Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
muzeum
Centrum Studiów Polarnych KNOW
szlifiernia
Laboratorium analiz wody
noaa
Laboratorium Gemmologiczne
Lizymetry
Œlšskie Laboratorium GIS
academicmobility ArcGIS Contemporary Trends in Geoscience wyszukiwarka map Biuro współpracy z gospodarką Polskie Konsorcjum Polarne

 

Aktualności

OTWARTE ZEBRANIE NAUKOWE KATEDRY GEOLOGII PODSTAWOWEJ

22 stycznia 2018 w sali 1003 o godzinie 12:00 dr Andrzej Tyc - referat pt.:

"Jaskinie i zapadliska w trawertynach Huambo (Zachodnia Kordyliera, Andy) - uwagi genetyczne"

Serdecznie zapraszamy

Dodano: 15.01.2017

Uruchomiono dodatkową rekrutacją na praktyki. Podstawą zakwalifikowania studenta będzie program praktyki (learning agreement for traineeship) zatwierdzony i podpisany zarówno przez macierzystą jednostkę (podpis koordynatora wydziałowego oraz dziekana lub uprawnionego prodziekana), jak i przedstawiciela instytucji przyjmującej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15.02.2018 r. lub do momentu wyczerpania środków, o ile nastąpi to wcześniej. Zatwierdzone i podpisane programy praktyki (learning agreement for traineeship) należy składać w Dziale Współpracy z Zagranicą – Biurze Programu Erasmus, w budynku rektoratu, pokój 75.

Koordynator ds. Wymiany Międzynarodowej na WNoZ
dr hab. Jolanta Burda

Dodano: 7.01.2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zostały uruchomione dwa programy projakościowe dla pracowników Wydziału Nauk o Ziemi UŚ:

1. Program MOBILNOŚĆ KADRY umożliwiający finansowanie 3 miesięcznych staży naukowych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych. Z Programu będzie mogło skorzystać 24 pracowników, po 2 z każdego Wydziału. Koszt jednego stażu nie może przekroczyć 50.000,- zł. Regulamin Programu określa zarządzenie nr 168 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie programu ”Mobilność kadry” dla pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-168/2017

2. Program MAŁE GRANTY wspierający inicjatywy grantowe pracowników. Z Programu będzie mogło skorzystać 24 pracowników, po 2 z każdego Wydziału. Koszt pojedynczego małego grantu nie może przekroczyć 10.000,- zł. Regulamin Programu określa zarządzenie nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego zasady wspierania inicjatyw grantowych tzw. małe granty, pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach finansowany z puli rezerwy rektora na działania projakościowe (własne środki)”: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-169/2017

WNIOSEK W PROGRAMIE MAŁE GRANTY , WNIOSEK W PROGRAMIE MOBILNOSC KADRY
Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2018 roku.

Prosimy o przekazanie wniosków do Pani Irminy Rabędy z Wydziałowej Pracowni Obsługi Dydaktyki i Prac Badawczych (p.103)

Z poważaniem,
Dziekan Dr hab. prof. UŚ Leszek Marynowski

Dodano: 20.12.2017

Kurs przewodnicki

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu zaprasza studentów i pracowników interesujących się historią górnośląskiego przemysłu do udziału w kursie na Przewodnika po Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido oraz po Sztolni Królowa Luiza.SC

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2018 roku.

Szczegółowe informacje https://kopalniaguido.pl/index.php/wydarzenia/2383-kurs-na-przewodnika

Dodano: 20.12.2017

Archiwum wiadomości

Copyright © Wydział Nauk o Ziemi   41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 60
Tel.(+48 32) 3689 + wew. Fax: (+48 32) 291 58 65
e-mail:wnoz@us.edu.pl
webmaster:www-wnoz@wnoz.us.edu.pl