Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Śląskie Laboratorium GIS

Strona główna > ArcGIS

ArcGIS - licencja SITE na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego w Sosnowcu

Informujemy, że Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu ¦l±skiego podpisał z firm± ESRI umowę na użytkowanie oprogramowania ArcGIS na zasadach licencji Site. Dzięki temu każdy student, doktorant i pracownik naszego Wydziału ma możliwo¶ć dostępu do oprogramowania ArcGIS wraz ze wszystkim rozszerzeniami. Ponadto można korzystać z kursów online na platformie Virtual Campus (https://www.esri.com/training/catalog/search/).

Osob± odpowiedzialn± za dystrybucję oprogramowania na Wydziale Nauk o Ziemi U¦ jest dr Bartłomiej Szypuła.

Aktualnie udostępniana licencja (marzec 2017) obejmuje oprogramowanie ArcGIS Desktop 10.5 w wersji najbardziej zaawansowanej – tj. Advanced z dodatkowymi rozszerzeniami:

Jak uzyskać licencję na użytkowanie oprogramowania ArcGIS?

1. Sprawdzić czy komputer, na którym ma być zainstalowane oprogramowanie spełnia minimalne wymagania systemowe

http://desktop.arcgis.com/en/system-requirements/latest/arcgis-desktop-system-requirements.htm

2. Pobierz formularz o¶wiadczenia wraz oraz umowę licencyjn±. Należy uważnie zapoznać się z warunkami umowy licencyjnej, a zwłaszcza z zakresem i niedozwolonym sposobem korzystania z oprogramowania.

3. Wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz, zeskanuj i prze¶lij na adres: bartlomiej.szypula@us.edu.pl.

4. W odpowiedzi, na adres e-mail wskazany w o¶wiadczeniu użytkownika, przesłany zostanie link do plików instalacyjnych oraz numer licencji oprogramowania ArcGIS, a także instrukcja instalacji i autoryzacji programu.

Uwaga! Licencja jest ważna przez rok od momentu jej aktywacji. W razie potrzeby można j± przenie¶ć na inny komputer, ale należy pamiętać o tzw. deautoryzacji.
Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl