Jarosław Polak.

Pokaz odbędzie się 8 stycznia o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Filmowej (Kino Kosmos) w Katowicach.

Cena biletu studenckiego wynosi 8 zł, normalnego 10 zł. Bilety do kupienia w kasie kina.

Pokaz organizowany jest przez portal Więc Jestem i Centrum Sztuki Filmowej w ramach kampanii „Co nas spina? Studencie zadbaj o swoją psychikę!”.

Dodano: 4.01.2013

Uprzejmie informuję, że Uniwersytet Śląski pozyskał sponsora - firmę PZU SA , która zakupiła na potrzeby Uczelni 10 defibrylatorów. W trosce o jak najlepszą dostępność dla największej liczby osób, defibrylator został przekazany również dla naszego Wydziału.

Defibrylator zamontowany został na parterze budynku dydaktycznego w okolicy recepcji.

Z wyrazami szacunku prof.dr hab. Adam Idziak

Dodano: 19.12.2012

ZEBRANIE NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI

Dnia 18 grudnia o godz. 10.00 w sali 001 odbędzie się zebranie naukowe, na które zapraszamy Członków Społeczności Akademickiej Wydziału.

Dr hab. Dariusz Malczewski
„Charakterystyka stanu metamiktycznego przy użyciu metod spektroskopowych”

Dr Jacek Petryszyn
„Relacja z Kongresu Międzynarodowej Unii Geograficznej - IGC Cologne 2012”

Zapraszamy!

Organizatorzy
dr hab. Franciszek Kłosowski    dr hab. inż. Jacek Różkowski    Prof. UŚ dr hab. Leszek Marynowski

Dodano: 12.12.2012

SUKCESY NASZYCH DOKTORANTÓW

W dniach 14-16 listopada odbyła się ogólnopolska, 5 konferencja naukowa „Modelowanie przepływu wód podziemnych”. Organizatorami konferencji byli: Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Uniwersytetu Śląskiego, Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy oraz Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów (IAH). Konferencja była objęta patronatem honorowym Głównego Geologa Kraju, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Piotra Woźniaka.

Na konferencji w ciągu 2 dni obrad wygłoszono 19 referatów w trakcie 5 sesji plenarnych. Oddzielną sesją była sesja posterowa, na której zaprezentowano 24 postery przygotowane przede wszystkim przez młodych hydrogeologów więcej.

Dodano: 5.12.2012

Polscy paleontolodzy opisali kopalne szkarłupnie ze środowisk hipersalinarnych

Zespół naukowców kierowany przez dr hab. Mariusza Salamona z Wydziału Nauk o Ziemi (wespół z dr Robertem Niedźwiedzkim z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Przemysławem Gorzelakiem z Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie oraz mgr Rafałem Lachem i mgr Tomaszem Brachańcem; obaj z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ) opisał na łamach prestiżowego czasopisma PLoS ONE (IF 4.1) kopalne wężowidła występujące w środowiskach hypersalinarnych:
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0049798

Dotychczas kopalne szkarłupnie uważane były za grupę zwierząt stenohalinowych, tj. żyjących w zbiornikach o zasoleniu 33% - 35%. Obecnie, na podstawie nowych danych paleontologicznych, sedymentologicznych, petrograficznych i geochemicznych dowiedziono, że w przeszłości geologicznej mogły one żyć w warunkach o znacznie wyższym zasoleniu; podobnie jak niektóre dzisiejsze gatunki. Zaburza to dotychczasowy obraz, który nakazywał traktować tę grupę zwierząt, jako wskaźnik warunków typowo morskich.

Artykuł opublikowany w PLoS ONE doczekał się streszczenia w jednym z najbardziej opiniotwórczych naukowo magazynów świata (Nature). Wzmiankę na jego temat umieszczono w środowym wydaniu Nature w sekcji Research Highlights (http://www.nature.com/nature/journal/v491/n7426/full/491641b.html).

Dodano: 1.12.2012

Przymierzając się do działań , których celem będzie otwarcie żłobka na terenie Osiedla Akademickiego w Katowicach-Ligocie, Biuro Wsparcia Studenta Uniwersytetu Śląskiego zwraca się z prośbą o informacje na temat studentów wychowujących małe dzieci, którzy potencjalnie chcieliby skorzystać z takiej formy pomocy. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie tego faktu do Dziekanatu WNoZ w terminie do 6 grudnia 2012 r.

Dodano: 5.12.2012

Szkolenia i zagraniczne wyjazdy studyjne dla naukowców

Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rekrutuje pracowników naukowych z całej Polski do udziału w szkoleniach z zarządzania projektami badawczymi,komercjalizacji badań, funkcjonowania spółek spin off.Większość uczestników szkoleń weźmierównież udział w wizytach studyjnych realizowanych w Wielkiej Brytanii lub Finlandii. Więcej informacji...

Dodano: 19.11.2012

Rusza drugi nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu DoktoRIS

Jesteś DOKTORANTEM - weź udział w naszym PROJEKCIE. Zostając STYPENDYSTĄ otrzymasz wsparcie finansowe dla Twoich badań. Spraw, żeby ich efekt mógł zostać wykorzystany w praktyce i przyczynił się do rozwoju gospodarczego regionu.

Projekt „DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” realizowany jest od 2011 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).

Celem Projektu jest wsparcie pracy naukowej doktorantów i doktorantek kształcących się w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz przygotowujących pracę doktorską w zakresie i tematyce wpisującej się w KLUCZOWE OBSZARY TECHNOLOGICZNE - uznane za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu. Dotychczasowi Stypendyści projektu DoktoRIS uczestniczą w projekcie na niezmienionych zasadach Więcej informacji na stronie www.doktoris.us.edu.pl

NABÓR WNIOSKÓW TRWA W DNIACH OD 29 PAŹDZIERNIKA DO 30 LISTOPADA 2012 R.

Dodano: 16.11.2012

Konferencja inaugurująca projekt Eko-staż

20 listopada o godzinie 10:00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie konferencja pt. „Rola partnerstwa sektora MŚP oraz B+R na rzecz wspierania innowacji w regionie”.

Konferencja rozpoczyna projekt Eko-staż - program płatnych staży dla 50 pracowników naukowych śląskich uczelni w przedsiębiorstwach branży eko na terenie regionu. Celem projektu jest zwiększenie efektywności transferu akademickiej wiedzy do gospodarki i wzmocnienie powiązania sfery Badań i Rozwoju z przedsiębiorstwami.

Projekt Eko-staż realizowany jest przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Naczelną Organizacją Techniczną FSNT Rada Miejska w Gliwicach, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W załączeniu znajdą Państwo program konferencji, a także kartę zgłoszenia uczestnictwa.

Więcej informacji o projekcie i konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: www.ekostaz.pl Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych oraz przedsiębiorców do wzięcia udziału w konferencji.

Dodano: 13.11.2012

OBWIESZCZENIE
Wydziałowej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk o Ziemi UŚ


Wybory do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbędą się w dn. 15.11.2012 oraz 17.11.2012.
Pełny tekst obwieszczenia.

Dodano: 31.10.2012

Gra studencka

Zapraszamy wszystkich sympatyków Systemów Informacji Geograficznej (GIS) na spotkanie, które odbędzie się dnia 14 listopada 2012 r. z okazji Światowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej.

Wydarzenie adresowane jest nie tylko do naukowców i studentów, ale również przedstawicieli biznesu, administracji rządowej i samorządowej oraz uczniów szkół średnich.

Seminarium GISDay 2012 odbędzie się w Sosnowcu, na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w godzinach od 12.00 do 17.00 w Auli A na I piętrze.

- Program GIS DAY 1012

Dodano: 15.10.2012

Serdecznie zapraszamy do udziału w grze studenckiej, która rozpocznie się 13 listopada o godz. 10.30 na deptaku przed Rektoratem , na ul. Bankowej. Będzie to gra o charakterze RPG, w której studenci będą mieli szansę zdobyć cenne nagrody. Gra odbędzie się w ramach inauguracji kampanii „Co nas spina! Studencie zadbaj o swoją psychikę!” .

Po zakończeniu gry wszyscy zainteresowanie będą mieli okazję uczestniczyć w krótkich warsztatach krzyku i uśmiechu oraz zapoznać się z twórczością studentów UŚ. Więcej informacji na stronie www.wiecjestem.us.edu.pl/co-nas-spina

Dodano: 9.11.2012

50 Jubileuszowa Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości
Jesień 2012'
10 i 11 listopada
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

Już po raz 50 - ty Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego będzie gościł Wystawców, Kolekcjonerów i Sympatyków gemmologii, mineralogii i paleontologii.

Wśród wielu prezentowanych na giełdzie okazów będzie można podziwiać kolorowe i zróżnicowane pod względem formy minerały i skamieniałości pochodzące z różnych zakątków świata. Istnieje także możliwość zakupu minerałów, skamieniałości oraz biżuterii wykonanej z naturalnych materiałów.

Zapraszamy wszystkich sympatyków Nauk o Ziemi do wizyty w sobotę lub niedzielę na WNoZ. W sobotę o godz. 17.00 odbędzie się otwarta, 50 jubileuszowa sesja popularnonaukowa.

50 - ta Sesja Gemmologiczno-Paleontologiczna Sobota (10 listopada) godz. 17.00 Wydział Nauk o Ziemi - Aula Międzywydziałowa

Zabójcze piękno? O kolekcjonowaniu minerałów promieniotwórczych - Prof. dr hab. Janusz Janeczek (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski)

Brylanty z grafitu - Dr Włodzimierz Łapot (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski)

Piękno minerałów wykwitających na palących się hałdach powęglowych Górnego Śląska - Dr Justyna Ciesielczuk, dr hab. Magdalena Misz-Kennan, mgr Tomasz Krzykawski (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski)

Prawdziwy wehikuł czasu - Dr Andrzej Boczarowski (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski)

Dodano: 6.11.2012

W związku z jutrzejszym wydarzeniem - 18.10.2012 r. „Kapsuła Czasu” na prośbę Samorządu Studenckiego Pan Dziekan Prof. Adam Idziak ogłasza od 12.00 do 14.00 godziny dziekańskie.

Dodano: 17.10.2012

Tempora mutantur et nos mutamur in illis
Owidiusz
Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi

Wydarzenie: Zakopanie „Kapsuły Czasu”
Gdzie?: Wydział Nauk o Ziemi UŚ - obok Tyranozaura!
Kiedy?: 18 października 2012r., godz. 12:00

Samorząd Studencki Wydziału Nauk o Ziemi ma zaszczyt zaprosić Was do wzięcia udziału w historycznym wydarzeniu zakopania Kapsuły Czasu!

We współpracy z Samorządem Uczniowskim IV LO im. Stanisława Staszica oraz Samorządem Uczniowskim II LO im. Emilii Plater postanowiliśmy uwiecznić rozdział historii, który obecnie piszemy.

List „do samego siebie” za 25 lat? Dokładnie tak! Masz niepowtarzalną okazję, aby opisać swoje plany na przyszłość , poglądy, idee i marzenia, zamknąć na ćwierć wieku pod opieką Zuzi! A wszystko to aby przekonać się jak zadziałał na nas ten czas. List należy zaadresować (imię nazwisko, kierunek, rok) oraz umieszczony w kopercie (polecamy za-laminowanie na wszelki wypadek) pozostawić w pudełku przy portierni lub bezpośrednio do członków WRSS.

Wszystkie listy zostaną złożone w Kapsule Czasu, którą w ten czwartek zakopiemy przed naszym wydziałem. Gorąco zachęcamy do udziału i napisania listu wszystkich pracowników, studentów oraz absolwentów naszego wydziału

PS: listy zbieramy do wczesnego czwartkowego poranka :)

Dodano: 16.10.2012

Dr Dariusz Ignatiuk (Kierownik Wyprawy) oraz mgr Marta Kondracka (Geofizyk) uczestniczą w XXXV Wyprawie Polarnej PAN na Spitsbergen (http://www.hornsund.com/).

XXXV Wyprawa w skład której wchodzi 10 osób prowadzi badania oraz utrzymuje infrastrukturę stacyjną przez cały rok (od lipca 2012 do lipca 2013). Polska Stacja Polarna prowadzi ciągły monitoring środowiskowy, meteorologiczny oraz badania geofizyczne, geochemiczne oraz geodezyjne. Głównym obiektem badań jest Lodowiec Hansa, Fiord Hornsund oraz bezpośrednie otoczenie Stacji.


Zdjęcia do obejrzenia w galerii


Ze Stacją od lat 70-tych związana jest grupa glacjologiczna Uniwersytetu Śląskiego prowadzona przez profesora Jacka Janię. W ostatnich latach pracownicy Uniwersytetu Śląskiego realizują w rejonie Południowego Spitsbergenu liczne projekty międzynarodowe, są to m.in.:
ice2sea (http://www.ice2sea.eu/)
SvalGlac (http://svalglac.eu/)
AWAKE (http://www.iopan.gda.pl/projects/AWAKE/).

Wyniki prowadzonych badań publikowane są na bieżąco w czasopismach z listy filadelfijskiej m.in. Journal of Glaciology lub Polish Polar Research.

Dodano: 8.10.2012

Szkolenie „Zarządzanie własnością intelektualną”

Od października rozpoczynamy kolejny cykl bezpłatnych szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Uniwersytetu Śląskiego pt. „ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ”. Poprowadzi je Rzecznik Patentowy UŚ mgr Mariusz Grzesiczak. Szkolenia z tematyki zarządzania własnością intelektualną, ochroną patentową innowacyjnymi rozwiązaniami oraz transferem wiedzy do biznesu mają na celu podniesienie świadomości pracowników naukowych oraz doktorantów Uniwersytetu w obszarze możliwości transferu innowacyjnych rozwiązań do gospodarki. Cykl szkoleń jest organizowany w ramach projektu „Promocja idei komercjalizacji własności intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, realizowanego w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany jest przez Biuro Współpracy z Gospodarką.

Więcej informacji oraz zapisy:
Adrian Król, Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ
a.krol@us.edu.pl 32 359 22 71

Dodano: 6.10.2012

Uwaga - Dodatkowy nabór na kierunek Geofizyka (studia stacjonarne II stopnia)
Internetowa rejestracja: 27.09 - 15.10.2012.
Przyjmowanie dokumentów: 10.10 - 15.10.2012.

Dodano: 27.09.2012

Uwaga - Zajęcia dydaktyczne wszystkich kierunków studiów ( z wyjątkiem I roku - studia I stopnia oraz I roku - geografia i geologia studia II stopnia) rozpoczynają się 4 pażdziernika.

I rok rozpoczyna zajęcia 8 pażdziernika.
I rok MU geologia,geografia rozpoczyna zajęcia 10 października.

Dodano: 28.09.2012

Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi działająca w ramach sieci biblioteczno-informacyjnej Uniwersytetu Śląskiego informuje:

- została uruchomiona możliwość zamawiania, rezerwacji i prolongat książek za pomocą systemu OPAC (sygnatury BNZ),
- nowi użytkownicy systemu dokonują zapisu online za pomocą elektronicznego formularza (www.bg.us.edu.pl - „Rejestracja online-zapisz sie do biblioteki” lub www.bg.us.edu - OPAC - „loguj” - „rejestracja nowych czytelników”)

Przypominamy:

- użytkownik jest zobowiązany sam kontrolować stan swojego konta w systemie OPAC (m.in. dokonywać prolongat samodzielnie przed upływem terminu zwrotu oraz zwracać wypożyczone książki w odpowiednim terminie).
- za nieterminowe zwroty system nalicza kary.

Szczegółowych informacji udzielają dyżurujący bibliotekarze

Dodano: 29.09.2012

DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU NAUK o ZIEMI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

mają zaszczyt zaprosić

na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2012/2013
39. w historii Wydziału Nauk o Ziemi

która odbędzie się w dniu 3 października 2012 roku o godzinie 11:00
w Międzywydziałowej Auli przy Wydziale Nauk o Ziemi ul. Będzińska 60

Wykład inauguracyjny pt.: „Z gagatem przez wieki” wygłosi Dr hab. Magdalena Misz-Kennan

Uprzejmie prosimy Studentów I-szych lat studiów o przybycie na godz. 10:30

Dodano: 17.09.2012

W dniu 1 października br. o godzinie 18.00 odprawiona zostanie w pobliskim Kościele pw. św Tomasza msza święta w intencji pracowników Wydziału Nauk o Ziemi.

Wszystkich serdecznie zapraszam.
dr hab. Wojciech Dobiński

Dodano: 27.09.2012

UWAGA STUDENCI !!!

UPRZEJMIE INFORMUJEMY O TERMINE SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM MINISTRA NA ROK AKADEMINCKI 2012/2013
- 20 WRZEŚNIA 2012 r.
(POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI : 25 WRZEŚNIA 2012 r.)

Dodano: 09.07.2012

Konkurs na kierunki zamawiane 2012 rozstrzygnięty !!

Projekt złożony przez Uniwersytet Śląski pt: GEOFUTURE - Geofizyka w gospodarce przyszłości uzyskał najwyższą ocenę (128,5 pkt.) spośród wszystkich 260 ocenianych projektów w konkursie 2012r. na kierunki zamawiane. 126 projektów zostało ocenionych pozytywnie (93 zakwalifikowano do współfinansowania).

Celem projektu jest zwiększenie ilości absolwentów i podniesienie jakości kształcenia na pierwszym stopniu studiów kierunku zamawianego Geofizyka prowadzonego na WNoZ i WMFiCh Uniwersytetu Śląskiego.

Współfinansowanie projektu: 1 457 564 zł

Okres realizacji: 1.06.2012r. do 30.11.2015r.

Znacząca część środków jest przeznaczona na stypendia. Dla 50% studentów (liczone od liczby bazowej 40) zostaną przyznane stypendia miesięcznie w wysokości 1000 zł . W pierwszym semestrze (od października 2012 do marca 2013) kryterium przyznawania stypendiów zostanie oparte o wyniki z egzaminu maturalnego. Możliwość pobierania stypendiów będzie istniała przez cały okres realizacji projektu tj. do 2015 roku. Studenci mogą także pobierać inne stypendia np. naukowe lub socjalne.

Projekt „GEOFUTURE - Geofizyka w gospodarce przyszłości” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 - Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wyniki konkursu 2012 są dostępne na stronie www

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Dodano: 20.06.2012

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Geologii Podstawowej.
Więcej informacji...

Dodano: 6.09.2012

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geologii Podstawowej.
Więcej informacji...

Dodano: 6.09.2012

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Klimatologii.
Więcej informacji...

Dodano: 20.08.2012

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Geologii Stosowanej.
Więcej informacji...

Dodano: 07.08.2012

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej.
Więcej informacji...

Dodano: 07.08.2012

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geologii Podstawowej.
Więcej informacji...

Dodano: 07.08.2012

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Ekonomicznej.
Więcej informacji...

Dodano: 07.08.2012

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Geografii Fizycznej.
Więcej informacji...

Dodano: 07.08.2012

14 i 15 czerwca br. w Hotelu Ostaniec w Podlesicach odbędzie się organizowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Ogólnopolska Konferencja Naukowa dotycząca zachowanie unikatowych walorów przyrodniczych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

W programie przewidziano między innymi prezentację referatów zaproszonych gości, sesje terenowe w rezerwacie Góra Zborów, na grzędzie skalnej Mirów – Bobolice, a także zwiedzanie nowej podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Głębokiej położonej na terenie rezerwatu.

Najważniejszym celem wydarzenia jest wypracowanie, na bazie różnorodnych doświadczeń i uwarunkowań regionalnych, wniosków prowadzących do właściwej ochrony elementów przyrody na terenach chronionych. Równie ważne z punktu widzenia organizatorów jest zainicjowanie kontaktów organów ochrony przyrody i naukowców z przedstawicielami lokalnych społeczności, oraz co za tym idzie, promowanie wśród tych ostatnich dobrych praktyk i postaw w ochronie przyrody.

Dodano: 13.06.2012

Pragniemy bardzo serdecznie zaprosić na XXXIV Sympozjum Polarne, które odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2012 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Program można znaleźć na stronie: http://sympozjumpolarne2012.us.edu.pl/program.html.

Spodziewamy się udziału ponad 160 uczestników z całej Polski oraz z zagranicy. Uroczyste otwarcie nastąpi dnia 14 czerwca 2012 r. o godz. 15.00 w Auli Wydziału Nauk o Ziemi w SosnowcuDodano: 12.06.2012

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 roku, o godz. 10.30 (przed kolokwium hab. dr. M. Misz-Kennan) odbędzie się zebranie wyborcze samodzielnych pracowników nauki (sala Rady Wydziału), na którym zostanie wybrany, z tej grupy pracowniczej, 1 Przedstawiciel do Senatu.

Natomiast w dniu 13 czerwca 2012 roku odbędą się dwa zebrania wyborcze (sala nr 001):
o 10-tej - grupa pozostałych nauczycieli akademickich - wybór 1 Przedstawiciela do Senatu i 14 Przedstawicieli do Rady Wydziału,
o 12-tej - grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - wybór 4 Przedstawicieli do Rady Wydziału.

Sekretarz WKW
Mgr Grażyna Kobus

Dodano: 30.05.2012

Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu serdeczne zaprasza na spotkanie poświęcone relacji z wyjazdu do Hiszpanii, które odbędzie się 11.06.12 (poniedziałek) o godzinie 10.30 w auli.

Zapraszamy zarówno uczestników jak i gości chcących w przyszłości podróżować z naszą Katedrą.

Dodano: 5.06.2012

Dnia 11 czerwca 2012r. o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie wyposażenia laboratoriów w meble. Zainteresowanych prosimy o przybycie do sali Rady Wydziału.

Dodano: 4.06.2012

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Więcej informacji ...

Dodano: 16.05.2012

KOMUNIKAT WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WNoZ

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że dnia 8 maja 2012 r. odbyły się Wybory Dziekana i Prodziekanów Wydziału.

W wyniku przeprowadzonych głosowań Kolegium Elektorów WNoZ wybrało następujące osoby do pełnienia funkcji w Kadencji 2012 - 2016:

Dziekan - Prof. zw. dr hab. Adam Idziak
Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju - Dr Andrzej Tyc
Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji - Dr hab. Jerzy Cabała
Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich - Dr Damian Absalon

Dodano: 10.05.2012

Szanowni Czytelnicy! Informujemy, że w dniach od 18 maja (godz. 18:00) do 26 maja, z powodu reinstalacji systemu bibliotecznego nie będzie możliwości zamawiania, rezerwacji, wypożyczeń i prolongat książek w Bibliotece UŚ i bibliotekach specjalistycznych. Zbiory będą udostępniane na miejscu - w czytelniach. W Wypożyczalni nadal będą przyjmowane zwroty książek oraz potwierdzane karty obiegowe. Prosimy Państwa o zrozumienie i współpracę oraz przypominamy o możliwości korzystania z naszych zasobów cyfrowych. O możliwym wcześniejszym wznowieniu wypożyczeń powiadomimy odrębnym komunikatem.

Przepraszamy za utrudnienia!

Dodano: 17.05.2012

Dnia 18.05.2012 o godz. 10.00 nastąpi otwarcie nowej, podziemnej trasy turystycznej w Jaskini Głębokiej, w rezerwacie przyrody Góra Zborów.

Zapraszamy pracowników i studentów do Podlesic,
w pobliżu parkingu przy Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury.

Dodano: 16.05.2012

UWAGA STUDENCI I ROKU GEOGRAFII (STUDIA LICENCJACKIE)!

Katedra Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ogłasza nabór do udziału w pracach badawczych.

Zapraszamy do realizacji indywidualnych tematów badawczych w ramach zagadnień:
 1. Datowania dendrochronologiczne procesów geomorfologicznych w górach średnich i wysokich
 2. Rekonstrukcja oddziaływania człowieka na zlewnie cieków i ich rewitalizacja
 3. Warunki powstawania i specyfika osuwisk w podłożu krystalicznym
 4. Metoda oznaczania aktywności osuwiskowej stoków górskich
Szczegółowe informacje.   Formularz zgłoszeniowy.   Ogłoszenie.

Dodano: 21.04.2012

Dziekan Prof. dr hab. Adam Idziak uprzejmie informuje, że spotkanie dotyczące KRK dla kierunku geologia odbędzie się w dniu 9 maja br. o godz. 10.00 w Auli A. Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o przybycie, będzie to początek zapowiadanej dyskusji w sprawie zmian w programie kształcenia dla kierunku geologia. Materiały do pobrania.

Dodano: 26.04.2012

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym tj. 23.04.2012 r. w Sali Koncertowej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - „Zielony Czek”. Milo mi zakomunikować, że Laureatem nagrody w kategorii prace badawcze został Pan Prof. UŚ dr hab. Stanisław Czaja autor monografii „Powodzie w dorzeczu Górnej Odry”. Nominowaną do nagrody w kategorii popularyzacji wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży była również Pani Mgr Ewa Budziszewska-Karwowska.
W imieniu władz Wydziału oraz całej społeczności akademickiej składam serdeczne gratulacje.

Dziekan Prof. dr hab. Adam Idziak

Dodano: 23.04.2012

Polscy paleontolodzy odkryli zapis ewolucyjnego wyścigu zbrojeń trwającego od 250 mln lat

Długofalowe interakcje drapieżnik - ofiara były kluczowym czynnikiem w ewolucji dawnych ekosystemów morskich. Wyniki badań prowadzonych na szkarłupniach polsko - amerykański zespół paleontologów opublikował w prestiżowym interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (w skrócie PNAS).

Więcej informacji...

Dodano: 18.04.2012

Zmiany w procedurze składania prac dyplomowych i przystępowania do egzaminu dyplomowego

Drodzy Studenci,

Zbliżający się koniec studiów wiąże się z nowymi wyzwaniami i wieloma zmianami w Waszym życiu. Dla wielu z Was będzie to początek pracy zawodowej i dalszego rozwoju osobistego. Kierując się chęcią utrzymania kontaktu ze swoimi absolwentami Uniwersytet Śląski zaprasza do przystąpienia do Bazy Absolwentów.

Rejestracja w Bazie daje możliwość otrzymywania informacji na temat bieżących wydarzeń w życiu Uczelni, oferty edukacyjnej skierowanej do absolwentów oraz zaproszeń do uczestnictwa w projektach badawczych, takich jak badanie losów zawodowych absolwentów, jakości kształcenia i wielu innych.

Więcej informacji...

Dodano: 18.04.2012

XX Dni Ziemi w Sosnowcu
Sosnowiec kwiecień-maj-czerwiec 2012


Program Dni Ziemi

Dodano: 16.04.2012

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wybory Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi odbędą sie 8 maja 2012r. w sali 001.

W terminie od 18 do 30 kwietnia przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na Dziekana. Zgłoszenia należy składać do sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej Grażyny Kobus p.117.

Dodano: 6.04.2012

Szanowni Państwo

Katedra Klimatologii przy Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na Jubileuszową Konferencję Naukową

ROLA CYRKULACJI ATMOSFERY W KSZTAŁTOWANIU KLIMATU

dedykowaną prof. zw. dr hab. Tadeuszowi Niedźwiedziowi

Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2012 roku w Sosnowcu.

Bloki tematyczne: Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Dodano: 18.04.2012

INFORMACJA O ZEBRANIU ZNP!

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś ogłasza z dniem 8 marca 2012 roku rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń studentów i doktorantów do IV edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora UŚ.

Wyróżnienia przyznawane są osobom wyróżniającym się w działalności na rzecz środowiska akademickiego lub społeczności lokalnych, osiągających znaczące sukcesy naukowe, sportowe lub artystyczne.

Termin przyjmowania wniosków mija z dniem 10 kwietnia 2012 roku.

Doktoranci wnioski składają w pokoju nr 103.
Studenci wnioski składają w pokoju nr 117.

Więcej informacji...

Dodano: 13.03.2012

W dniu 29 lutego 2012 roku Prezydium Rady Uczelnianej podjęło uchwałę o dodatkowym ubezpieczeniu z dniem 1 marca 2012 roku, w ramach funduszy związkowych, wszystkich pracujących członków Uczelnianej Organizacji ZNP.

W związku z powyższym dnia 3 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00 w sali 001 odbędzie się zebranie dotyczące wyżej wymienionego ubezpieczenia. W trakcie zebrania konieczne będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego Klubu Nauczyciela uprawniającego do otrzymania specjalnej Karty. Karta Klubu Nauczyciela pozwala na korzystanie ze zniżek wynegocjowanych w prawie 400 punktach usługowych w całym kraju.

Uczestnictwo w zebraniu obowiązkowe.
Szczegóły pod adresem:www.nau.pl

Dodano: 27.03.2012

XLIX MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA I GIEŁDA MINERAŁÓW,
SKAŁ I SKAMIENIAŁOŚCI
Sosnowiec 2012
31 marca i 1 kwietnia
godz.10:00 do 17:00

W sobotę od godz. 17:00 zapraszamy na
XLVIII Sesja Gemmologiczno-Paleontologiczną.
Wydział Nauk o Ziemi - Aula Międzywydziałowa

Program sesji:

Efekty optyczne kamieni jubilerskich - Dr Włodzimierz Łapot (Uniwersytet Śląski, WNoZ)

Żarłoki (dziwne dzieje układu pokarmowego) - Dr Andrzej Boczarowski (Uniwersytet Śląski, WNoZ)

Dodano: 29.03.2012

Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników do udziału w obchodach Światowego Dnia Wody na naszym Wydziale 21 marca 2012r. w godzinach od 10.00 do 14.30.

Zapraszamy zarówno na wykłady jak i interesujący 3-częściowy film pod ogólnym tytułem „Przyszłość wody” prezentujący aktualne i czekające nas światowe problemy związane z wodą i jej racjonalną gospodarką (inwestycje wodne, zmiany klimatyczne, zaopatrzenie w wodę aglomeracji miejskich, dostęp do wody przyczyną konfliktów zarówno wewnętrznych jak międzynarodowych).

Więcej informacji...

Dodano: 1.03.2012

UWAGA!!!

Rektor
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko
profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Hydrogeologii i Geologii inżynierskiej
na Wydziale Nauk o Ziemi

Więcej informacji......

Dodano: 1.03.2012

Rektor
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko
profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii
na Wydziale Nauk o Ziemi

Więcej informacji...

Dodano: 28.02.2012

W dniu wczorajszym nastąpiło nieuprawnione naruszenie terenu Uczelni przez Straż Miejską m. Sosnowca i związane z tym wręczanie zawiadomień o wykroczeniu dotyczące nieprawidłowego parkowania. Pan Dziekan Prof. dr hab. A. Idziak podjął interwencję mającą na celu zapobiegnięcie powtarzania się tego typu sytuacji w przyszłości

Prosimy wszystkich pracowników i studentów, którzy otrzymali od Straży Miejskiej zawiadomienia o wykroczeniu o zgłoszenie tego faktu w Dziekanacie p. 117.

Dziekan Prof. dr hab. Adam Idziak

Dodano: 1.03.2012

W dniach 17-19 września 2012 roku w Warszawie
pod honorowym patronatem

Głównego Geologa Kraju
Piotra Woźniaka

odbędzie się

II Polski Kongres Geologiczny pod hasłem

„GEOLOGIA JEDNA?!”

Wizyta w ramach programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)

W dniach 20 lutego - 20 marca br. gościem WNoZ, w ramach programu CEEPUS, będzie prof. Andrej Smuc z Instytutu Geologii Uniwersytetu w Ljubljanie, który wygłosi cykl wykładów pt.

1. Introduction to fluvial sedimentology - 22.02.br. godz. 12:00-13:30 sala 104
2. Fluvial sediments - 29.02.br. godz. 12:00-13:30 sala 104
3. Fluvial sedimentary environments and facies - 07.03.br. godz. 12:00-13:30 sala 104
4. Slope processes - 29.02.br. godz. 8:30-10:00 sala 1617
5. Slope deposits -. 07.03.br. godz. 8:30-10:00 sala 1617
6. Karst in Slovenia - 28.02.br. godz. 8:00-9:30 sala 002

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dodano: 23.02.2012

Polskie Towarzystwo Geologiczne ma zaszczyt zaprosić polskie środowisko geologiczne do aktywnego udziału w Kongresie. Szczegółowe informacje na stronie http://www.2pkg.edu.pl/index.php?id=1

Dodano: 8.02.2012

Informuję, że zgodnie z umową nr RU/RB/01/07 firma WASKO S.A Gliwice udzieliła Uczelni gwarancji na wykonanie m.in instalacji grzewczej dla wysokiego budynku do dnia 31.07.2012r. W związku z powyższym uprzejmie proszę pracowników Wydziału o kierownie wszelkich uwag dotyczących pracy klimakonwektorów w okresie trwającego obecnie sezonu grzewczego. Uwagi prosimy przesyłać na adres miroslaw.musial@us.edu.pl tel. 231 lub jerzy.glowacki@us.edu.pl tel.330. za co z góry serdecznie dziękuję.
Z poważaniem Jerzy Głowacki

Dodano: 8.02.2012

UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU studiów stacjonarnych (szkolenie BHP)

Podane są dodatkowe terminy obowiązkowych szkoleń BHP http://el.us.edu.pl/upgow/ oraz na stonie głównej Uczelni w zakładce „student”. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie terminarza.

Wpisy z BHP będą dokonywane w Dziekanacie, po oddaniu uzupełnionego z pozostałych przedmiotów indeksu do zaliczenia.

Dodano: 2.02.2012

"Współczesne Trendy w Naukach o Ziemi"
to temat 5 Geo-sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2012, które odbędzie się w Zawierciu w dniach 26-28.09.2012.

Wszelkie informacje pojawiać się będą na stronie www.geosymp.wnoz.us.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 5 marca 2012.

Dodano: 18.01.2012

Informujemy, że w okresie 6 - 10 lutego 2012 (poniedziałek - piątek) Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi (czytelnia, wypożyczalnia, składnica map) czynna będzie w godzinach od 9.00 do 14.30

Dodano: 6.02.2012

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach rozpoczął Projekt skierowany do DOKTORANTÓW studiów doktoranckich prowadzonych na terenie Województwa Śląskiego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).

Celem Projektu jest wsparcie pracy naukowej doktorantów i doktorantek kształcących się w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych oraz przygotowujących pracę doktorską w zakresie i tematyce wpisującej się w KLUCZOWE OBSZARY TECHNOLOGICZNE - uznane za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu. W ramach wsparcia przewidziane zostały:

- stypendia mające na celu przyspieszenie postępów oraz podniesienie jakości pracy naukowej doktorantów i doktorantek,

- przeszkolenie stypendystów w zakresie tematyki związanej z prawem własności intelektualnej, komercjalizacją wiedzy i przedsiębiorczością. Więcej http://www.doktoris.us.edu.pl

Dodano: 10.01.2012

Informujemy o możliwości zakupu przez studentów i pracowników Uczelni pakietu MS Office 2010 na preferencyjnych warunkach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.akcjastudent.pl. Akcja trwa do końca marca.

Dodano: 6.01.2012

W klubie NOVUM w Zawierciu, przy ul. Szymańskiego 2 odbędzie się promocja książki - albumu "Tradycja i teraźniejszość pod Górą Zborów", wydanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej i Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Promocja książki odbędzie się w dniu 26.01.2012 o godzinie 18.00 w ramach cyklicznych "Czwartków Literackich" organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.

Dodano: 26.01.2012

Serdecznie zapraszamy studentów III, IV, V roku, jak również absolwentów, którzy w 2010 r. lub w 2011 r. uzyskali tytuł magistra do udziału w Spotkaniu Informacyjnym dotyczącym programu/konkursu „Kariera na start”.

Spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2012 r. o godz. 10.10 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w auli nr 4.

Do końca stycznia można wypełnić formularz zgłoszeniowy i wziąć udział w konkursie i wygrać płatne miejsca stażowe. Więcej informacji o konkursie na stronie.

Więcej informacji na Spotkaniu Informacyjnym. Spotkanie poprowadzą pracownicy SMG/KRC.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Dodano: 16.01.2012

Od 15 listopada 2010 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zmiany wprowadzają m.in. zakaz palenia na terenie placówek edukacyjnych (nie tylko w pomieszczeniach).

W związku z tym informujemy, że na terenie Uniwersytetu Śląskiego, w tym w szczególności w wyznaczonych strefach bezdymnych tj. m.in. w obiektach uniwersyteckich i w ich bezpośrednim otoczeniu oraz na deptaku Bankowa 12, obowiązuje całkowity zakaz palenia. Naruszenie zakazu jest zagrożone karą grzywny do 500 zł.

Dodano: 6.01.2012

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl