Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS

Strona główna > Absolwent

Absolwent

Drodzy Studenci,

Zbliżający się koniec studiów wiąże się z nowymi wyzwaniami i wieloma zmianami w Waszym życiu. Dla wielu z Was będzie to początek pracy zawodowej i dalszego rozwoju osobistego. Kierując się chęcią utrzymania kontaktu ze swoimi absolwentami Uniwersytet Śląski zaprasza do przystąpienia do Bazy Absolwentów.

Rejestracja w Bazie daje możliwość otrzymywania informacji na temat bieżących wydarzeń w życiu Uczelni, oferty edukacyjnej skierowanej do absolwentów oraz zaproszeń do uczestnictwa w projektach badawczych, takich jak badanie losów zawodowych absolwentów, jakości kształcenia i wielu innych.

W związku z tym, (na podstawie Zarządzenia Rektora nr 22/2012 z dnia 29 kwietnia 2012r. w sprawie Bazy Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego), każdy student ostatniego roku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) przed złożeniem dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do egzaminu dyplomowego, powinien wypełnić „Deklarację przystąpienia Studenta do Bazy Absolwentów”, dostępną po zalogowaniu w systemie USOS Web (zakładka Moduły dodatkowe) https://usosweb.us.edu.pl/. Po wypełnieniu i zapisaniu Deklaracji, należy pobrać ją z serwisu i wydrukować. Podpisane oświadczenie należy wraz z dokumentami niezbędnymi do przystąpienia do egzaminu dyplomowego w dziekanacie swojego kierunku studiów.

Bardzo istotne jest, aby wypełniając deklarację wpisać swój aktualny adres e-mail, który umożliwi utrzymanie kontaktu po ukończeniu studiów. Przewidziano także możliwość aktualizacji swoich danych. Po uzyskaniu statusu absolwenta, na adres e-mail wpisany do „Deklaracji” zostanie przesłany link aktywacyjny wraz z instrukcją, umożliwiający dostęp do indywidualnego konta w serwisie skierowanym do absolwentów UŚ (http://absolwent.us.edu.pl/) oraz dokonywanie zmiany danych.

Absolwenci są najlepszą wizytówką uczelni, dlatego zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, do jej tworzenia i doskonalenia także po ukończeniu studiów.

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl